PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 5550/SL/14

Vastaaja: Karjalainen

Asia: Virheen korjaus, otsikko

Ratkaistu: 13.11.2014

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Kantelu 23.6.2014

Kantelu kohdistuu Karjalaisessa 22.5.2014 julkaistuihin vinkkiin ja juttuun "Luontaistuotteet: Kaupoissa rikotaan yleisesti lakia" ja "Luontaistuotekaupat rikkovat lakia" sekä 23.5.2014 julkaistuun jatkojuttuun "Luontaistuoteala katsoo toimineensa asianmukaisesti". Kantelijoiden mukaan otsikoiden väitteet ovat vahvoja ja yleistäviä, eikä niille löydy jutuista katetta. Lukija saa otsikoista käsityksen, jonka mukaan kaupoissa rikotaan lakia muutoinkin kuin käsiteltävän uutisen suhteen. Yleistä ei kantelun mukaan kuitenkaan mitenkään selvennetä jutussa. Väitteet ovat vaikuttaneet alueen kauppojen myyntiin negatiivisesti ja vahingoittaneet luottamusta kanta-asiakkaiden silmissä.

Karjalaisen 23.5.2014 julkaisemassa jatkojutussa on uusi asiavirhe. Luontaistuotekaupat eivät tee ravintolisäilmoituksia, vaan valmistajat ja maahantuojat. Virhe on Luontaistuotteiden tukkukaupan liiton toiminnanjohtajan haastattelusitaatissa. Kantelun mukaan lehti ei pyynnöstä huolimatta ole virhettä korjannut.

Karjalainen julkaisi Oikaisuja-palstallaan 31.5.2014 tekstin, jossa korjattiin 22.5.2014 julkaistun jutun virheitä. Oikaisun huomioarvo on kantelun mukaan olematon virheelliseen ja suurta vahinkoa aiheuttaneeseen uutiseen nähden. Kantelijoiden mielestä lehden olisi tullut oikaista virheelliset tiedot yhtä suurella huomioarvolla, kuin alkuperäinen juttu. Lisäksi Karjalainen jätti kokonaan oikaisematta väitteensä siitä, että luontaistuotekaupat rikkovat lakia.


Karjalaisen vastaus 21.8.2014

Päätoimittaja Pasi Koivumaa vastaa, että kantelu on kaikkinensa perusteeton. Alkuperäisessä uutisessa (Karjalainen, 22.5.2014) otsikoinnit vastaavat jutun sisältöä, sen jälkeen uutista on useaan otteeseen sekä täydennetty että oikaistu, myös Karjalaisen verkkosivuilla, ja uutisoinnissa toimittaja on pyrkinyt totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Päätoimittaja Koivumaan mukaan alkuperäisen uutisen lähteenä on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, valtion keskusvirasto, jonka viranomaisten puolueettomuutta ja asiantuntemusta Karjalaisella ei ole syytä epäillä. Fimean mukaan jutussa kerrottu aine on lääkeaineeseen verrannollinen ja sekä sen myyminen että hankkiminen ilman reseptiä on yksiselitteisesti laitonta.

Samassa jutussa tuodaan kuitenkin esiin eri tahojen asiassa esittämät tulkintaerimielisyydet. Näistä erilaisista tulkinnoista ja mielipide-eroista johtuen Karjalaisessa julkaistiin 24.5.2014 (verkkosivulla 23.5.) uutinen, jossa toinen kantelun tekijöistä sai kertoa laveasti oman näkemyksensä ja jossa hän kuvasi Luontaistuotteiden tukkukaupan liiton tulkitsevan koko asiaa eri tavalla kuin Fimea.

Kun Karjalainen sai asiasta tämän jälkeen lisätietoja ja totesi alkuperäisen uutisen laittomuusväitteen kiistanalaiseksi, lehti julkaisi 31.5.2014 oikaisuja-palstallaan asiasta oikaisun. Lisäksi Karjalainen julkaisi 2.6.2014 pääjuttukokonaisuuden, jossa tämä asia niin ikään oikaistiin samalla huomioarvolla kuin alkuperäinen uutinen oli lehdessä julkaistu. Verkkolehden oikaisuja-osastolla kyseinen oikaisujuttu julkaistiin 5.6.2014.

Oikaisujutussakin Fimea pitäytyy edelleen kannassaan, jonka mukaan tilanne on ”laillisesti kummallinen ja sekava”, mikä kuvastaa myös oikaisujen tarpeen kiistanalaisuutta. Kyse on päätoimittajan mukaan enemmän erilaisista tulkinnoista kuin virheistä, ja nämä erilaiset tulkinnat on tuotu uutisoinnissa juurta jaksain esiin. Karjalaisessa kuitenkin päädyttiin selvyyden vuoksi noudattamaan oikaisukäytäntöä.Ratkaisu

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Karjalainen julkaisi 22.5.2014 tarkistamatta Etelä-Suomen Sanomien uutisen epäilyistä, joiden mukaan luontaistuotekaupat rikkoisivat lakia. Heti seuraavana päivänä lehti julkaisi jatkojutun, jossa kantelijat kertoivat toimineensa lakien ja säädösten mukaisesti. Lehti julkaisi viikkoa myöhemmin yksipalstaisen oikaisun ja kesäkuun alussa korjaavan jutun, jossa se korjasi virheet ja selvitti niiden syitä. Korjaavassa jutussa Fimean johtaja sanoo: "Laillisesti tilanne on kieltämättä kummallinen ja meidänkin kannaltamme sekava". Kantelijan haastattelusitaatissa ollutta virhettä Karjalainen ei ole korjannut.

Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan Karjalainen on julkaissut yksipalstaisen oikaisun lisäksi myös erillisen oikaisujutun sekä painetussa lehdessä että verkkolehdessä otsikolla "Oikaisu: Valmiste ja lääke ovat eri asioita – lakia ei rikottu". Jutussa ja otsikossa kerrotaan selvästi, mikä virhe alkuperäisessä jutussa oli ja kuinka se korjattiin.

Sen sijaan Karjalainen ei ole oikaissut haastatellun sitaattiin sisältynyttä virhettä, jossa luontaistuotekaupat ja valmistajat sekä maahantuojat menivät sekaisin. Neuvoston mielestä kyseinen virhe olisi ollut hyvä oikaista, koska kantelija oli sitä pyytänyt. Mainitulla seikalla ei kuitenkaan ollut olennaista merkitystä jutun pääasian kannalta. Neuvosto ei pidä virhettä tässä tapauksessa olennaisena.

Kantelussa kiinnitettiin huomiota myös juttujen otsikoihin. Karjalaisen otsikot olivat kärjekkäitä. Tekstistä kuitenkin kävi ilmi, että kyse oli vain 5-htp:tä sisältävistä tuotteista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Tämä päätös on avattu 5118 kertaa