2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5526/SL/14

Vastaaja: Lapin Kansa

Asia: Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Ratkaistu: 15.10.2014

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

Kantelu 8.7.2014

Kantelu kohdistuu Lapin Kansassa 9.4.2014 julkaistuun juttuun "Elämä loppuu digitaaliseen kuolemaan". Kantelijan mukaan toimittaja teki jutun aiheesta, joka on ihan asiallinen, mutta millä oikeudella ja perusteella toimittaja lähtee syyttämään, että pesänhoitaja on poistanut tiedostoja. Kantelija kysyy, onko tiedostojen poistoista tehty viranomaisten puolelta tutkinta?

Kantelijaan ei toimittaja ollut missään vaiheessa yhteydessä ja kysynyt, mistä on kyse. Jutussa haastateltu henkilö on kantelijan mukaan jo aiheuttanut hänelle tarpeeksi harmia. Jutun julkaisu aiheutti jo vahingon ja erittäin suurta mielipahaa. Lapin Kansa julkaisi 11.4.2014 korjaavan uutisen "Pesänhoitaja ei ole poistanut tiedostoja", mutta vahinko oli kantelun mukaan jo tapahtunut.


Lapin Kansan vastaus 25.8.2014

Päätoimittaja Antti Kokkonen vastaa, että toimittaja teki jutun digitaalisesta perinnöstä ja haastatteli siihen asiantuntijoiden lisäksi rovaniemeläistä henkilöä, joka kertoi omat kokemuksensa digitaalisesta perinnöstä. Hän kertoi, että perunkirjoituksen tekijät eivät aina tiedä, miten toimia digitaalisessa muodossa olevien tiedostojen kanssa, ja toivoi tietämyksen lisääntyvän. Haastateltu henkilö kertoi, että pesänhoitaja oli poistanut tietokoneelta tiedostoja.
 
Kantelija poika oli jutun julkaisun jälkeen yhteydessä sekä jutun toimittajaan että osaston esimieheen ja Lapin Kansa teki päätoimittajan mukaan heti (11.4.2014) täsmennyksen juttuun. Siinä kerrottiin toisen osapuolen mielipide asiasta eli se, että pesänhoitaja ei ollut poistanut tietokoneelta tiedostoja.
 
Kantelija ja hänen poikansa hyväksyivät heille sähköpostitse lähetetyn täsmennyksen, mutta eivät Kokkosen mukaan julkaisupäivänä olleet siihen enää tyytyväisiä.
 
Alkuperäisessä jutussa pesänhoitaja ei päässyt esittämään kantaansa syytökseen, että hän olisi poistanut tiedostoja. Toista osapuolta olisi päätoimittajan vastauksen mukaan pitänyt kuulla samanaikaisesti. Hänen kantansa julkaistiin lehdessä kuitenkin mahdollisimman pian.
 
Kantelija halusi, että pesänhoitajan näkemyksen lisäksi olisimme kirjoittaneet, että haastateltu valehteli. Journalistisin keinoin lehti ei päätoimittajan mukaan pystynyt arvioimaan sitä. Todisteita suuntaan tai toiseen ei ollut olemassa tai ainakaan lehden käytettävissä. Toimitus ei katsonut tarpeelliseksi jatkaa perikunnan kiistaa lehdessä sen jälkeen, kun molemmat kiistan osapuolet olivat saaneet tuotua kantansa esille.
 
Kantelija ei missään vaiheessa ilmaissut haluaan kirjoittaa asiasta itse esimerkiksi yleisönosastolle.


Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

Lapin Kansa julkaisi jutun digitaalisista jäämistöistä. Haastateltu arvosteli veljensä pesänhoitajaa puutteellisesta pesänhoidosta ja kertoi tämän poistaneen tiedostoja vainajan tietokoneelta. Pesänhoitajan kerrottiin olevan vainajan sisarentytär, mutta hänen nimeään ei mainittu. Haastatellulla ja pesänhoitajalla oli eri sukunimi. Lehti julkaisi kaksi päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa pesänhoitaja kiisti poistaneensa tiedostoja tai hoitaneensa tehtäväänsä puutteellisesti.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa kritisoitua kantelijaa olisi ollut kohtuullista kuulla samassa jutussa kuin kritiikkikin julkaistiin. Arvostelu ei kuitenkaan saattanut kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, etteikö kuuleminen jälkeenpäin riittänyt korjaamaan mahdollista vahinkoa. Lieventävänä seikkana neuvosto ottaa huomioon sen, että haastatellulla ja kantelijalla oli eri sukunimi. Näin kielteinen julkisuus ei levinnyt lähipiiriä laajemmalle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5556 kertaa