2013 PÄÄTÖKSET

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 5306/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti kertoi suomalaisten suosikkilentokohteista. Jutun tiedot perustuivat saman konsernin verkossa toimivaan markkinapaikkaan, johon jutussa julkaistu linkki vei. Sivuston tilastojen käyttöä jutun lähteenä ei voi pitää piilomainontana. Konserniyhteyttä ei tarvinnut mainita, koska se jutun kannalta ei ollut olennaista.

Vapauttava 5300/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Haastattelu, otsikko

Yleisradio haastatteli kansanedustajaa ja päätteli haastattelun perusteella jutun otsikossa, että tämä muun muassa vastustaa syyrialaisten lasten vastaanottamista Suomeen. Haastattelussa oli muitakin kiistanalaisia tulkintoja, mutta Ylellä oli riittävät perustelut niille.

Vapauttava 5290/SL/13
Aamulehti

Otsikko

Otsikko kertoi e-pillereiden uhrista. Sille löytyi katetta jutusta.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Langettava 5274/SL/13
Ilkka

Virheen korjaus

Kolumni käsitteli alkoholin myyntirajoituksia. Siinä lainattiin tutkimusta, jota ei vielä ollut julkaistu. Neuvosto ei löytänyt perusteita kolumnissa esitetylle väitteelle alkoholiveron kevennyksen taloudellisista seurauksista.

Langettava 5273/SL/13
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaaminen

Sanomalehden pääkirjoitus antoi virheellisen käsityksen syyttömyysolettamasta.  Kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt korjata.

Vapauttava 5269/SL/13
Ankkuri

Toisen työn käyttäminen

Lehti julkaisi näyttelykutsun mukana saamansa tekstin jutun yhteydessä. Koska tekstin käyttöä ei mitenkään ollut rajoitettu ja jutun alla oli kirjoittajan nimi, toimitus toimi asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaan.

Vapauttava 5263/SL/13
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, yksityisyyden suoja

Lehti käsitteli yrittäjyyskeskuksen rahankäyttöön ja johtamiseen liittyviä ristiriitoja. Sen hallituksen jäsenen nimen näkyminen jutun kuvassa ei rikkonut yksityisyyden suojaa. 

Vapauttava 5259/SL/13
Åbo Underrättelser

Samanaikainen kuuleminen

Lehti kertoi paikallisten kauppiaiden luopuvan kauppapaikastaan, koska heillä oli ollut erimielisyyksiä kiinteistön vuokraisännän kanssa. Häntä kuultiin jälkikäteen uudessa jutussa.

Vapauttava 5252/SL/13
Kaleva

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehden päätoimittaja kirjoitti kolumnipalstallaan lyhyen kommentin, jonka kantelija katsoi loukkaavan naisia ja sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä. Kommentti ei neuvoston mielestä ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Sananvapauden nimissä voi esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Vapauttava 5251/PL/13
Miilu

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 5246/SL/13
Helsingin Uutiset

Virheen korjaus, oma kannanotto

Lehti julkaisi uutisessaan olennaisesti virheellisen tiedon, jonka se korjasi välittömästi saatuaan oikean tiedon. Jutun yhteydessä julkaistiin myös kantelijan näkemys asiasta.

Langettava 5245/SL/13
Verkkouutiset

Virheen korjaaminen, otsikko

Lehti kertoi kansalaisaloitteen hylätyistä allekirjoituksista ja oikaisi myöhemmin juttuun sisältyneen olennaisen virheen kertomatta siitä yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.
 

Langettava 5242/SL/13
Etelä-Suomen Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat

Yksityisyyden suoja, alaikäiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot

Sunnuntaisuomalaisen jutussa kerrottiin harvinaiseen ja vakavaan tautiin sairastuneesta miehestä. Jutussa mainittiin toistuvasti miehen olevan huolissaan siitä, että hänen alaikäinen lapsensa voi sairastua samalla tavalla. Tällaisen epäilyn levittäminen lapsesta oli kohtuutonta.

Vapauttava 5241/SL/13
Kaleva

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa kirjoitettiin kriittiseen sävyyn käräjäoikeuden laamannista. Merkittävänä tuomiovallan käyttäjänä hänen on kestettävä ammattirooliinsa kohdistuva kovakin arvostelu. Kritiikki ei ollut niin kohtuutonta, etteikö siihen olisi voinut vastata omalla kannanotolla. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Vapauttava 5282/TV/13

Vastaaja: MTV3.fi

Asia: Haastattelu

Ratkaistu: 17.12.2013

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Kantelu 17.9.2013

Kantelu kohdistuu MTV3:n verkkosivuilla 16.9.2013 julkaistuun kolumniin "Kommentti: Kuka johtaa kokoomusnuoria – Kohu-Susanna ei ainakaan". Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtaan 17: "Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi."

