2012 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4895/SL/12
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 4894/SL/12
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Vapauttava 4893/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti julkaisi faktalaatikossaan virheellistä ja tulkinnanvaraista tietoa, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan tai vaatinut virheiden korjausta. Kielteinen julkisuus ei ollut niin kohtuutonta, etteikö sitä olisi voinut korjata omalla kannanotolla.

Vapauttava 4888/SL/12
Hufvudstadsbladet

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös Facebookin käytöstä uutislähteenä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Kantelija arvosteli Facebook-ryhmässä kunnallista päätöksentekoa. Lehdellä oli perusteet kertoa kantelijan kommenteista, sillä ne olivat poikkeuksellisen kärjekkäitä ja herättivät huolta kantelijan kritiikin kohteiksi joutuneissa päättäjissä. Neuvosto katsoo, että Facebook on lähdeaineistoa, jota toimittajat voivat käyttää Journalistin ohjeiden sallimissa rajoissa.

Vapauttava 4886/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti kertoi kansanedustajan mahdollisista yhteyksistä moottoripyöräjengiin. Lehti julkaisi myöhemmin jatkouutisen ja oman kannanoton, joissa kantelijan näkökannat tulivat esiin.

Vapauttava 4882/SL/12
Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-3 antama vapauttava päätös blogikirjoituksesta. Lehden blogipalstalla julkaistiin kärjekäs kirjoitus, jossa viitattiin tuoreen uutisen tietoihin raiskausrikoksista. Kirjoittaja käytti tekstissään paikoin asiattomia ilmauksia maahanmuuttajista, mutta arvostelun kärki kohdistui tiedotusvälineiden toimintaan. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Vapauttava 4881/SL/12
Helsingin Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä. Jutussa käsiteltiin lehden teettämää mielipidekyselyä. Toimitus raportoi tuloksista riittävän täsmällisesti.

Vapauttava 4874/SL/12
Länsiväylä

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

Langettava 4873/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeita tietoja ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Pääkirjoitus väitti norjalaisen joukkomurhaajan nimenneen maahanmuuttokriittisenä tunnetun suomalaisen kansanedustajan oppi-isäkseen. Neuvosto katsoo, että pelkkä kansanedustajan nimen mainitseminen murhaajan manifestissa ei ollut riittävä peruste oppi-isäksi nimeämiselle.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4871/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti käsitteli pääkirjoituksessaan historian hirmuhallitsijoita, norjalaista joukkomurhaajaa ja suomalaista oppositiojohtajaa, mutta ei kuitenkaan rinnastanut heitä toisiinsa.

Langettava 4870/SL/12
Vieskalainen

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen uuden kaupan avajaisista. Juttu oli yksipuolinen, kritiikitön, mainosmainen ja tehty täysin kauppaketjun ehdoilla ja sen julkaiseman tiedotteen perusteella.

Vapauttava 4864CD/SL/12
Turun Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta ja siteerasi sitä sanatarkasti. Lehdellä oli oikeus arvioida blogikirjoitusta omasta näkökulmastaan. Koska juttu ei sisältänyt virheitä, toimituksella ei ollut velvollisuutta julkaista oikaisua.

Vapauttava 4864B/SL/12
Turun Sanomat, Iltalehti, Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkistamista koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta. STT teki kyseisen uutisen perusteella oman juttunsa, joka julkaistiin kahdessa muussa lehdessä. Jutut eivät sisältäneet virheitä.

Vapauttava 4863/YLE/12
YLE

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Tv-raportti käsitteli Liperin kunnan tulehtuneita henkilösuhteita ja osastosihteerin irtisanomista sekä hallinnollisia ja taloudellisia epäselvyyksiä. Kunnan sivistysjohtaja ei suostunut haastatteluun. Raportin tietoja ei ole kiistetty.

Vapauttava 4861/SL/12
Vaarojen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Valtuuston puheenjohtaja kertoi jutussa, miksi hän jättää luottamustehtävät. Kantelija oli tunnistettavissa jutusta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lisäksi lehti julkaisi hänen oma kannanottonsa.

Vapauttava 4860/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa ja konserniyhteyttä koskevassa asiassa. Lehti kertoi erikoisjulkaisusta, joka ilmestyi sen liitteenä. Juttua ei voi pitää piilomainontana. Myös konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi.

Vapauttava 4853/SL/12
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Keskisuomalainen kertoi tuoreeltaan Oriveden kouluampumisesta kiinni otetun henkilön nimen. Tieto piti paikkansa. Lehti kertoi myös epäillyn aiempiin vaiheisiin olennaisesti liittyneen henkilön nimen ja julkaisi tästä kaksi viikkoa aiemmin katoamisuutisessa käytetyn kuvan.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 4894/SL/12

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Ratkaistu: 19.12.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Kantelu 20.5.2012

Kantelija pitää 20.5.2012 julkaistua juttua ”Tässä syyt, miksi vasenkätisyys pilaa elämän” erittäin loukkaavana, provosoivana ja haittaa aiheuttavana. Hänen mukaansa yksipuolinen kirjoitus leimasi vasenkätiset ilmeisen negatiivisesti ja törkeällä tavalla. Vasenkätisyys on ominaisuus, jolle kukaan ei voi mitään. Se voi jatkossa kuitenkin olla haitaksi esimerkiksi työnhaussa, jos joku ottaa tosissaan Ilta-Sanomien kirjoituksen.

