2012 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4895/SL/12
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 4894/SL/12
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Vapauttava 4893/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti julkaisi faktalaatikossaan virheellistä ja tulkinnanvaraista tietoa, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan tai vaatinut virheiden korjausta. Kielteinen julkisuus ei ollut niin kohtuutonta, etteikö sitä olisi voinut korjata omalla kannanotolla.

Vapauttava 4888/SL/12
Hufvudstadsbladet

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös Facebookin käytöstä uutislähteenä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Kantelija arvosteli Facebook-ryhmässä kunnallista päätöksentekoa. Lehdellä oli perusteet kertoa kantelijan kommenteista, sillä ne olivat poikkeuksellisen kärjekkäitä ja herättivät huolta kantelijan kritiikin kohteiksi joutuneissa päättäjissä. Neuvosto katsoo, että Facebook on lähdeaineistoa, jota toimittajat voivat käyttää Journalistin ohjeiden sallimissa rajoissa.

Vapauttava 4886/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti kertoi kansanedustajan mahdollisista yhteyksistä moottoripyöräjengiin. Lehti julkaisi myöhemmin jatkouutisen ja oman kannanoton, joissa kantelijan näkökannat tulivat esiin.

Vapauttava 4882/SL/12
Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-3 antama vapauttava päätös blogikirjoituksesta. Lehden blogipalstalla julkaistiin kärjekäs kirjoitus, jossa viitattiin tuoreen uutisen tietoihin raiskausrikoksista. Kirjoittaja käytti tekstissään paikoin asiattomia ilmauksia maahanmuuttajista, mutta arvostelun kärki kohdistui tiedotusvälineiden toimintaan. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Vapauttava 4881/SL/12
Helsingin Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä. Jutussa käsiteltiin lehden teettämää mielipidekyselyä. Toimitus raportoi tuloksista riittävän täsmällisesti.

Vapauttava 4874/SL/12
Länsiväylä

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

Langettava 4873/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeita tietoja ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Pääkirjoitus väitti norjalaisen joukkomurhaajan nimenneen maahanmuuttokriittisenä tunnetun suomalaisen kansanedustajan oppi-isäkseen. Neuvosto katsoo, että pelkkä kansanedustajan nimen mainitseminen murhaajan manifestissa ei ollut riittävä peruste oppi-isäksi nimeämiselle.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4871/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti käsitteli pääkirjoituksessaan historian hirmuhallitsijoita, norjalaista joukkomurhaajaa ja suomalaista oppositiojohtajaa, mutta ei kuitenkaan rinnastanut heitä toisiinsa.

Langettava 4870/SL/12
Vieskalainen

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen uuden kaupan avajaisista. Juttu oli yksipuolinen, kritiikitön, mainosmainen ja tehty täysin kauppaketjun ehdoilla ja sen julkaiseman tiedotteen perusteella.

Vapauttava 4864CD/SL/12
Turun Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta ja siteerasi sitä sanatarkasti. Lehdellä oli oikeus arvioida blogikirjoitusta omasta näkökulmastaan. Koska juttu ei sisältänyt virheitä, toimituksella ei ollut velvollisuutta julkaista oikaisua.

Vapauttava 4864B/SL/12
Turun Sanomat, Iltalehti, Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkistamista koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta. STT teki kyseisen uutisen perusteella oman juttunsa, joka julkaistiin kahdessa muussa lehdessä. Jutut eivät sisältäneet virheitä.

Vapauttava 4863/YLE/12
YLE

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Tv-raportti käsitteli Liperin kunnan tulehtuneita henkilösuhteita ja osastosihteerin irtisanomista sekä hallinnollisia ja taloudellisia epäselvyyksiä. Kunnan sivistysjohtaja ei suostunut haastatteluun. Raportin tietoja ei ole kiistetty.

Vapauttava 4861/SL/12
Vaarojen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Valtuuston puheenjohtaja kertoi jutussa, miksi hän jättää luottamustehtävät. Kantelija oli tunnistettavissa jutusta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lisäksi lehti julkaisi hänen oma kannanottonsa.

Vapauttava 4860/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa ja konserniyhteyttä koskevassa asiassa. Lehti kertoi erikoisjulkaisusta, joka ilmestyi sen liitteenä. Juttua ei voi pitää piilomainontana. Myös konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi.

Vapauttava 4853/SL/12
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Keskisuomalainen kertoi tuoreeltaan Oriveden kouluampumisesta kiinni otetun henkilön nimen. Tieto piti paikkansa. Lehti kertoi myös epäillyn aiempiin vaiheisiin olennaisesti liittyneen henkilön nimen ja julkaisi tästä kaksi viikkoa aiemmin katoamisuutisessa käytetyn kuvan.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 4895/SL/12

Vastaaja: Satakunnan Kansa

Ratkaistu: 19.12.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Kantelu 20.5.2012

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansassa 17.5.2012 julkaistuun juttuun Riita rahasta − laulavat Mattilat käräjillä. Juttu kertoi V.I.P.Musa Oy:n palkkariita-asiasta. Kantelija on yhtiön hallituksen varajäsen, eikä hän omasta mielestään ole missään juridisessa vastuussa oikeudessa käsitellyssä asiassa. Kantelija esiintyi oikeudessa ainoastaan puolustuksen todistajana. Tästä huolimatta etusivulla oli otsikko Käräjät: Taustamuusikko perää palkkojaan Mattilan sisarussarjalta. Kyse on kantelijan mukaan ainoastaan V.I.P.Musa Oy:stä ja yhdeltä Mattilan sisaruksista.

