2013 PÄÄTÖKSET

Lausuma 5362/L/13
Lausuma piilomainonnasta
Vapauttava 5306/SL/13
Ilta-Sanomat

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti kertoi suomalaisten suosikkilentokohteista. Jutun tiedot perustuivat saman konsernin verkossa toimivaan markkinapaikkaan, johon jutussa julkaistu linkki vei. Sivuston tilastojen käyttöä jutun lähteenä ei voi pitää piilomainontana. Konserniyhteyttä ei tarvinnut mainita, koska se jutun kannalta ei ollut olennaista.

Vapauttava 5300/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Haastattelu, otsikko

Yleisradio haastatteli kansanedustajaa ja päätteli haastattelun perusteella jutun otsikossa, että tämä muun muassa vastustaa syyrialaisten lasten vastaanottamista Suomeen. Haastattelussa oli muitakin kiistanalaisia tulkintoja, mutta Ylellä oli riittävät perustelut niille.

Vapauttava 5290/SL/13
Aamulehti

Otsikko

Otsikko kertoi e-pillereiden uhrista. Sille löytyi katetta jutusta.

Langettava 5289/SL/13
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehden pääuutinen perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Langettava 5288/SL/13
Iltalehti

Lainaaminen

Yksi lehden pääuutisista perustui toisen välineen edellisenä päivänä julkaisemaan tietoon. Koska lehteä myytiin toisen välineen skuupilla, lähde olisi pitänyt mainita jo kannen otsikossa.

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Langettava 5274/SL/13
Ilkka

Virheen korjaus

Kolumni käsitteli alkoholin myyntirajoituksia. Siinä lainattiin tutkimusta, jota ei vielä ollut julkaistu. Neuvosto ei löytänyt perusteita kolumnissa esitetylle väitteelle alkoholiveron kevennyksen taloudellisista seurauksista.

Langettava 5273/SL/13
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaaminen

Sanomalehden pääkirjoitus antoi virheellisen käsityksen syyttömyysolettamasta.  Kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt korjata.

Vapauttava 5269/SL/13
Ankkuri

Toisen työn käyttäminen

Lehti julkaisi näyttelykutsun mukana saamansa tekstin jutun yhteydessä. Koska tekstin käyttöä ei mitenkään ollut rajoitettu ja jutun alla oli kirjoittajan nimi, toimitus toimi asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaan.

Vapauttava 5263/SL/13
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, yksityisyyden suoja

Lehti käsitteli yrittäjyyskeskuksen rahankäyttöön ja johtamiseen liittyviä ristiriitoja. Sen hallituksen jäsenen nimen näkyminen jutun kuvassa ei rikkonut yksityisyyden suojaa. 

Vapauttava 5259/SL/13
Åbo Underrättelser

Samanaikainen kuuleminen

Lehti kertoi paikallisten kauppiaiden luopuvan kauppapaikastaan, koska heillä oli ollut erimielisyyksiä kiinteistön vuokraisännän kanssa. Häntä kuultiin jälkikäteen uudessa jutussa.

Vapauttava 5252/SL/13
Kaleva

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehden päätoimittaja kirjoitti kolumnipalstallaan lyhyen kommentin, jonka kantelija katsoi loukkaavan naisia ja sukupuoltaan vaihtavia henkilöitä. Kommentti ei neuvoston mielestä ollut niin rankka, että se olisi halventanut minkään ryhmän ihmisarvoa. Sananvapauden nimissä voi esittää myös provosoivia mielipiteitä.

Vapauttava 5251/PL/13
Miilu

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi kunnallisvalituksesta uutisoidessaan valittajien nimet, mikä paljasti myös yt-neuvottelujen perusteella lomautettujen nimiä. Kyse ei ollut kuitenkaan arkaluonteisesta seikasta, koska lomautukset ja talkoovapaat koskivat koko kunnan henkilökuntaa.

Vapauttava 5247/YLE/13
Yle.fi, uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen

Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin uutinen, jonka mukaan musiikkifestivaalin järjestysmiehet muun muassa potkivat yleisöä turva-aidan kaatumisen jälkeisessä tilanteessa. Uutinen perustui silminnäkijän kertomukseen. Festivaalijärjestäjää kuultiin samassa yhteydessä ja hän kiisti väitetyn järjestyksenvalvojien väkivallan.

Vapauttava 5246/SL/13
Helsingin Uutiset

Virheen korjaus, oma kannanotto

Lehti julkaisi uutisessaan olennaisesti virheellisen tiedon, jonka se korjasi välittömästi saatuaan oikean tiedon. Jutun yhteydessä julkaistiin myös kantelijan näkemys asiasta.

Langettava 5245/SL/13
Verkkouutiset

Virheen korjaaminen, otsikko

Lehti kertoi kansalaisaloitteen hylätyistä allekirjoituksista ja oikaisi myöhemmin juttuun sisältyneen olennaisen virheen kertomatta siitä yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.
 

