2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5535/SL/14

Vastaaja: Etelä-Saimaa

Asia: Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Ratkaistu: 15.10.2014

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Kantelu 27.6.2014

Kantelu kohdistuu Etelä-Saimaassa 29.3.2014 julkaistuihin juttuihin "Miriensis myllerryksessä", "Rauhan veropetosepäily syyttäjälle" ja "Miriensis-yhtiöllä värikkäitä liikekumppaneita".  Kantelun mukaan juttukokonaisuudessa oli useita asiavirheitä, ja se antoi yhtiöstä harhaanjohtavia mielikuvia. Yhtiö pyysi virheiden oikaisua epähuomiossa vastineeksi otsikoimallaan oikaisupyynnöllä.

Kantelun mukaan Etelä-Saimaa kieltäytyi julkaisemasta oikaisukirjoitusta vedoten siihen, että kirjoitus oli erittäin pitkä. Kantelijan käsityksen mukaan kirjoitus olisi ollut painoteknillisesti julkaistavissa sananvapauslaissa tarkoitetuin tavoin artikkelikokonaisuutta vastaavassa laajuudessa ja samankaltaisella tavalla.

Kantelija kiinnittää huomiota sanavalintoihin, otsikointiin, tietojen tarkistamiseen, lähdekritiikkiin, samanaikaiseen kuulemiseen ja lukuisiin juttukokonaisuudessa olleisiin yksityiskohtiin, joissa on virheitä. Näitä ovat muun muassa rakennusvirheet, kantelijayhtiön vastuut, kantelijayhtiön lähipiiri ja kumppanit sekä siihen liitetyt epäilyt ja esitutkinta sekä yritysjärjestelyt.


Etelä-Saimaan vastaus 5.9.2014

Päätoimittaja Pekka Lakka kirjoittaa vastauksessaan kantelijan väittävän, että Etelä-Saimaan toimitus kieltäytyi julkaisemasta oikaisukirjoitusta. Väite ei pidä paikkansa. Etelä-Saimaan artikkelipäätoimittaja kävi Miriensiksen toimitusjohtajan kanssa useita keskusteluja asiasta. Artikkelitoimittaja sanoi, että Etelä-Saimaa voi julkaista Miriensiksen kannan lehden mielipidesivulla, kunhan Miriensis toimittaa lehdelle mielipidekirjoituksen mittakriteerien mukaisen tekstin. Tätä Mieriensis ei päätoimittaja Lakan mukaan koskaan tehnyt.

Tiedotusvälineen tehtävänä on päätoimittaja Lakan mukaan itse oikaista sellaiset asiavirheet, jotka se on julkaissut ja jotka voidaan kiistattomasti todentaa asiavirheiksi. Tästä jutusta ei sellaisia asiavirhettä löytynyt. Siksi toimitus ei Lakan mukaan itse tehnyt oikaisua.

Miriensis väittää, että jutun tiedot rakennusvirheistä ovat virheellisiä. Marina Villages -huoneiston rakennusvirheistä on julkaistu uutinen Etelä-Saimaassa toukokuussa 2012. Jutusta ei ole esitetty oikaisupyyntöä. Jutun pääasiallinen lähde on päätoimittajan mukaan laaja rakennustarkastusraportti, jossa virheet on mainittu. Etelä-Saimaan toimituksella on kyseinen raportti, joka todentaa rakennusvirheet.

Kantelussa väitetään, että käsitettä lähipiiri on jutussa käytetty virheellisesti. Jutussa mainittu, lomaosakehuijauksesta tuomittu mies teki töitä Rauhan alueella sekä jutussa mainitulle Nortumille (Miriensiksen suurin omistaja) että Saimaa Gardensille eli Miriensikselle. Kyseinen työntekijä esiintyi Lakan vastauksen mukaan Saimaan Gardensin markkinointimateriaaleissa sekä julkisuudessa Miriensiksen työntekijänä (mm. Etelä-Saimaa 10.9.2010).

