2013 PÄÄTÖKSET

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 5306/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti kertoi suomalaisten suosikkilentokohteista. Jutun tiedot perustuivat saman konsernin verkossa toimivaan markkinapaikkaan, johon jutussa julkaistu linkki vei. Sivuston tilastojen käyttöä jutun lähteenä ei voi pitää piilomainontana. Konserniyhteyttä ei tarvinnut mainita, koska se jutun kannalta ei ollut olennaista.

Vapauttava 5300/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Haastattelu, otsikko

Yleisradio haastatteli kansanedustajaa ja päätteli haastattelun perusteella jutun otsikossa, että tämä muun muassa vastustaa syyrialaisten lasten vastaanottamista Suomeen. Haastattelussa oli muitakin kiistanalaisia tulkintoja, mutta Ylellä oli riittävät perustelut niille.

Vapauttava 5290/SL/13
Aamulehti

Otsikko

Otsikko kertoi e-pillereiden uhrista. Sille löytyi katetta jutusta.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Langettava 5274/SL/13
Ilkka

Virheen korjaus

Kolumni käsitteli alkoholin myyntirajoituksia. Siinä lainattiin tutkimusta, jota ei vielä ollut julkaistu. Neuvosto ei löytänyt perusteita kolumnissa esitetylle väitteelle alkoholiveron kevennyksen taloudellisista seurauksista.

Langettava 5273/SL/13
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaaminen

Sanomalehden pääkirjoitus antoi virheellisen käsityksen syyttömyysolettamasta.  Kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt korjata.

Vapauttava 5269/SL/13
Ankkuri

Toisen työn käyttäminen

Lehti julkaisi näyttelykutsun mukana saamansa tekstin jutun yhteydessä. Koska tekstin käyttöä ei mitenkään ollut rajoitettu ja jutun alla oli kirjoittajan nimi, toimitus toimi asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaan.

Vapauttava 5263/SL/13
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, yksityisyyden suoja

Lehti käsitteli yrittäjyyskeskuksen rahankäyttöön ja johtamiseen liittyviä ristiriitoja. Sen hallituksen jäsenen nimen näkyminen jutun kuvassa ei rikkonut yksityisyyden suojaa. 

Vapauttava 5259/SL/13
Åbo Underrättelser

Samanaikainen kuuleminen

Lehti kertoi paikallisten kauppiaiden luopuvan kauppapaikastaan, koska heillä oli ollut erimielisyyksiä kiinteistön vuokraisännän kanssa. Häntä kuultiin jälkikäteen uudessa jutussa.

Vapauttava 5252/SL/13
Kaleva

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehden päätoimittaja kirjoitti kolumnipalstallaan lyhyen kommentin, jonka kantelija katsoi loukkaavan naisia ja sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä. Kommentti ei neuvoston mielestä ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Sananvapauden nimissä voi esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Vapauttava 5251/PL/13
Miilu

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 5246/SL/13
Helsingin Uutiset

Virheen korjaus, oma kannanotto

Lehti julkaisi uutisessaan olennaisesti virheellisen tiedon, jonka se korjasi välittömästi saatuaan oikean tiedon. Jutun yhteydessä julkaistiin myös kantelijan näkemys asiasta.

Langettava 5245/SL/13
Verkkouutiset

Virheen korjaaminen, otsikko

Lehti kertoi kansalaisaloitteen hylätyistä allekirjoituksista ja oikaisi myöhemmin juttuun sisältyneen olennaisen virheen kertomatta siitä yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.
 

Langettava 5242/SL/13
Etelä-Suomen Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat

Yksityisyyden suoja, alaikäiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot

Sunnuntaisuomalaisen jutussa kerrottiin harvinaiseen ja vakavaan tautiin sairastuneesta miehestä. Jutussa mainittiin toistuvasti miehen olevan huolissaan siitä, että hänen alaikäinen lapsensa voi sairastua samalla tavalla. Tällaisen epäilyn levittäminen lapsesta oli kohtuutonta.

Vapauttava 5241/SL/13
Kaleva

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa kirjoitettiin kriittiseen sävyyn käräjäoikeuden laamannista. Merkittävänä tuomiovallan käyttäjänä hänen on kestettävä ammattirooliinsa kohdistuva kovakin arvostelu. Kritiikki ei ollut niin kohtuutonta, etteikö siihen olisi voinut vastata omalla kannanotolla. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Vapauttava 5269/SL/13

Vastaaja: Ankkuri

Asia: Toisen työn käyttäminen

Ratkaistu: 27.11.2013

Lehti julkaisi näyttelykutsun mukana saamansa tekstin jutun yhteydessä. Koska tekstin käyttöä ei mitenkään ollut rajoitettu ja jutun alla oli kirjoittajan nimi, toimitus toimi asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaan.