Langettava 5242/SL/13
Etelä-Suomen Sanomat, Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat

Yksityisyyden suoja, alaikäiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot

Sunnuntaisuomalaisen jutussa kerrottiin harvinaiseen ja vakavaan tautiin sairastuneesta miehestä. Jutussa mainittiin toistuvasti miehen olevan huolissaan siitä, että hänen alaikäinen lapsensa voi sairastua samalla tavalla. Tällaisen epäilyn levittäminen lapsesta oli kohtuutonta.

Vapauttava 5241/SL/13
Kaleva

Erittäin kielteinen julkisuus, oma kannanotto, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa kirjoitettiin kriittiseen sävyyn käräjäoikeuden laamannista. Merkittävänä tuomiovallan käyttäjänä hänen on kestettävä ammattirooliinsa kohdistuva kovakin arvostelu. Kritiikki ei ollut niin kohtuutonta, etteikö siihen olisi voinut vastata omalla kannanotolla. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Langettava 5245/SL/13

Vastaaja: Verkkouutiset

Asia: Virheen korjaaminen, otsikko

Ratkaistu: 27.11.2013

Lehti kertoi kansalaisaloitteen hylätyistä allekirjoituksista ja oikaisi myöhemmin juttuun sisältyneen olennaisen virheen kertomatta siitä yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.
 

Kantelu 19.8.2013

Kantelun mukaan Verkkolehti ei oikaissut riittävällä tavalla 13.8.2013 julkaisemaansa uutista ”Kansalaisaloitteen allekirjoituksista paljastui jättimäärä huuhaata” eikä otsikolle löytynyt katetta. Kantelu kohdistuu sekä otsikkoon että ingressiin, joka kuului seuraavasti: ”Turkistarhauksen kieltämistä ajaneen kansalaisaloitteen allekirjoituksista merkittävä määrä oli virheellisiä”. Kantelija on eläinsuojeluliitto Animalian viestintäpäällikkö.

Itse jutussa annettiin kantelijan mukaan aluksi ymmärtää, että Väestörekisterikeskus olisi tutkinut 790 aloitetta tukevaa lomaketta ja löytänyt niistä 661 epäkelpoa allekirjoitusta. Hän kirjoittaa, että tämä oli harhaanjohtava tulkinta Väestörekisterikeskuksen selvityksestä, josta Aamulehti oli kertonut samana päivänä.  Aamulehti kirjoitti, että Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitteesta hylättiin 661 allekirjoitusta.  Luku perustui arvioon, jonka Väestörekisterikeskus teki oman otantansa perusteella. Otoksen suuruus oli 790 allekirjoitusta, joista Väestörekisterikeskus löysi 17 virhettä. Kun ne yleistettiin koskemaan kaikkia kansalaisaloitteen paperilomakkeita, joita oli yhteensä 69 493 kappaletta, hylättyjä allekirjoituksia arvioitiin olevan yhteensä 661. Tämä oli kantelijan mukaan alle yksi prosentti koko allekirjoituspotista.

Kantelija huomauttaa, että kaikki yli 50 000 allekirjoitusta keränneet kansalaisaloitteet tulee toimittaa Väestörekisterikeskukseen. Näin varmistetaan, että kelvollisia allekirjoittajia on lain vaatima määrä.
 
Verkkolehti korjasi kantelijan pyynnöstä juttuaan ja kertoi aiempaa tarkemmin Väestörekisterikeskuksen otannasta sekä sen perusteella tehdystä arviosta. Korjatusta uutisesta ei kuitenkaan käynyt ilmi, miten alkuperäistä uutista oli muokattu. Otsikkoaan ja ingressiään lehti ei muuttanut, vaikka kantelijan mielestä toimituksen olisi pitänyt korjata niitäkin. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että lehti oli myöntänyt alkuperäisen jutun sisältäneen virheitä. Kun uutisen sisältö tarkentui merkittävästi, myös otsikosta ja ingressistä olisi kantelijan mielestä pitänyt poistaa mahdollisuus vakavaan väärintulkintaan. Kantelija myös korostaa, että kysymys ei ollut kolumnista vaan uutisesta, joka kertoi yhteiskunnallisesti merkittävästä, useiden kansalaisjärjestöjen maineeseen ja toimintaan vaikuttavasta asiasta.

Lehti perusteli otsikon ja ingressin sanavalintoja kantelijalle ”näkökulmakysymyksenä”.

Verkkouutisten vastaus 6.9.2013

Päätoimittaja Alberto Claramunt kirjoittaa, että kansalaisaloitteen ulottaminen suomalaiseen päätöksentekoprosessiin on vaatinut perustuslain muutoksen, eli kysymys on vakavasti otettavasta uudesta päätöksentekoväylästä. Hänen mukaansa Nykypäivä ja Verkkouutiset seuraavat tarkkaan, miten annettua valtaa ja vastuuta käytetään kansalaisjärjestöissä.

