2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5549/SL/14

Vastaaja: Suomen Tietotoimisto

Asia: Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

Ratkaistu: 13.11.2014

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Kantelu 23.6.2014

Kantelu kohdistuu Suomen Tietotoimiston 22.5.2014 välittämään uutiseen "ESS: Luontaistuotekaupat myyvät valmisteita laittomasti". Kantelijoiden mielestä STT:n olisi pitänyt tarkistaa Etelä-Suomen Sanomien uutisessa esiintyneitä väitteitä. Tietotoimiston olisi pitänyt ymmärtää uutisoinnin negatiiviset vaikutukset ja suhtautua tarkistukseen tällä vakavuudella. Kohu-uutisointi vaikutti negatiivisesti kauppojen myyntiin ja asiakasmääriin. Kantelijoiden mukaan myös kuluttajat olivat epätietoisia ja jopa peloissaan. STT toisti ESS:n virheelliset tiedot tarkistamatta oleellisia tietoja.

Kantelun mukaan STT ei seurannut uutisoimaansa aihetta loppuun saakka eikä oma-aloitteisesti ryhtynyt oikaisemaan paljastuneita asiavirheitä, vaikka Etelä-Suomen Sanomat teki asiasta jatkojutun ja julkaisi oikaisun. STT ryhtyi selvittämään uutisoimaansa virhettä vasta kantelijoiden useiden yhteydenottojen jälkeen.

Kantelijat tiedustelivat 5.6.2014 kolmannen kerran STT:ltä oikaisua, kun olivat saaneet yli kahdellekymmenelle lehdelle lähettämiinsä oikaisupyyntöihin vastauksen, jonka mukaan lehdet kieltäytyivät oikaisemasta virheellistä uutista ilman STT:n lähettämää omaa oikaisua. STT:n päätoimittaja ilmoittikin 5.6.2014, että toimisto on tehnyt oikaisun ja lähettänyt sen asiakaslehdille. Kantelijoiden mielestä STT kuitenkin laiminlöi uutistapahtumien seurannan ja myös hidasteli oikaisua, joka julkaistiin 15 päivää alkuperäisen uutisen jälkeen. Kantelijoiden mukaan tämä aiheutti luontaistuotekaupalle vakavia vahinkoja.


Suomen Tietotoimiston vastaus 21.8.2014

Päätoimittaja Mika Petterssonin vastauksen mukaan STT siteerasi uutisen ravintolisien myynnin ongelmista Etelä-Suomen Sanomista 22.5.2014. STT:n uutisen mukaan "Luontaistuotekaupat myyvät laittomasti lääkeaineiksi luokiteltuja valmisteita – – luontaistuotekauppojen hyllyiltä voi löytyä valmisteita, jotka on rinnastettu reseptilääkkeisiin. Niiden hankkiminen ilman reseptiä on laitonta."

Toimituksessa arvioitiin Petterssonin mukaan heti samana päivänä, että siteeraus vaatii laittomuusväitteen vuoksi STT:tä kuulemaan myös tuotetta myyvää tahoa, ja siihen päätettiin olla omatoimisesti yhteydessä. Tuotteen edustaja ehti tuolloin kuitenkin itse tiedottaa asiasta, ja juttuun lisättiin sen kommentit: "Ainetta Suomessa myyvä Solgar Nordic kummeksuu Fimean päätöstä ja katsoo, että 5-hydroksitryptofaanivalmiste on laillisesti markkinoilla. Yhtiön mukaan Fimea ei ole pyytänyt lisäselvitystä tuotteesta vuoden 2011 jälkeen, jolloin yhtiö toimitti selvityksen Fimealle edellisen kerran."

Luontaistuoteala kiisti viranomaisen tulkinnan ja halusi juttuun korjausta. Asian selvittämiseksi STT:n uutispäällikkö oli vielä samana iltana yhteydessä Fimeaan, joka valvontaviranomaisena arvioitiin luotettavaksi lähteeksi asiassa. Uutispäällikkö keskusteli asiasta Fimean viestintäpäällikön kanssa ja jäi siihen käsitykseen, että asia on kunnossa, koska Fimea katsoo lisänneensä ao. valmisteen lääkeainelistalle ohjeiden mukaisesti. Se ei Petterssonin mukaan käynyt ilmi, että jutun muotoilussa silti olisi oikaistavaa, eikä STT siksi tässä vaiheessa oikaissut siteeraustaan.

