2013 PÄÄTÖKSET

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 5306/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti kertoi suomalaisten suosikkilentokohteista. Jutun tiedot perustuivat saman konsernin verkossa toimivaan markkinapaikkaan, johon jutussa julkaistu linkki vei. Sivuston tilastojen käyttöä jutun lähteenä ei voi pitää piilomainontana. Konserniyhteyttä ei tarvinnut mainita, koska se jutun kannalta ei ollut olennaista.

Vapauttava 5300/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Haastattelu, otsikko

Yleisradio haastatteli kansanedustajaa ja päätteli haastattelun perusteella jutun otsikossa, että tämä muun muassa vastustaa syyrialaisten lasten vastaanottamista Suomeen. Haastattelussa oli muitakin kiistanalaisia tulkintoja, mutta Ylellä oli riittävät perustelut niille.

Vapauttava 5290/SL/13
Aamulehti

Otsikko

Otsikko kertoi e-pillereiden uhrista. Sille löytyi katetta jutusta.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Langettava 5274/SL/13
Ilkka

Virheen korjaus

Kolumni käsitteli alkoholin myyntirajoituksia. Siinä lainattiin tutkimusta, jota ei vielä ollut julkaistu. Neuvosto ei löytänyt perusteita kolumnissa esitetylle väitteelle alkoholiveron kevennyksen taloudellisista seurauksista.

Langettava 5273/SL/13
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaaminen

Sanomalehden pääkirjoitus antoi virheellisen käsityksen syyttömyysolettamasta.  Kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt korjata.

Vapauttava 5269/SL/13
Ankkuri

Toisen työn käyttäminen

Lehti julkaisi näyttelykutsun mukana saamansa tekstin jutun yhteydessä. Koska tekstin käyttöä ei mitenkään ollut rajoitettu ja jutun alla oli kirjoittajan nimi, toimitus toimi asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaan.

Vapauttava 5263/SL/13
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, yksityisyyden suoja

Lehti käsitteli yrittäjyyskeskuksen rahankäyttöön ja johtamiseen liittyviä ristiriitoja. Sen hallituksen jäsenen nimen näkyminen jutun kuvassa ei rikkonut yksityisyyden suojaa. 

Vapauttava 5259/SL/13
Åbo Underrättelser

Samanaikainen kuuleminen

Lehti kertoi paikallisten kauppiaiden luopuvan kauppapaikastaan, koska heillä oli ollut erimielisyyksiä kiinteistön vuokraisännän kanssa. Häntä kuultiin jälkikäteen uudessa jutussa.

Vapauttava 5252/SL/13
Kaleva

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehden päätoimittaja kirjoitti kolumnipalstallaan lyhyen kommentin, jonka kantelija katsoi loukkaavan naisia ja sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä. Kommentti ei neuvoston mielestä ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Sananvapauden nimissä voi esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Vapauttava 5251/PL/13
Miilu

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 5246/SL/13
Helsingin Uutiset

Virheen korjaus, oma kannanotto

Lehti julkaisi uutisessaan olennaisesti virheellisen tiedon, jonka se korjasi välittömästi saatuaan oikean tiedon. Jutun yhteydessä julkaistiin myös kantelijan näkemys asiasta.

Langettava 5245/SL/13
Verkkouutiset

Virheen korjaaminen, otsikko

Lehti kertoi kansalaisaloitteen hylätyistä allekirjoituksista ja oikaisi myöhemmin juttuun sisältyneen olennaisen virheen kertomatta siitä yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.
 

Langettava 5242/SL/13
Etelä-Suomen Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat

Yksityisyyden suoja, alaikäiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot

Sunnuntaisuomalaisen jutussa kerrottiin harvinaiseen ja vakavaan tautiin sairastuneesta miehestä. Jutussa mainittiin toistuvasti miehen olevan huolissaan siitä, että hänen alaikäinen lapsensa voi sairastua samalla tavalla. Tällaisen epäilyn levittäminen lapsesta oli kohtuutonta.

Vapauttava 5241/SL/13
Kaleva

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa kirjoitettiin kriittiseen sävyyn käräjäoikeuden laamannista. Merkittävänä tuomiovallan käyttäjänä hänen on kestettävä ammattirooliinsa kohdistuva kovakin arvostelu. Kritiikki ei ollut niin kohtuutonta, etteikö siihen olisi voinut vastata omalla kannanotolla. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Vapauttava 5247/YLE/13

Vastaaja: Yle.fi, uutiset

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Ratkaistu: 27.11.2013

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Kantelu 20.8.2013

Kantelun kohteena on Yleisradion nettisivuilla 18.8.2013 julkaistu uutinen
"'Järjestysmiehiltä meni hermo' - festivaalijärjestäjä kiistää"
http://yle.fi/uutiset/jarjestysmiehilta_meni_hermo_-_festivaalijarjestaja_kiistaa/6782573.

