PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 5536/SL/14

Vastaaja: Syd-Österbotten

Asia: Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 15.10.2014

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Kantelu 28.6.2014

Kantelu kohdistuu Syd-Österbottenissa 7.6. julkaistuun uutiseen ”Närpesbo fick inte köpa glass på svenska i Kaskö” sekä saman lehden 10.6. ilmestyneessä numerossa julkaistuun Sticket-pilapiirrokseen, jossa ruotsin kieltä taitamatonta kioskinpitäjää nimitetään Pekka Puupääksi. Jutun on kirjoittanut Vasabladetin toimittaja. Juttu julkaistiin ensin Vasabladetin nettiversiossa ja seuraavana päivänä Vasabladetin ja Syd-Österbottenin printtilehdessä.  Kantelija ei ole asianosainen, mutta hänellä on jutussa esiintyneen yrittäjän suostumus.

Kantelun mukaan yrittäjä ei ymmärtänyt, että juttu julkaistaan myös paikallislehdessä. Kantelija katsoo, että juttu ja Sticket-pilapiirros ovat haastateltua häpäiseviä.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtaan JO 17: Haastateltavan on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.


Syd-Österbottenin vastaus 19.9.2014

Päätoimittaja Mats Ekmanin mukaan Syd-Österbotten ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa julkaistessaan uutisen 5.6. tapahtuneesta sananvaihdosta, joka herätti paljon huomiota sosiaalisessa mediassa. Lehti antoi molemmille osapuolille puheenvuoron julkaisemalla jutun ja yleisönosastokirjoituksen saman päivän lehdessä. Lehdellä oli päätoimittajan mukaan lupa selostaa tapahtunutta, koska sananvaihdolla oli useita kuulijoita ja leirintäalue on julkista tilaa.

Päätoimittaja kirjoittaa, että median tehtävä on seurata kunnan yrittäjille ulkoistamia toimintoja ja  asiakaspalvelua  kaksikielisessä kunnassa. Sanaharkasta kioskilla keskusteltiin sosiaalisessa mediassa ennen SÖ:n jutun julkaisemista. Lehti antoi jutussaan yrittäjälle mahdollisuuden kertoa oman näkökulmansa asiaan.

Juttu julkaistiin ensin Vasabladetin nettiversiossa 6.6. ja printtilehdessä sekä Syd-Österbottenissa 7.6. Jutun oli laatinut Vasabladet-lehden kesätoimittaja, joka kirjoittaa päätoimittajan mukaan myös muihin HSS-Median lehtiin

Haasteteltu on päätoimittajan mukaan paikallinen yrittäjä ja Syd-Österbottenin lukija. ”Tässä ominaisuudessa hänen on ollut pakko olla tietoinen siitä, että lehdillä on yhteinen toimitus.” Päätoimittajan mukaan on väärinkäsitys, ettei yrittäjä tiennyt tulleensa haastatelluksi kahteen lehteen.

Sticket-pilapiirroksia on julkaistu SÖ-lehdessä vuodesta 1990. Päätoimittajan mukaan piirrokset ovat poliittista satiiria ja saavat aiheensa yleisistä ja paikallisista tapahtumista.

Kyseessä oleva pilapiirros on päätoimittajan mukaan kuva pojasta, joka kysyy ruotsiksi Kaskisten murteella äidiltään, asuuko Pekka Puupää tuolla. Päätoimittajan mukaan piirros ei kohdistu tiettyyn henkilöön. Piirroksessa on leirintäalueen kioski. Lapsi vain kysyy saamatta vastausta. Koska kuvassa ei nimetä ketään,  leirintäalueyrittäjäkään  ei voi olla Pekka Puupää.

Päätoimittajan mukaan pilakuvalla on lupa olla kärjistetty. Piirroksen julkaisua päätoimittaja perustelee samoin syin, kuin alkuperäisen jutun julkaisua: Marianrannan leirintäalueen omistaja on kaksikielinen Kaskisten kaupunki, se on julkinen tila ja tapahtuma oli saanut paljon huomiota.

Päätoimittaja huomauttaa, että haastateltu ei ollut yhteydessä häneen jutun julkaisemisen jälkeen. Haastateltu oli ollut yhteydessä kirjoittajaan 19.6. ja vaatinut jutussa olleen virheen oikaisua. Lehti kieltäyti, koska päätoimittajan mukaan kyseessä ei ollut asiavirhe.

Lehti jullkaisi kuitenkin haastatellun mielipidekirjoituksen 15.7., jossa hän kiisti sanoneensa, että närpiöläisten rahat eivät kiinnosta häntä. Hän kertoi myös olevansa yksin vastuussa leirintäalueen hoitamisesta, toisin kuin jutussa oli kerrottu.


Ratkaisu

JO 17: Haastateltavan on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin päivitys kielikiistasta. Syd-Österbotten teki päivitykseen perustuneen jutun jäätelön ostossa syntyneestä sanaharkasta. Molemmat osapuolet saivat kertoa lehdessä näkemyksensä tapahtuneesta. Jutussa yrittäjän väitettiin sanoneen muun muassa, että häntä ei kiinnosta raha, jos se on Närpiöstä. Juttu oli julkaistu edellisenä päivänä Vasabladetin nettiversiossa. Se julkaistiin myös Vasabladetin painetussa versiossa samana päivänä kuin Syd -Österbottenissa.

SÖ julkaisi aiheesta seuraavalla viikolla vielä pilapiirroksen, jossa yrittäjää verrataan Pekka Puupäähän. Lehti julkaisi vielä yrittäjän kirjoittaman oikaisun, jossa tämä kielsi puhuneensa närpiöläisestä rahasta ja kertoi olevansa yksin vastuussa yrityksestään, toisin kuin jutussa oli kerrottu. Lehti oli aiemmin kieltäytynyt julkaisemasta hänen kommenttiaan.

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että haastateltavalle on kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Neuvosto pitää mahdollisena, että yrittäjä ei tiennyt Vasabladetin ja Syd-Österbottenin yhteisestä toimituksesta. Yhtä mahdollista on, että toimittaja on kertonut työskentelevänsä molemmille lehdille. Neuvostolla ei ole edellytyksiä ottaa kantaa siihen, mitä haastattelutilanteessa on puhuttu.

Juttu julkaistiin ensin Vasabladetin nettilehdessä ja vasta sitten Vasabladetissa ja Syd-Österbottenissa. Haastateltava sai kertoa jutussa oman näkemyksensä tapahtuneesta, ja Syd-Österbotten julkaisi myöhemmin hänen mielipidekirjoituksensa, joka oli otsikoitu täsmennykseksi.

Haastateltava on neuvoston mielestä yhdistettävissä lehden julkaisemaan Sticket-pilapiirrokseen. Yrittäjää kohdeltiin pilapiirroksessa kärjekkäästi, vaikka hän ei ole julkisuuden henkilö. Kärjistäminen ja karrikointi kuuluvat kuitenkin pilapiirrosten tehokeinoihin, eikä piirros tässä tapauksessa ylittänyt kohtuuden rajoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Syd-Österbotten ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5442 kertaa