Kantelu 3.9.2013

Kantelija on Ylen toimittaja, joka kirjoitti valokuvataiteilijan pyynnöstä tekstin tämän tuleville nettisivuille. Kotkalainen ilmaisjakelulehti Ankkuri julkaisi tekstin ilman kantelijan lupaa samaisen valokuvaajan näyttelyn esittelyn yhteydessä.

Tapahtumain kulku on kantelijan kertoman mukaan seuraavanlainen:
Kotkalainen valokuvataiteilija pyysi kantelijaa tekemään tekstin hänen nettisivuillaan julkaistavaan kuvasarjaan. Sama kuvasarja oli ennen sitä esillä kotkalaisessa galleriassa. Kuvaaja oli tulostanut tekstin näyttelyn sivupöydälle muun materiaalin joukkoon. Viikko avajaisten jälkeen, 28.8.2013, kantelijan teksti hänen nimellään varustettuna julkaistiin Ankkurissa lehden kuvataidekritiikkinä. Lehti ei kantelijan mukaan ollut häneen missään yhteydessä ennen eikä jälkeen julkaisun, joten julkaisulupia ei pyydetty eikä annettu.

Kantelija ei keksi, mitä Journalistin ohjeiden kohtaa lehti olisi rikkonut, mutta silti hänellä on tunne, että Ankkuri on rikkonut hyvää journalistista tapaa. Kantelija kertoo olleensa 36 vuotta Ylen toimittaja, eikä hän halua olla Ankkurin toimittaja, eikä hän myöskään halua, että Ankkuri antaa lukijoilleen sellaisen kuvan. Kantelija pohtiikin, voisiko Journalistin ohjeisiin lisätä kohdan, joka edellyttäisi, että mikäli joku toimituksen ulkopuolelta haalittu teksti julkaistaan toimituksen omana tekstinä, siihen pitäisi saada tekstin kirjoittajan suostumus.

Ankkurin vastaus 1.10.2013

Päätoimittaja Petri Piipari vastaa, että kaupunkilehti Ankkuri laati uutisjutun kotkalaisen valokuvataiteilijan merkittävästä näyttelystä. Juttua ei ollut tarkoitettu taidearvosteluksi. Teksti laadittiin taiteilijan toimitukseen 21.8.2013 sähköpostitse lähettämän viestin pohjalta. Se tulkittiin lehdistötiedotteeksi.

Kantelijan teksti muodosti keskeisimmän osan valokuvataiteilijan lähettämästä sanallisesta tiedotemateriaalista. Koska lopullisessa lehtijutussa lainattiin lähes suoraan kantelijan tekstiä, hänen nimensä merkittiin päätoimittajan vastauksen mukaan jutun editointivaiheessa jutun alle.

Päätoimittaja kirjoittaa, että pienen toimituksen kiireisessä työprosessissa tekstin käyttöoikeus jäi varmistamatta. Toimitus oletti, että koska teksti oli kiinteä osa lehden monivuotisen yhteistyökumppanin lähettämää tiedotetta, se olisi tavanomaiseen tapaan lainattavissa uutisen yhteydessä.  Kaupunkilehti Ankkuri teki päätoimittajan mukaan virheen jättäessään varmistamatta tekstin vapaan käyttöoikeuden kantelijalta.

Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Kiistattomat tosiasiat ovat seuraavat: Kantelija kirjoitti tekstinsä taiteilijan valokuviin. Tekstin alla oli kantelijan nimi. Taiteilija lähetti toimitukseen sähköpostitse kutsun näyttelyn avajaisiin ja sen mukana kantelijan tekstin. Ankkuri julkaisi näyttelystä valokuvan ja kantelijan tekstin lähes alkuperäisessä muodossaan. Lehdessä julkaistun tekstin alla oli kantelijan nimi.

Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen mukaan "Neuvosto ja puheenjohtaja perustavat ratkaisunsa vapaan harkintansa mukaan Journalistin ohjeisiin, sen liitteisiin ja muihin vakiintuneisiin hyvän journalistisen tavan periaatteisiin".

Ankkuri käytti tekstiä siinä yhteydessä, johon se oli alun perin kirjoitettu ja tarkoitettu eli valokuvataiteilijan kuvien esittelyssä. Toimitus sai tekstin näyttelykutsun mukana, eikä tekstin käyttöä ollut rajoitettu millään tavoin. Myös kirjoittajan nimi oli asianmukaisesti mainittu tekstin yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ankkuri ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5533 kertaa