Toimittaja on kantelun mukaan toiminut ammattietiikkaa vastaan. Haastatellulle ei ole kyseisessä tapauksessa annettu mahdollisuutta saada ennakolta tietää, missä asiayhteydessä hänen lausumiaan käytetään. Haastatellulle on annettu käsitys, että haastattelua on tarkoitus käyttää ainoastaan uutisinsertissä. Hänelle ei ole myöskään kerrottu, että haastattelun aineistoa on tarkoitus käyttää useissa eri välineissä.

Kantelun mukaan haastatellulle on annettu mahdollisuus haastattelutilanteen ulkopuolella tarkistaa haastattelukysymyksiin olennaisesti liittyviä faktatietoja puhelimitse kolmansilta osapuolilta. Haastattelun aikana on tehty selväksi, milloin itse haastattelutilanne alkaa, päättyy, keskeytyy ja jatkuu. Näin ollen haastatellulla ei kantelun mukaan ole voinut olla käsitystä, että haastattelutilanteen ulkopuolella käytyjä keskusteluita voidaan käyttää toimituksellisena aineistona itse haastattelutilanteeseen verrattavalla tavalla. Haastattelija on erillisessä kirjoituksessaan käyttänyt selvästi Journalistin ohjeiden vastaisesti haastattelutilanteen ulkopuolista materiaalia osana julkaisua.

Kantelijan mukaan haastateltava on erikseen tiedustellut, missä yhteyksissä haastatteluaineistoa ja sen osia aiotaan käyttää. Toimittaja vastasi, että illan uutisissa ja, että jutusta leikataan käyttökelpoinen pätkä illan lähetykseen. Toimittaja lisäksi kehotti haastateltavaa antamaan rekvisiittakuvaa tilanteesta, jossa haastateltava puhuu puhelimeen.

MTV3:n vastaus 9.10.2013

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että MTV3:n toimittaja kirjoitti 16.9.2013 MTV3:n uutisten nettisivuille kolumniin rinnastettavan nettikommentin, jossa hän analysoi Kokoomuksen Nuorten liiton puheenjohtajaa Susanna Koskea ja referoi viikon takaisen haastattelun tapahtumia. [Toimittaja] Haavisto pyysi puhelimitse maanantaina 9.9.2013 Susanna Koskea haastatteluun MTV3:n uutisiin. Tämä pyyntö kattoi kaikki MTV3:n uutisten välineet (tv, netti, mobiili, teksti-tv ja Radio Nova). Koski suostui haastatteluun.
 
Samana päivänä haastattelusta julkaistiin MTV3:n uutisissa sekä tv-juttu (Seitsemän ja Kymmenen uutiset) että nettijuttu. Tämän lisäksi tv-juttu julkaistiin MTV3:n uutisten nettisivuilla. Päätoimittaja Ylä-Anttilan mukaan haastateltava tai kukaan muukaan ei ole ollut yhteydessä toimitukseen näiden nettijuttujen julkaisemisen osalta. Tällä perusteella haastateltavan voidaan olettaa sisäistäneen, että haastattelun pohjalta juttuja voidaan julkaista kaikissa MTV3:n uutisten eri välineissä.

Toimittajan 16.9.2013 julkaistu nettikommentti on referaatti haastattelun etenemisestä. Haastattelu keskeytyi yhteensä kolme kertaa. Haastattelun ulkopuolella tai tauoilla käytyjä taustakeskusteluja tai niiden osia ei päätoimittajan mukaan ole käytetty nettikommentissa. Nettikommentissa mainitut haastateltavan hiljaisuus ja "otetaan uusiksi" henkäykset olivat suoria vastauksia haastattelukysymyksiin. Myös Kosken oma toive soittaa briiffi puhelimella sekä toimittajan ehdotus ajatuksen kokoamisesta pienellä lenkillä ovat tapahtuneet haastattelun aikana kameran pyöriessä – eivät haastattelun tauoilla. Ne eivät siis ole taustamateriaalia.

Ylä-Anttila vastaa, että haastattelu jouduttiin keskeyttämään useaan kertaa, koska Koski ei osannut vastata toimittajan kysymyksiin. Toimittaja ehdotti, että Koski tekisi kävelylenkin ja kokoaisi ajatuksensa. Tässä yhteydessä toimittaja myös kertoi ottavansa kävelystä kuvituskuvaa. Tämä kuvituskuva näytettiin 9.9.2013 tv-jutussa. Haastattelutilanteessa kameran pyöriessä Koski tarjosi itse mahdollisuutta soittaa lisätietoja saadakseen "briiffin" siitä, mikä on ollut tavoiteohjelman kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoinnin poistamisen taustalla. Toimittaja kertoi ottavansa tilanteesta kuvituskuvaa. Myös tämä kuvituskuva näytettiin uutisjutun kuvituksena 9.9.2013 tv-jutuissa. Puhelun sisältöä toimittaja ei kuullut, eikä sitä ole käytetty nettikommentissa.