Sisäsivun jutun otsikossa puhutaan laulavista Mattiloista käräjillä. Otsikko on kantelijan mukaan virheellinen samalla perusteella kuin etusivun otsikkokin. Kirjoituksessa sanotaan, että kantelija on vastaajana kyseisessä syytteessä, vaikka hän oli puolustuksen todistajana. Myös kantelijan yhtiön, AM-Musikkipalvelut Oy:n tiedot on kirjoitettu mukaan.

Kantelija kertoo reklamoineensa asiasta välittömästi jutun ilmestymispäivänä sähköpostiviestillä ja viestillä jutun kirjoittaneen toimittajan numeroon. Virhe korjattiin pienellä oikaisut -osastossa 19.5.2012 eli kaksi päivää myöhemmin.

Jutun laatimisen aikaan jutun kirjoittanut toimittaja ei ollut kantelijaan suoranaisesti yhteydessä, mutta jätti kännykkänumeroon ääniviestin, jossa yritti tavoitella kantelijan sisarta.

Satakunnan Kansan vastaus 15.6.2012

Päätoimittaja Petri Hakala vastaa, että uutisessa oli selvä virhe. Anne Mattilan kerrottiin olevan vastaajana, vaikka hän oli vastaajan todistaja. Tämä virhe on heti oikaistu, kun se tuli toimituksen tietoon.
 
Kantelija on kaupparekisteritiedon mukaan vastaajayhtiön, V.I.P. Musa Oy:n, hallituksen varajäsen, kun hänen siskonsa Anneli Mattila on hallituksen ainoa varsinainen jäsen. Osakeyhtiölain mukaan myös hallituksen varajäsen on yhtiön vastuuhenkilö. Siten otsikko ”Laulavat Mattilat käräjillä” on päätoimittaja Hakalan mukaan perusteltu.

Kuten uutisesta ilmenee, Anneli Mattilaa yritettiin Hakalan mukaan tavoittaa uutista laadittaessa kommenttia varten, mutta hän ei vastannut soittopyyntöön. Myöskään Anne Mattila ei ottanut yhteyttä ennen kuin vasta uutisen julkaisemisen jälkeen. Siskokset vaikuttavat ristiin toistensa yhtiöissä. Anneli Mattila on varajäsen Annen yhtiössä AM-Musiikkipalvelut Oy:ssä. Anneli Mattilan puhelintietona on Anne Mattilan yhtiön AM-Musiikkipalvelut Oy:n nimissä oleva kännykkäliittymä.
 
Satakunnan Kansa seurasi päätoimittajan mukaan oikeusjutun loppuun asti ja kertoi 30.5.2012 vahingonkorvauskanteen hylkäämisestä sekä etusivulla että sisäsivun uutisessa.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Satakunnan Kansa kertoi jutussaan, että kantelija on vastaajana käräjäoikeudessa, jossa käsiteltiin työsuhdetta koskevaa riitaa. Tieto oli virheellinen, sillä kantelija oli käräjillä todistajana. Lehti korjasi virheensä kaksi päivää myöhemmin yhden palstan Oikaisuja-palstalla ja kertoi oikeuden vapauttavasta ratkaisusta puolentoista kuukauden kuluttua.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kyseessä on ilman muuta olennainen virhe, jos vastaajan ja todistajan roolit sekoittuvat käräjäuutisessa. Lehti on toiminut periaatteessa oikein korjattuaan tekemänsä virheen heti, kun se tuli toimituksen tietoon.

Pohdittavaksi jää ainoastaan korjauksen riittävyys, koska alkuperäinen juttu oli lähes sivun kokoinen ja varustettu kantelijan kuvalla. Oikaisussa ei ollut erillistä otsikkoa eikä kuvaa. Tällainen käytäntö on vakiintunut suomalaiseen journalismiin, mutta se herättää jatkuvasti tyytymättömyyttä yleisön keskuudessa. Sen takia toimitusten olisikin hyvä pohtia, edustaako käytäntö vastuullista journalismia nykypäivänä, jolloin yleisön luottamus tiedotusvälineisiin on muutenkin koetuksella.

Toimituksen vastuuta ennen kaikkea otsikoinnista lievensi se, että myös kantelija on sisarensa omistaman yhtiön hallituksen varajäsen. Lisäksi toimitus myönsi ripeästi virheensä, korjasi sen ja seurasi oikeusjuttua loppuun saakka. Neuvosto katsoo, että lehden menettely täyttää virheen korjauksen vähimmäisvaatimukset.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen.

Tämä päätös on avattu 6636 kertaa