Kantelija ihmettelee lehden tapaa viitata lähteeseen, josta ei löytynyt väitettyjä tietoja. Tutkimukseen, johon Ilta-Sanomat jutussaan viittasi, kantelija ei yrityksestään huolimatta päässyt netissä tutustumaan. Hänen mielestään vasenkätisyyden ei ole todettu pilaavan elämää.

Ilta-Sanomien vastaus 18.6.2012

Päätoimittaja Tapio Sadeojan mukaan jutussa esitettiin seikkoja, joiden perusteella vasenkätisten voi katsoa olevan oikeakätisiä heikommassa asemassa joillakin elämän osa-alueilla. Hän ei pidä kirjoitusta vakavahenkisenä uutisjuttuna, vaan katsoo sen toteuttavan journalismin viihteellistä ja sosiaalista tarkoitusta. Sadeoja uskoo keskivertolukijan ymmärtäneen, etteivät vasenkätiset suinkaan ole elämässä kategorisesti oikeakätisiä heikommassa asemassa.

Päätoimittaja kertoo, että jutun tarkoitus oli herättää keskustelua. Sen lopussa esitettiinkin kysymys: ”Oletko sinä kärsinyt huonoa kohtelua vasenkätisyyden takia?” Juttua kommentoitiin Sadeojan mukaan poikkeuksellisen ahkerasti. Lehden verkkosivuille kommenttinsa kirjoitti 389 henkilöä, ja 179 henkilöä suositteli juttua Facebookissa. Kommentoijien kokemukset vahvistivat Sadeojan mielestä jutulla olevan pohjaa, sillä he esimerkiksi kertoivat opettajan lyöneen vasenkätisiä karttakepillä sormille.

Jutun tietolähteenä mainittuun Buzzfeed-sivustoon toimitus suhtautui päätoimittajan mukaan sillä kriittisyydellä, mitä juttu ansaitsi. Jutun ei ollut tarkoitus loukata vasenkätisiä. Päätoimittaja myös katsoo, ettei siinä sekoitettu tosiasioita mielipiteisiin tai sepitteelliseen aineistoon.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12).  Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Jutussa väitettiin vasenkätisten häviävän oikeakätisille melkein kaikilla elämän osa-alueilla. Tätä ei pidetty ihmeenä, sillä ”elämmehän oikeakätisten dominoimassa maailmassa”. Buzzfeed-sivuston kerrottiin jutussa listanneen vasenkätisyyden ”pimeän puolen”. Sen jälkeen lueteltiin viisi vasenkätisten koettelemusta: lyhyempi elinikä, mielenterveys- ja koulunkäyntiongelmat, pelkotilat ja joissakin osissa maailmaa kohdalle tuleva kulttuurinen taakka. Tekstin lopussa pyydettiin vasenkätisiä kertomaan saamastaan huonosta kohtelusta. Jutun kuvassa vasenkätiseksi tulkittava koululainen oli uuvahtanut pulpetin ääreen.

Juttu antoi vasenkätisten elämästä korostetun synkän kuvan. Päätoimittajan vastauksen perusteella synkistelyn avulla yritettiin provosoida lukijat vastaamaan lehden kyselyyn. Se ei kuitenkaan kohdistunut yksittäisiin henkilöihin, eikä sitä neuvoston mielestä ollut kirjoitettu loukkaamistarkoituksessa.

Lehdessä ei kerrottu, mihin Buzzfeed-sivuston artikkeleihin täsmällisesti juttu perustui. Buzzfeed on lähtökohdiltaan viihteellinen sivusto, jonne linkitetään artikkeleita muista lähteistä. Hakusanaa käyttämällä sivustolta löytyi vasenkätisyyteen liittyviä artikkeleita, joissa kerrottiin sekä ominaisuuden eduista että haitoista. Ilta-Sanomat viittasi lähteeseensä niin yleisellä tasolla, että jutun tietojen tarkistaminen osoittautui erittäin vaikeaksi. Neuvoston selvityksen perusteella Buzzfeed-sivustolta ei löytynyt suoraa vahvistusta Ilta-Sanomien uutisjutun väitteelle, jonka mukaan vasenkätiset häviäisivät oikeakätisille melkein kaikilla elämän osa-alueilla, saatikka että vasenkätisyys pilaisi elämän.

Juttu vasenkätisyydestä muistutti terveysuutista. Päätoimittajan mukaan sitä ei ollut tarkoitettu "vakavahenkiseksi uutisjutuksi", mutta lukijan oli vaikea hahmottaa tätä. Neuvoston mielestä tällaiset jutut syövät journalismin uskottavuutta. Toimituksella on kuitenkin oikeus valita juttujensa näkökulmat ja käyttää lähdemateriaalia haluamallaan tavalla Journalistin ohjeiden mukaan. Tässä tapauksessa ei löytynyt kirjaimellista näyttöä sille, että Ilta-Sanomat olisi toiminut vastoin Journalistin ohjeita.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen

Tämä päätös on avattu 7506 kertaa