Toimittaja ei ole missään vaiheessa sanonut haastateltavalle, että haastattelua käytettäisiin ainoastaan tv-jutussa. Koska kyseessä oli Kosken omien sanojen mukaan hänen ensimmäinen yksilöhaastattelunsa kameran edessä, toimittaja avasi pyydettäessä tv-jutun anatomiaa ja kertoi, että tv-jutussa haastattelusta käytetään todennäköisesti muutama pätkä.

Nettikommentti on Ylä-Anttilan mukaan rinnastettavissa kolumniin ja eroaa uutisjutusta siinä, että toimittaja voi esittää kolumnissa henkilökohtaisen mielipiteensä ja kärkkäänkin näkemyksensä yhteiskunnan toimijasta. MTV3:n politiikan toimittaja analysoi nettikommentissaan Kosken toimintaa. Ylä-Anttila mainitsee seuraavat Journalistin ohjeiden kohdat: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO1). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO12).

Pääministeripuolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja ja piirihallituksen puheenjohtaja on johtavassa asemassa oleva ja yhteiskunnallisesti merkittävä henkilö, jolla on myös omat hyötymistarpeensa sekä järjestön puheenjohtajana että puolueen edustajana. Asemansa puolesta hänen yksityisyyden suojansa on Ylä-Anttilan mukaan hyvin matala.

Toimituksella on päätoimittajan mukaan oikeus käyttää haastattelumateriaalia parhaaksi katsomallaan aikataululla. Nettikommentti haastateltavan toiminnasta julkaistiin viikko haastattelun jälkeen, koska asiasta tuli viikon aikana huomattavasti uutta tietoa 9.9.2013 alkuasetelmiin nähden ja haastateltavan asema ja rooli oli merkittävästi muuttunut viikon aikana. On myös merkillepantavaa, että haastattelusta 9.9.2013 tehty tv-juttu oli sekin kriittinen eikä päästänyt haastateltavaa helpolla. MTV3:n toimittaja on Ylä-Anttilan vastauksen mukaan menetellyt toimittajana esimerkillisesti ja paljastanut yhteiskunnallisesti merkittävän epäkohdan.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). 2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 17).

MTV3:n Kymppiuutisissa esitettiin Kokoomusnuorten puheenjohtajan Susanna Kosken haastattelu. Viikkoa myöhemmin haastattelun tehnyt toimittaja kirjoitti verkkoon kolumnin, jossa hän käsitteli puheenjohtajan asemaa järjestössään, hänen persoonaansa sekä tv-haastattelua.

Johtavan hallituspuolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja nykyisen ja entisten tehtäviensä takia on poliittinen vallankäyttäjä. Hän edustaa julkisuudessa Kokoomusnuoria ja vastaa järjestönsä tekemisistä. Sen vuoksi hänen on siedettävä niin johtamaansa järjestöön kuin omaan persoonaansakin kohdistuvat kriittiset arviot.

MTV3:n verkkosivujen kommentti "Kuka johtaa kokoomusnuoria – Kohu-Susanna ei ainakaan" on toimittajan omiin havaintoihin ja kokemuksiin perustuva näkemys Kokoomusnuorten puheenjohtajasta ja hänen esiintymisestään julkisuudessa. Kolumnisti voi käyttää kärjekkäitä ilmaisuja arvioidessaan päivänpolitiikkaa ja poliitikkoja.

Kantelun kärki kohdistuu siihen, että toimittaja käytti haastattelutilanteessa saamiaan tietoja Journalistin ohjeiden vastaisesti viikkoa myöhemmin julkaistussa kommentissaan. Toimittaja kuvasi kolumnissaan haastatellun käyttäytymistä haastattelutilanteessa. Käytäntö on yleinen varsinkin kirjoitetuissa henkilöhaastatteluissa. Niissä toimittaja voi vapaasti kuvailla haastateltavan olemusta, elehtimistä tai esimerkiksi takeltelua vastauksissa. Tämä kuuluu journalistiseen päätösvaltaan.

Neuvosto ymmärtää, että haastateltava saattoi kokea ristiriitaisena toimittajan menettelyn. Toimittaja päätti jostakin syystä ensin suojella haastateltavaa jättämällä kertomatta, mitä haastattelutilanteessa todella tapahtui. Viikkoa myöhemmin hän kuitenkin paljasti yksityiskohtaisesti haastateltavan tietojen hataruuden ja hänen osaamattomuutensa haastattelutilanteessa. Journalistin ohjeiden mukaan yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Koska haastateltavasta tuli kyseiseksi viikoksi maan puhutuin poliitikko, MTV3:n oli perusteltua tuoda julkisuuteen tietoja, joilla on olennaista merkitystä hänen poliittisen uskottavuutensa arvioinnissa.
 
Haastateltavan on neuvoston mielestä pitänyt tuntea tiedotusvälineiden nykykäytäntö, jonka mukaan haastattelua ja siinä esiin tulevia tietoja voidaan käyttää tv-uutisten lisäksi myös kanavan verkkosivuilla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Blogin kirjoittajan ammatti on lisätty päätökseen 19.12.2013.

Tämä päätös on avattu 13004 kertaa