2013 PÄÄTÖKSET

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 5306/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti kertoi suomalaisten suosikkilentokohteista. Jutun tiedot perustuivat saman konsernin verkossa toimivaan markkinapaikkaan, johon jutussa julkaistu linkki vei. Sivuston tilastojen käyttöä jutun lähteenä ei voi pitää piilomainontana. Konserniyhteyttä ei tarvinnut mainita, koska se jutun kannalta ei ollut olennaista.

Vapauttava 5300/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Haastattelu, otsikko

Yleisradio haastatteli kansanedustajaa ja päätteli haastattelun perusteella jutun otsikossa, että tämä muun muassa vastustaa syyrialaisten lasten vastaanottamista Suomeen. Haastattelussa oli muitakin kiistanalaisia tulkintoja, mutta Ylellä oli riittävät perustelut niille.

Vapauttava 5290/SL/13
Aamulehti

Otsikko

Otsikko kertoi e-pillereiden uhrista. Sille löytyi katetta jutusta.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Langettava 5274/SL/13
Ilkka

Virheen korjaus

Kolumni käsitteli alkoholin myyntirajoituksia. Siinä lainattiin tutkimusta, jota ei vielä ollut julkaistu. Neuvosto ei löytänyt perusteita kolumnissa esitetylle väitteelle alkoholiveron kevennyksen taloudellisista seurauksista.

Langettava 5273/SL/13
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaaminen

Sanomalehden pääkirjoitus antoi virheellisen käsityksen syyttömyysolettamasta.  Kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt korjata.

Vapauttava 5269/SL/13
Ankkuri

Toisen työn käyttäminen

Lehti julkaisi näyttelykutsun mukana saamansa tekstin jutun yhteydessä. Koska tekstin käyttöä ei mitenkään ollut rajoitettu ja jutun alla oli kirjoittajan nimi, toimitus toimi asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaan.

Vapauttava 5263/SL/13
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, yksityisyyden suoja

Lehti käsitteli yrittäjyyskeskuksen rahankäyttöön ja johtamiseen liittyviä ristiriitoja. Sen hallituksen jäsenen nimen näkyminen jutun kuvassa ei rikkonut yksityisyyden suojaa. 

Vapauttava 5259/SL/13
Åbo Underrättelser

Samanaikainen kuuleminen

Lehti kertoi paikallisten kauppiaiden luopuvan kauppapaikastaan, koska heillä oli ollut erimielisyyksiä kiinteistön vuokraisännän kanssa. Häntä kuultiin jälkikäteen uudessa jutussa.

Vapauttava 5252/SL/13
Kaleva

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehden päätoimittaja kirjoitti kolumnipalstallaan lyhyen kommentin, jonka kantelija katsoi loukkaavan naisia ja sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä. Kommentti ei neuvoston mielestä ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Sananvapauden nimissä voi esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Vapauttava 5251/PL/13
Miilu

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 5246/SL/13
Helsingin Uutiset

Virheen korjaus, oma kannanotto

Lehti julkaisi uutisessaan olennaisesti virheellisen tiedon, jonka se korjasi välittömästi saatuaan oikean tiedon. Jutun yhteydessä julkaistiin myös kantelijan näkemys asiasta.

Langettava 5245/SL/13
Verkkouutiset

Virheen korjaaminen, otsikko

Lehti kertoi kansalaisaloitteen hylätyistä allekirjoituksista ja oikaisi myöhemmin juttuun sisältyneen olennaisen virheen kertomatta siitä yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.
 

Langettava 5242/SL/13
Etelä-Suomen Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat

Yksityisyyden suoja, alaikäiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot

Sunnuntaisuomalaisen jutussa kerrottiin harvinaiseen ja vakavaan tautiin sairastuneesta miehestä. Jutussa mainittiin toistuvasti miehen olevan huolissaan siitä, että hänen alaikäinen lapsensa voi sairastua samalla tavalla. Tällaisen epäilyn levittäminen lapsesta oli kohtuutonta.

Vapauttava 5241/SL/13
Kaleva

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa kirjoitettiin kriittiseen sävyyn käräjäoikeuden laamannista. Merkittävänä tuomiovallan käyttäjänä hänen on kestettävä ammattirooliinsa kohdistuva kovakin arvostelu. Kritiikki ei ollut niin kohtuutonta, etteikö siihen olisi voinut vastata omalla kannanotolla. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Vapauttava 5259/SL/13

Vastaaja: Åbo Underrättelser

Asia: Samanaikainen kuuleminen

Ratkaistu: 27.11.2013

Lehti kertoi paikallisten kauppiaiden luopuvan kauppapaikastaan, koska heillä oli ollut erimielisyyksiä kiinteistön vuokraisännän kanssa. Häntä kuultiin jälkikäteen uudessa jutussa.

Kantelu 29.8.2013

Kantelijan mielestä 28.8.2013 julkaistu uutinen ”Norrskata blir utan butik” (Norsskata jää ilman kauppaa) oli loukkaava. Hänen yrityksensä on vuokrannut liiketilaa yrittäjäpariskunnalle, joka on toiminut tiloissa kauppiaana ja ravintolanpitäjänä. Juttu kertoi yrittäjäpariskunnan lopettavan kauppiastyön Norrskatassa, koska heillä oli ollut mielipide-eroja kantelijan kanssa. Hän pitää tarpeettomana nimensä julkaisemista jutussa, koska vuokrasopimusta ei tehnyt hän henkilökohtaisesti vaan osakeyhtiö. Kantelija ei myöskään tunnusta asian uutisarvoa vaan kokee sen henkilökohtaisena hyökkäyksenä. 