Kantelijayhtiö järjesti Helsingin Kyläsaaressa 16.–17.8.2013 pidetyn Weekend Festival -musiikkifestivaalin. Kantelun mukaan Yleisradion uutisessa väitetään tapahtuman järjestysmiesten syyllistyneen festivaalikävijöiden pahoinpitelyyn. Yleisradion uutisen ingressissä todetaan, että ”Weekend-festivaalien järjestyksenvalvojat potkivat asiakkaita, kertoo festivaalikävijä”. Varsinaisessa uutistekstissä todetaan, että ”osa järjestyksenvalvojista alkoi käyttäytyä väkivaltaisesti, ja että yksi miespuolinen löi ja potki muutamia asiakkaita, ja yksi naispuolinen järjestyksenvalvoja potki ihmisiä sääriin.” Uutisen lähteenä on käytetty nimetöntä ”paikalla ollutta nuorta naista”, joka ei kuitenkaan itse ollut väitettyjen pahoinpitelyjen uhri, vaan silminnäkijä.
 
Uutiseen oli haastateltu myös tapahtuman tiedottajaa, joka ykskantaan kiisti väitteet perättöminä. Uutisessa oli mm. lainaus: ”Jos väkivaltaa olisi käytetty, uskoisin, että siitä olisi tehty jo rikosilmoituksia. Ei kukaan ammattinsa tunteva järjestysmies väkivaltaa käytä.”

Vaikka Yleisradio on julkaissut uutisessaan myös konserttijärjestäjän kannan, kantelija katsoo, että yhtiön uutisointi on siitä huolimatta ollut journalistin ohjeita rikkovaa. Uutisen lähteenä on käytetty henkilöä, joka ei ole ollut itse väitetyn pahoinpitelyn uhri. Toimitus ei ole tarkistanut järjestyksenvalvojilta saati poliisilta, onko väitettyä pahoinpitelyä tapahtunut.

Kantelija on Yleisradion uutistoiminnan johdolle 18.8.2013 kello 21.09 lähettämässään viestissä vedonnut siihen, että uutisessa mainittu silminnäkijä ilmoittautuisi poliisille, jotta väitettyjä pahoinpitelyitä voitaisiin alkaa tutkia. Samaan aikaan tapahtuman turvallisuudesta vastannut yhtiö on tutkinut tapahtuman tarkoin yhdessä Helsingin poliisin kanssa ja päätynyt siihen, ettei kyseisiä pahoinpitelyjä ole tapahtunut. Väitetyistä pahoinpitelyistä ei myöskään ole tehty yhtään ilmoitusta poliisille 20.8.2013 kello 12.00 mennessä. Tarkkaan ottaen koko Weekend Festivalin aikana poliisi ei kantelun mukaan saanut yhtään ilmoitusta levottomuuksista tai väkivallanteoista, vaikka paikalla oli kahden päivän aikana yhteensä 40 000 festivaalivierasta.
 
Journalistin ohjeiden kohdassa 8 todetaan, että journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Kantelija katsoo, että Yleisradio on rikkonut tätä ohjeiden kohtaa julkaisemalla tiedon, joka on kiistetty kauttamme vääräksi ja jonka totuudenmukaisuutta se ei ole tarkistanut esimerkiksi poliisilta. Lähteenä on käytetty yhtä nimettömäksi jäänyttä naishenkilöä, joka ei ole edes ollut väitettyjen pahoinpitelyiden uhri vaan silminnäkijä.

Journalistin ohjeiden kohdassa 10 todetaan, että tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin. Kantelun mukaan Yleisradio on rikkonut tätä ohjeiden kohtaa julkaisemalla tiedon, joka on kiistetty kauttamme vääräksi ja jonka totuudenmukaisuutta se ei ole tarkistanut erityisesti poliisilta, jonka vastuualueeseen pahoinpitelyt ja muut rikokset kuuluvat.
 
Kantelija pitää mahdottomana tilannetta, jossa tiedotusväline väittää rikoksen tapahtuneen ja vaikka syytteen kohde sen itse kiistää vääränä, julkaisee silti tiedon sellaisenaan ilman yhdeltäkään väitetyn rikoksen uhrilta tai poliisilta tai oikeuslaitokselta saatua varmistusta. Tällainen uutisointi jättää väistämättä syyn väitetystä rikoksesta syytetyn niskoille, vaikka se kuinka pyrkisi kiistämään tapahtuneen.

