2013 PÄÄTÖKSET

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 5306/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti kertoi suomalaisten suosikkilentokohteista. Jutun tiedot perustuivat saman konsernin verkossa toimivaan markkinapaikkaan, johon jutussa julkaistu linkki vei. Sivuston tilastojen käyttöä jutun lähteenä ei voi pitää piilomainontana. Konserniyhteyttä ei tarvinnut mainita, koska se jutun kannalta ei ollut olennaista.

Vapauttava 5300/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Haastattelu, otsikko

Yleisradio haastatteli kansanedustajaa ja päätteli haastattelun perusteella jutun otsikossa, että tämä muun muassa vastustaa syyrialaisten lasten vastaanottamista Suomeen. Haastattelussa oli muitakin kiistanalaisia tulkintoja, mutta Ylellä oli riittävät perustelut niille.

Vapauttava 5290/SL/13
Aamulehti

Otsikko

Otsikko kertoi e-pillereiden uhrista. Sille löytyi katetta jutusta.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Langettava 5274/SL/13
Ilkka

Virheen korjaus

Kolumni käsitteli alkoholin myyntirajoituksia. Siinä lainattiin tutkimusta, jota ei vielä ollut julkaistu. Neuvosto ei löytänyt perusteita kolumnissa esitetylle väitteelle alkoholiveron kevennyksen taloudellisista seurauksista.

Langettava 5273/SL/13
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaaminen

Sanomalehden pääkirjoitus antoi virheellisen käsityksen syyttömyysolettamasta.  Kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt korjata.

Vapauttava 5269/SL/13
Ankkuri

Toisen työn käyttäminen

Lehti julkaisi näyttelykutsun mukana saamansa tekstin jutun yhteydessä. Koska tekstin käyttöä ei mitenkään ollut rajoitettu ja jutun alla oli kirjoittajan nimi, toimitus toimi asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaan.

Vapauttava 5263/SL/13
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, yksityisyyden suoja

Lehti käsitteli yrittäjyyskeskuksen rahankäyttöön ja johtamiseen liittyviä ristiriitoja. Sen hallituksen jäsenen nimen näkyminen jutun kuvassa ei rikkonut yksityisyyden suojaa. 

Vapauttava 5259/SL/13
Åbo Underrättelser

Samanaikainen kuuleminen

Lehti kertoi paikallisten kauppiaiden luopuvan kauppapaikastaan, koska heillä oli ollut erimielisyyksiä kiinteistön vuokraisännän kanssa. Häntä kuultiin jälkikäteen uudessa jutussa.

Vapauttava 5252/SL/13
Kaleva

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehden päätoimittaja kirjoitti kolumnipalstallaan lyhyen kommentin, jonka kantelija katsoi loukkaavan naisia ja sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä. Kommentti ei neuvoston mielestä ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Sananvapauden nimissä voi esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Vapauttava 5251/PL/13
Miilu

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 5246/SL/13
Helsingin Uutiset

Virheen korjaus, oma kannanotto

Lehti julkaisi uutisessaan olennaisesti virheellisen tiedon, jonka se korjasi välittömästi saatuaan oikean tiedon. Jutun yhteydessä julkaistiin myös kantelijan näkemys asiasta.

Langettava 5245/SL/13
Verkkouutiset

Virheen korjaaminen, otsikko

Lehti kertoi kansalaisaloitteen hylätyistä allekirjoituksista ja oikaisi myöhemmin juttuun sisältyneen olennaisen virheen kertomatta siitä yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.
 

Langettava 5242/SL/13
Etelä-Suomen Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat

Yksityisyyden suoja, alaikäiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot

Sunnuntaisuomalaisen jutussa kerrottiin harvinaiseen ja vakavaan tautiin sairastuneesta miehestä. Jutussa mainittiin toistuvasti miehen olevan huolissaan siitä, että hänen alaikäinen lapsensa voi sairastua samalla tavalla. Tällaisen epäilyn levittäminen lapsesta oli kohtuutonta.

Vapauttava 5241/SL/13
Kaleva

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa kirjoitettiin kriittiseen sävyyn käräjäoikeuden laamannista. Merkittävänä tuomiovallan käyttäjänä hänen on kestettävä ammattirooliinsa kohdistuva kovakin arvostelu. Kritiikki ei ollut niin kohtuutonta, etteikö siihen olisi voinut vastata omalla kannanotolla. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Vapauttava 5251/PL/13

Vastaaja: Miilu

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 27.11.2013

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Kantelu 26.8.2013

Kantelu kohdistuu paikallislehti Miilussa 14.8.2013 julkaistuun juttuun "Sivistyslautakunta käsitteli valitusta". Jutussa mainittiin nimeltä opettajat, jotka olivat tehneet lomautusta koskevasta päätöksestä kunnallisvalituksen. Journalistin ohjeissa kohdassa 30 sanotaan muun muassa: "Julkistakin aineistoa julkistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa."