Asia tuli uudelleen esiin, kun ESS julkaisi 2.6.2014 oikaisun alkuperäiseen juttuunsa. Tämä oikaisu huomattiin päätoimittajan vastauksen mukaan 3. kesäkuuta. Saman päivän iltana STT otti uudelleen yhteyttä Fimeaan ja keskustelun perusteella päätettiin oikaista uutinen. Seuraavana päivänä 4.6.2014 STT sai lisäksi suoraan Terveystuotekauppiaiden liitolta oikaisupyynnön asiassa. Asian monimutkaisuuden takia sen kunnollinen selvittely ei onnistunut vielä 4. kesäkuuta. Tavoitteena oli, että oikaisu olisi sekä oikeellinen että lukijalle ymmärrettävä. Se julkaistiin seuraavassa muodossa 5. kesäkuuta:

"Oikaisu siteeraukseen ravintolisistä
Oikaisu STT:n torstaina 22.5. julkaistuun Etelä-Suomen Sanomien siteeraukseen otsikolla "ESS: Luontaistuotekaupat myyvät valmisteita laittomasti".
Jutussa kerrottiin virheellisesti, että luontaistuotekaupoissa myydään reseptilääkkeiksi rinnastettavia valmisteita, joiden hankinta ilman reseptiä on laitonta. Esimerkkinä mainittiin 5-hydroksitryptofaani.
Valmisteet ovat laillisesti markkinoilla. Vaikka niiden sisältämä aine on luokiteltu lääkkeeksi, itse valmisteiden luokittelu on Fimeassa kesken. Lääkeaineet ja lääkevalmisteet luokitellaan erikseen. Lääkkeeksi luokiteltua ainetta sisältävää valmistetta ei automaattisesti katsota lääkkeeksi.
Fimea on odottanut, että valmisteluokittelun valmistumista odotettaessa yritykset poistaisivat 5-hydroksitryptofaania sisältävät valmisteet myynnistä vapaaehtoisesti.
ESS oikaisi omaa juttuaan maanantaina 2.6."

STT:ssä arvioitiin alusta lähtien, että siteerauksessa on kyse kiistanalaisesta asiasta, joka vaatii uutisen kohteen omaa kuulemista. Näin uutisoinnissa myös toimittiin. Koska viranomaisen ja maahantuojan näkemykset poikkesivat jyrkästi toisistaan, asiaa pidettiin myös tarpeellisena selvittää itse suoraan valvontaviranomaisen eli Fimean kanssa. Aihe osoittautui kuitenkin niin mutkalliseksi, ettei uutisen varsinainen ongelma eli viranomaistulkinnan lainvoimaisuus vielä tälläkään selvinnyt. Sitä alettiin uudelleen selvittää Etelä-Suomen Sanomien oikaisun perusteella heti, kun oikaisu oli STT:ssä havaittu.

Päätoimittajan Petterssonin mukaan STT korjaa tai oikaisee kaikki uutisoinnissaan havaitsemansa virheet. Myös muista medioista siteeratut uutiset arvioidaan itsenäisesti ja kiistanalaisissa aiheissa ollaan yhteydessä uutisen kohteeseen tai toiseen osapuoleen. Aina sekään ei riitä selvittämään, mistä lopulta on kyse, jos osapuolten näkemykset ovat hyvin kaukana toisistaan.

Tärkeänä periaatteena pidetään päätoimittajan mukaan sitä, ettei korjausta tai oikaisua koskaan julkaista vain sen perusteella, että jokin taho on uutiseen tyytymätön. Siksi epäselvien asioiden selvittelyyn varataan aikaan ja joskus uutistilanteesta johtuen monimutkaisten asioiden selvittäminen ja oikaiseminen voi kestää jopa useita päiviä.


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 13: Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. – –

Suomen Tietotoimisto teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jossa siteerattiin Etelä-Suomen Sanomien juttua. Uutisissa oli olennaisia asiavirheitä. STT lisäsi juttuunsa samana päivänä tuotteen myyjän kommentin, jossa tämä kiisti laittomuusepäilyt. Uutistoimisto välitti asiakkailleen erillisen oikaisun 5.6.2014 eli kaksi viikkoa alkuperäisen jutun julkaisusta. Fimea oli julkaissut oman lääkeluokittelua selventävän tiedotteensa asiasta 4.6.2014.

STT:n välittämään uutiseen oli jäänyt olennaisia asiavirheitä, koska se ei ollut tarkistanut juttua, kuten Journalistin ohjeet edellyttävät. STT kuitenkin korjasi virheet Journalistin ohjeiden kohdan 20 mukaisesti.

JSN:n ratkaisussa 5551/SL/14 on käsitelty samaa virheen korjausta ja todettu, että "kyseessä on monimutkainen asiakokonaisuus, jota Fimean johtajakin luonnehti – – kummalliseksi ja sekavaksi". Neuvosto katsoo, että tietojen tarkistaminen on vienyt aikaa myös tietotoimistolta poikkeuksellisen kauan. Lieventävänä asiana neuvosto ottaa huomioon sen, että STT lisäsi tuotteen myyjän kommentin jatkojuttuun alkuperäisen uutisen julkaisupäivänä. Tämä sai siinä kiistää laittomuusväitteet.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suomen Tietotoimisto ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Tämä päätös on avattu 5904 kertaa