Yleisradion vastaus 3.9.2013

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että Weekend-festivaalin sujuminen oli Ylen uutisoinnissa esillä jo kyseistä uutista edeltävinä päivinä. Esimerkiksi kantelun kohteena olevaa uutista edeltävänä päivänä Yle uutisoi festivaalijärjestäjien omankin ilmoituksen siitä, että tungos oli vaikeuttanut tapahtuman kulkua, ja kertoi Weekend-festivaalin pahoitelleen telttalavan tungosta. Yle seurasi Jääskeläisen mukaan tapahtumaa tarkoin, koska kyseinen festivaali kärsi myös vuosi aiemmin järjestelyihin liittyvistä ongelmista.

Kantelun kohteena oleva uutinen koskee tilannetta, jossa festivaalijärjestäjän omankin kertoman mukaan tilanne oli kärjistynyt hankalaksi. Turva-aita oli kaatunut ja ihmisiä sen mukana, jolloin turvamiehet olivat festivaalijärjestäjän oman kertoman mukaan "ottaneet tilanteen hallintaansa.” Jääskeläisen mukaan tätä koskeva uutinen on julkaistu aiemmin saman päivänä klo 11.41, ja juttu on linkitetty myös kantelun kohteena olevaan täydentävään uutiseen.

Tilanne oli päätoimittajan vastauksen mukaan ilmiselvästi sekava, ja ihmisiä oli kaatunut muun muassa maahan aidan mukana. Ylen haastattelema henkilö oli kokenut tilanteen uhkaavana ja hänen mukaansa osa järjestysmiehistä käyttäytyi tilanteessa aggressiivisesti. Samanlaisesta tilanteesta kertoi myös saman päivän Iltalehti verkkosivuillaan. Lehti julkaisi sivuillaan myös tilanteen luonnetta hyvin ilmentävän kuvan. Lehden mukaan järjestysmiehet joutuivat repimään ihmisiä kovin ottein pois kaatuneen aidan päältä http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013081817380989_uu.shtml.

Pystyäkseen muodostamaan erittäin epäselvästä tilanteesta kokonaisuuden, Yle haastatteli Jääskeläisen mukaan myös seikkaperäisesti festivaalijärjestäjiä. He saivat kertoa sekä Ylen verkkosivuilla että radiouutisissa oman näkemyksensä tapahtumista. Järjestäjien kommentit tulivat jutuista selvästi esille. Otsikossa muun muassa todetaan festivaalijärjestäjän kiistävän väkivaltaisen toiminnan.

Silminnäkijän kertoman todistusvoimaa arvioitaessa se, että hän ei ole itse väittänyt olleensa järjestysmiesten toimien kohteena, on pikemminkin hänen uskottavuuttaan lisäävä kuin heikentävä seikka. Hänen havaintonsa tapahtumien luonteesta arvioitiin Jääskeläisen mukaan uskottaviksi julkaistavaksi yhdessä festivaalijärjestäjien näkemyksen kanssa.

Yle Uutisille kerrotun mukaan tapahtumasta on tehty rikosilmoitus poliisin sähköiseen ilmoitusjärjestelmään. Yle seuraa asiaa myös jatkossa. Ottaen huomioon festivaalijärjestäjien omankin kertomuksen aidan kaatumisesta ja tapahtumien kulusta Yle on Jääskeläisen mukaan pyrkinyt totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen ja noudattanut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29).

Yle Uutiset kertoi verkkouutisessaan musiikkifestivaaleilla sattuneesta välikohtauksesta. Jutussa haastateltu silminnäkijä kertoi muun muassa, että "Yksi miespuolinen [järjestyksenvalvoja] löi ja potki muutamia asiakkaita, ja yksi naispuolinen järjestyksenvalvoja potki ihmisiä sääriin". Järjestäjän edustaja kiisti mahdollisen väkivallan niin jutun otsikossa, ingressissä kuin tekstissäkin. Hän perusteli kiistoaan sillä, että poliisille ei ollut tehty rikosilmoituksia.

Julkisen sanan neuvoston mielestä on selvä, että festivaalijärjestäjä joutui Yle Uutisten jutun vuoksi kielteiseen julkisuuteen. Toimituksella oli kuitenkin riittävät perusteet uutiselleen turva-aidan kaaduttua julkisella paikalla, jossa tungeksi tuhansia ihmisiä. Ylen uutinen perustui silminnäkijäkertomukseen, jota ei voi kiistää sillä perusteella, ettei kukaan tehnyt väitetyistä pahoinpitelyistä rikosilmoitusta. Hyvän journalistisen tavan mukaisesti kantelija sai vastata silminnäkijän väitteisiin heti otsikossa ja perustella vastaustaan myöhemmin uutisen tekstissä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle Uutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 7816 kertaa