Kyseiset opettajat olivat kantelun mukaan kauhuissaan ja ihmeissään tästä nimien julkistamisesta. Opettajat tuntevat itsensä mustamaalatuiksi ja että heidän yksityisyyttään on loukattu.

Miilun vastaus 9.9.2013

Päätoimittaja Heikki Valkosen vastauksen mukaan kyseessä oli rutiiniuutinen, joka oli laadittu Sonkajärven kunnan sivistyslautakunnan pöytäkirjan perusteella. Uutinen ei poikkea Miilun aiemmin omaksumasta linjasta. Esimerkiksi kaivosyhtiö Talvivaaran toimintaa koskevissa, viranomaisille toimitettuja kanteluita ja valituksia koskevissa uutisissa on lehdessä mainittu myös kantelijoiden nimet samaan tapaan kuin nyt esillä olevassa tapauksessa.

Lisäksi päätoimittaja Valkonen toteaa, että kyseinen pöytäkirja on julkinen asiakirja. Se on jokaisen saatavilla ja luettavissa internetissä Sonkajärven kunnan sivuilla. Tällä perusteella uutinen ei voi mitenkään loukata opettajien yksityiselämän suojaa. Uutisessa ei myöskään kommentoida opettajien kunnallisvalitusta. Siten väite mustamaalaamisesta tuntuu Valkosen mielestä perin oudolta ja kaukaa haetulta.

Yksityisyyden suojaa tarkasteltaessa on päätoimittajan mukaan otettava huomioon myös se, että kyse on julkisessa kunnallisessa virassa toimivista viranhaltijoista. Lisäksi on todettava, että yksikään uutisessa mainittu opettaja tai OAJ:n ammattiosasto ei ole ollut yhteydessä lehteen ja vaatinut vastinetta. Mikäli he olisivat vaatineet vastinetta, sille olisi päätoimittajan mukaan myös annettu palstatilaa. Vastineessaan opettajat olisivat voineet perustella, miksi he vastustavat lomautuksia tai vaihtoehtoisia palkattomia vapaita.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Uutisessa kerrottiin sivistyslautakunnan lausunnosta Kuopion hallinto-oikeudelle tehtyyn kunnallisvalitukseen. Lautakunta oli valituksenalaisella päätöksellään lomauttanut opettajia, jotka eivät yt-neuvotteluissa olleet hyväksyneet ns. talkoovapaita. Osa opettajista teki lomautuspäätöksestä kunnallisvalituksen. Lehti julkaisi valittajien nimet uutisessaan. Kunnan 131 vakituisesta työntekijästä 20 ei hyväksynyt vapaaehtoista lomautusta eli talkoovapaata. Heistä 18 oli opettajia.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat yleisesti hyväksyttyjä hallinnon periaatteita. Kaikilla on oikeus saada tietoa viranomaisten päätöksistä ja päätöksen tekijöistä. Näin jokaisella on mahdollisuus valvoa yleisen vallan ja yhteisten varojen käyttöä. Myös sivistyslautakunnan päätökset ja niistä käydyt valitusprosessit ovat pääsääntöisesti julkisia.

Kuten Journalistin ohjeissa todetaan, kaikki julkinen ei kuitenkaan ole julkaistavissa. Tämä poikkeus julkisuusperiaatteeseen koskee yksityiselämään kuuluvia, arkaluonteisiksi katsottavia tietoja. Niitä voivat olla esimerkiksi terveydentilaan, perheeseen tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvät seikat. Kun julkaistaan yksittäisen henkilön työhön ja työehtoihin liittyviä tietoja, toimitukselta edellytetään silloin tarkkaa harkintaa. Tässä tapauksessa lehti käytännössä paljasti lomautettavien henkilöiden nimiä.

Kunnan huono taloudellinen tilanne ja sen vuoksi käytävät koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Opettajien lomautus koskee myös koululaisia ja heidän vanhempiaan.  Paikallisen lehden kuuluu seurata tarkkaan verovarojen käyttöön liittyvää päätöksentekoa. Neuvosto asettaa ratkaisua tehdessään vastakkain kuntalaisten eli veronmaksajien oikeuden saada tietoa luottamuselinten päätöksistä ja valittajien yksityisyyden suojan.

Tässä tapauksessa yksityisyyden suojaa madaltavat seuraavat kaksi seikkaa. Valitus koski lautakunnan päätöstä, joka on julkinen ja julkaistu kunnan verkkosivuilla. Sama koskee valitusta ja siihen annettua vastausta. Valittajien on asemansa puolesta täytynyt ymmärtää, että kyse on julkisista asioista. Lomautukset ja talkoovapaat koskivat kunnan koko henkilöstöä, jolloin kyseessä ei ollut arkaluonteinen tieto.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Miilu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

 

Tämä päätös on avattu 5097 kertaa