Toimitus ei tavoittanut kantelijaa kommentteja varten, koska hänen puhelimensa oli suljettu kokouksen vuoksi noin kahden tunnin ajan. Hän ihmettelee, miten juttu voitiin kirjoittaa ilman kummankin osapuolen kuulemista. Kantelijaa haastateltiin uuteen, jälkikäteen julkaistuun artikkeliin, mutta hän ei katso sen poistaneen syntynyttä haittaa.

Åbo Underrättelserin vastaus 14.9.2013

Päätoimittaja Torbjörn Kevin kirjoittaa, että uutisessa mainittu kauppa on Norrskata-saaren ainoa. Hän pitää sen toiminnan loppumista uutisena paikallislehden näkökulmasta. Lopettava kauppiaspariskunta pyöritti kauppaa kuuden vuoden ajan. Vuokranantajana toimi osakeyhtiö, mutta Kevinin mukaan yritys itsessään ei esitä kommentteja, vaan sen tekee yrityksen omistaja tai toimiva johto. Tästä syystä päätoimittaja katsoo olleen perustelua, että kantelija esiteltiin jutussa nimellään.

Kevin kertoo jutun kirjoittajan yrittäneen tuloksetta tavoittaa kauppakiinteistön omistajaa julkaisua edeltävänä päivänä. Tämä todettiin myös itse jutussa: ”NN [kantelija] har inte varit anträffbar för en kommentar.” Päätoimittajan mielestä juttu olisi ollut parempaa journalismia, jos kantelijan näkemys olisi saatu siihen mukaan. Lehti kuitenkin pyrki saamaan kantelijan kommentit julki mahdollisimman pian jälkikäteen.

Julkaisua seuraavana päivänä kantelijan puoliso otti yhtyettä toimitukseen ja vaati anteeksipyyntöä. Keskustelun kuluessa osapuolet päätoimittajan mukaan sopivat, että toimittaja soittaa kantelijalle ja tekee seuraavaksi päiväksi uuden, kantelijan kommentteja sisältävän jutun. Kevin kirjoittaa, että kun toimittaja sitten sai yhteyden kantelijaan, tämä kieltäytyi kommentoimasta.  Tämän jälkeen kantelijan puoliso lähetti päätoimittajalle sähköpostiviestin, jonka kerrottiin sisältävän taustatietoja mutta joka ei Kevinin mielestä ollut tulkittavissa omaksi kannanotoksi. Vielä saman päivän aikana päätoimittaja ja kantelijan puoliso sopivat päätoimittajan mukaan uudesta artikkelista, joka kertoisi kantelijan ja hänen vaimonsa näkemyksen tapahtuneesta ja perustuisi edellä mainittuun sähköpostiviestiin.

Kun juttu oli valmis, päätoimittaja soitti kertomansa mukaan kantelijan puolisolle lukeakseen tekstin ääneen. Kevin toteaa, että tämä oli siihen tyytyväinen. Puoliso myös ilmoitti, ettei toimituksen enää tarvitse ottaa yhteyttä hänen mieheensä, koska he toimivat yhdessä ("vi är ett"). Uusi juttu ”Hyresvärden på Norrskata förnekar klagomål” (Vuokranantaja Norrskatalla kiistää syytökset) julkaistiin 30.8.2013.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Turun saaristossa kauppaa ja ravintolaa pyörittäneet yrittäjät kertoivat jutussa heittävänsä pyyhkeen kehään, koska heillä on ollut näkemyseroja kiinteistöä vuokraavan henkilön kanssa. Jutun mukaan vuokranantaja oli esimerkiksi lopettanut ravintolan trubaduuri-illat häiritsevinä. Häntä ei tavoitettu kertomaan omasta näkemyksestään, mikä tuotiin uutisessa esiin. Kaksi päivää myöhemmin julkaistussa artikkelissa vuokranantajapariskunta, eli kantelija ja hänen puolisonsa, sai vastata alkuperäisen jutun väitteisiin. Yhdessä he esimerkiksi kielsivät valittaneensa ravintolan iltaohjelmasta. Myös heidän yrityksensä rooli vuokranantajana tehtiin lukijoille selväksi.

Saaren ainoan kaupan lopettaminen oli paikallisesti merkittävä uutinen. Siksi oli ymmärrettävää, että juttu pyrittiin julkaisemaan mahdollisimman pikaisesti. Kiire ei kuitenkaan voi olla peruste Journalistin ohjeiden rikkomiselle. Kantelija joutui uutisessa erittäin kielteiseen julkisuuteen, koska hän oli toimittajan yhteydenottoyritysten aikaan varattu eikä siksi päässyt esittämään omaa kantaansa samassa yhteydessä. Kuten päätoimittaja vastauksessaan totesi, juttu olisi ollut parempi, jos kantelijaa olisi haastateltu siihen. Journalistin ohjeet antavat kuitenkin mahdollisuuden myös jälkikäteen kuulemiseen. Kantelijan näkemykset olisi julkaistu aikaisemminkin, ellei hän olisi ensin kieltäytynyt antamasta kommentteja.

Kantelija toimii rekisteritietojen perusteella alle viiden henkilön yrityksensä toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hänen vaimonsa on yrityksen hallituksessa. Yrityksen nettisivuilla kantelija on ainut nimeltä mainittu yhteyshenkilö. Tästä syystä oli neuvoston mielestä ymmärrettävää, että alkuperäisessä jutussa haastatellut kauppiaat kohdistivat kritiikkinsä nimeltä mainiten juuri kantelijaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Åbo Underrättelser ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

 

Tämä päätös on avattu 5493 kertaa