Jutun tiedot veropetosepäilyyn liittyvän tutkinnan jatkumisesta Etelä-Saimaa on päätoimittajan mukaan saanut tutkinnanjohtajalta. Juttua varten haastateltu Miriensiksen toimitusjohtaja ei haastattelussa kyennyt millään tavalla todistamaan omaa näkemystään siitä, ettei tutkinta etenisi. Etelä-Saimaan lähde tässä on siis virkavastuullaan tietoja antanut tutkinnanjohtaja. Jutussa myös selvästi todetaan, että veropetosepäily kohdistuu Miriensiksen entiseen projektipäällikköön. Lisäksi jutussa todetaan, ettei tutkinta kohdistu Miriensikseen. Siksi Miriensiksen silloinen toimitusjohtaja ei Lakan vastauksen mukaan ollut relevantti lähde.

Kantelussa väitetään, että jutun tieto Miriensiksen värikkäistä kumppaneista ei pidä paikkansa. Jutussa kerrotaan, että Nortum myytiin Tallinnassa asuvalle lakimiesyrittäjälle. Kyseinen lakimiesyrittäjä otti päätoimittajan vastauksen mukaan jutun ilmestymisen jälkeen yhteyttä jutun tehneeseen toimittajaan. Viestissä hän kertoi vastaavansa Miriensiksen viestinnästä huhtikuun alusta 2014 lähtien. Kumppanuus on Lakan mielestä oikea sana kuvaamaan suhdetta Miriensiksen ja tallinnalaisen lakimiehen välillä.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. – –

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Julkisen sanan neuvostolla on kantelukirjelmän (noin 8 000 merkkiä) ja päätoimittajan vastauksen (noin 4 000 merkkiä) lisäksi ollut käytössään jutut tehneen toimittajan tekemä yksityiskohtainen raportti (noin 22 000 merkkiä) juttujen taustoista ja siinä käsitellyistä yhtiöistä sekä henkilöistä.

Etelä-Saimaa uutisoi huomattavaan alueelliseen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista. Myös kantelijayhtiön toimitusjohtajaa kuultiin jutussa. Kantelija lähetti toimitukselle vastineeksi nimetyn oikaisupyynnön, joka oli runsaasti yli 15 000 merkin mittainen. Lehden juttukokonaisuudessa oli noin 5 000 merkkiä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Etelä-Saimaa on seurannut yhtiön hankkeita tiiviisti ja osin myös kriittisesti. Kuuden vuoden aikana lehti on julkaissut lähes kaksikymmentä juttua hankkeesta, jossa myös Lappeenrannan kaupunki on kiinteästi mukana. Neuvoston mielestä median ja varsinkin alueen valtalehden kuuluu näin tehdä muun muassa siksi, että veronmaksajilla eli median seuraajilla on asiassa omat etunsa valvottavina.

Juttukokonaisuus perustuu neuvoston saaman käsityksen mukaan huolelliseen taustatyöhön ja paikalla tehtyihin havaintoihin sekä haastatteluihin. Yksittäisiä sanavalintoja niin otsikoissa kuin tekstissäkin ei voi pitää olennaisina asiavirheinä, joista olisi syntynyt oikaisuvelvollisuus.

JSN pitää uskottavana, että lehti on tarjonnut kantelijalle mahdollisuutta selostaa omaa näkemystään, koska oikeutta omaan kannanottoon eli vastineeseen ei syntynyt. Mielipidekirjoitus olisi antanut kantelijalle mahdollisuuden korjata epätarkkuudet, joita hänen mielestään jutussa oli. Kantelijan tarjoama teksti oli kuitenkin monin verroin pitempi kuin alkuperäinen juttu. Kantelija ei suostunut lyhentämään tekstiä annettuun mittaan, minkä vuoksi neuvosto pitää ymmärrettävänä, että lehti ei sitä julkaissut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5984 kertaa