Claramuntin mukaan Verkkouutiset on alusta asti kertonut, että turkistarhauksesta jätetyssä kansalaisaloitteessa oli satamäärin eli 661 virheellistä allekirjoitusta. Tämä oli Väestörekisterikeskuksen arvio.

Päätoimittajan mielestä ”lähes 700 virheellistä allekirjoitusta Suomen eduskunnalle toimitetussa virallisessa aloitteessa” oli peruste käyttää otsikkoon ja ingressiin valittuja termejä. Hän katsoo niiden pitävän paikkansa ja huomauttaa myös, että otsikko ja ingressi ovat perinteisesti olleet toimituksellisen tulkinnan piirissä. ”Väärennettyihin asiakirjoihin verrattavissa olevat huuhaa-nimet kansalaisaloitteissa vaativat nollatoleranssia – sadat tekaistut nimet ovat jo jättihuuhaata”, hän kirjoittaa.

Itse uutista lehti tarkensi heti saatuaan täsmällisempiä tietoja muun muassa kantelijalta. Tarkennukset julkaistiin, vaikka jutussa ei päätoimittajan mukaan alun perinkään ollut asiavirheitä. Hän toteaa, että juttu tehtiin journalististen periaatteiden mukaisesti faktat kertoen. Kantelija sai lisäksi tuoda omat käsityksensä julki nettikeskustelupalstalla jutun perässä. Sen lisäksi Claramunt kertoo kantelijan levittäneen näkemyksiään laajalti julkisuuteen yhteisönsä nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Ratkaisu

Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Lehti kertoi paljon julkisuutta herättäneestä kansalaisaloitteesta ja viranomaisen keinoista varmistaa, että tällaista yhteiskunnallista vaikuttamiskeinoa käytetään kestävin perustein.

Alkuperäisessä uutisessa kirjoitettiin seuraavasti: Kaikki netissä tehdyt turkistarha-aloitteen kannatusilmoitukset tarkastettiin [Väestörekisterikeskuksessa]. Paperi-ilmoituksissa käytettiin tasaväliotantaa. Jokaista paperi-ilmoitusta siis ei tarkistettu. Kansalaisaloitteiden allekirjoittajissa on ollut epäselvyyksiä. Aiemmin on kerrottu, että turkisaloitekampanjassa kerättiin 69 493 ilmoitusta paperilla ja 556 sähköisesti eli netissä. Tasaväliotannassa paperi-ilmoituksista on kerrottu tarkistetun 790. Paperilla toimitetuissa ilmoituksissa 350 allekirjoittajaa ei tunnistettu, 272 tapauksessa allekirjoittaja ei ollut suomalainen ja 39 oli alaikäisiä.

Seuraavana päivänä lehti julkaisi jutun uudelleen ja kertoi ingressissään sen olevan tarkennettu versio aikaisemmasta jutusta. Tekstissä lehti ilmaisi asian näin: EDIT: Alkuperäiseen juttuun kuuluneet kaksi kappaletta on lisätietojen myötä muutettu seuraaviksi: Turkiskampanjassa kerättiin 69 493 ilmoitusta paperilla ja 556 sähköisesti eli netissä. Väestörekisterikeskus teki paperi-ilmoituksista 790 kappaleen tasaväliotannan. Siinä löytyi 17 lomaketta, jotka hylättiin tunnistamattomina, muun maan kansalaisina tai alaikäisinä. Kansalaisaloitteiden allekirjoituksissa on ollut epäselvyyksiä.

Väestörekisterikeskus teki tuon otannan perusteella arvion kaikista kelvollisista paperimuotoisista kannatusilmoituksista. Arvion mukaan kelvollisia paperimuotoisia ilmoituksia oli 68 832. 661 paperi-ilmoitusta siis ei pidetty kelvollisina.

Toimitus korosti otsikossaan ja ingressissään, että kansalaisaloite sisälsi huomattavan määrän vääriä allekirjoituksia. Samalla se kyseenalaisti kantelijan mielestä koko kansalaisaloitteen uskottavuuden. Tähän sillä oli journalistisen harkintavaltansa perusteella oikeus. Neuvostolla ei näillä perustein ole syytä kiistää päätoimittajan vastausta, jonka mukaan otsikolle ja ingressille löytyi jutusta kate.

Uutisen ensimmäisessä versiossa Väestörekisterikeskuksen otanta yhdistettiin kaikkien paperisten kannatusilmoitusten arvioituihin virheisiin tavalla, joka oli omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Lehti toimi oikein korjatessaan tämän olennaisen virheen, mutta käytti oikaisusta epämääräisiä termejä ”edit” ja ”tarkennettu juttu”. Toimitus ei näin ollen reilusti todennut, että alkuperäinen juttu oli virheellinen. Se ei myöskään kertonut neuvoston aiempien linjausten edellyttämällä tavalla, mitä vanhan jutun tietoja se oikaisi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Verkkouutiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 6809 kertaa