2012 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4895/SL/12
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 4894/SL/12
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Vapauttava 4893/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti julkaisi faktalaatikossaan virheellistä ja tulkinnanvaraista tietoa, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan tai vaatinut virheiden korjausta. Kielteinen julkisuus ei ollut niin kohtuutonta, etteikö sitä olisi voinut korjata omalla kannanotolla.

Vapauttava 4888/SL/12
Hufvudstadsbladet

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös Facebookin käytöstä uutislähteenä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Kantelija arvosteli Facebook-ryhmässä kunnallista päätöksentekoa. Lehdellä oli perusteet kertoa kantelijan kommenteista, sillä ne olivat poikkeuksellisen kärjekkäitä ja herättivät huolta kantelijan kritiikin kohteiksi joutuneissa päättäjissä. Neuvosto katsoo, että Facebook on lähdeaineistoa, jota toimittajat voivat käyttää Journalistin ohjeiden sallimissa rajoissa.

Vapauttava 4886/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti kertoi kansanedustajan mahdollisista yhteyksistä moottoripyöräjengiin. Lehti julkaisi myöhemmin jatkouutisen ja oman kannanoton, joissa kantelijan näkökannat tulivat esiin.

Vapauttava 4882/SL/12
Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-3 antama vapauttava päätös blogikirjoituksesta. Lehden blogipalstalla julkaistiin kärjekäs kirjoitus, jossa viitattiin tuoreen uutisen tietoihin raiskausrikoksista. Kirjoittaja käytti tekstissään paikoin asiattomia ilmauksia maahanmuuttajista, mutta arvostelun kärki kohdistui tiedotusvälineiden toimintaan. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Vapauttava 4881/SL/12
Helsingin Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä. Jutussa käsiteltiin lehden teettämää mielipidekyselyä. Toimitus raportoi tuloksista riittävän täsmällisesti.

Vapauttava 4874/SL/12
Länsiväylä

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

Langettava 4873/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeita tietoja ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Pääkirjoitus väitti norjalaisen joukkomurhaajan nimenneen maahanmuuttokriittisenä tunnetun suomalaisen kansanedustajan oppi-isäkseen. Neuvosto katsoo, että pelkkä kansanedustajan nimen mainitseminen murhaajan manifestissa ei ollut riittävä peruste oppi-isäksi nimeämiselle.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4871/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti käsitteli pääkirjoituksessaan historian hirmuhallitsijoita, norjalaista joukkomurhaajaa ja suomalaista oppositiojohtajaa, mutta ei kuitenkaan rinnastanut heitä toisiinsa.

Langettava 4870/SL/12
Vieskalainen

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen uuden kaupan avajaisista. Juttu oli yksipuolinen, kritiikitön, mainosmainen ja tehty täysin kauppaketjun ehdoilla ja sen julkaiseman tiedotteen perusteella.

Vapauttava 4864CD/SL/12
Turun Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta ja siteerasi sitä sanatarkasti. Lehdellä oli oikeus arvioida blogikirjoitusta omasta näkökulmastaan. Koska juttu ei sisältänyt virheitä, toimituksella ei ollut velvollisuutta julkaista oikaisua.

Vapauttava 4864B/SL/12
Turun Sanomat, Iltalehti, Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkistamista koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta. STT teki kyseisen uutisen perusteella oman juttunsa, joka julkaistiin kahdessa muussa lehdessä. Jutut eivät sisältäneet virheitä.

Vapauttava 4863/YLE/12
YLE

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Tv-raportti käsitteli Liperin kunnan tulehtuneita henkilösuhteita ja osastosihteerin irtisanomista sekä hallinnollisia ja taloudellisia epäselvyyksiä. Kunnan sivistysjohtaja ei suostunut haastatteluun. Raportin tietoja ei ole kiistetty.

Vapauttava 4861/SL/12
Vaarojen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Valtuuston puheenjohtaja kertoi jutussa, miksi hän jättää luottamustehtävät. Kantelija oli tunnistettavissa jutusta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lisäksi lehti julkaisi hänen oma kannanottonsa.

Vapauttava 4860/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa ja konserniyhteyttä koskevassa asiassa. Lehti kertoi erikoisjulkaisusta, joka ilmestyi sen liitteenä. Juttua ei voi pitää piilomainontana. Myös konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi.

Vapauttava 4853/SL/12
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Keskisuomalainen kertoi tuoreeltaan Oriveden kouluampumisesta kiinni otetun henkilön nimen. Tieto piti paikkansa. Lehti kertoi myös epäillyn aiempiin vaiheisiin olennaisesti liittyneen henkilön nimen ja julkaisi tästä kaksi viikkoa aiemmin katoamisuutisessa käytetyn kuvan.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 4882/SL/12

Vastaaja: Aamulehti

Ratkaistu: 20.12.2012

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-3 antama vapauttava päätös blogikirjoituksesta. Lehden blogipalstalla julkaistiin kärjekäs kirjoitus, jossa viitattiin tuoreen uutisen tietoihin raiskausrikoksista. Kirjoittaja käytti tekstissään paikoin asiattomia ilmauksia maahanmuuttajista, mutta arvostelun kärki kohdistui tiedotusvälineiden toimintaan. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Kantelu 6.5.2012

Kantelijan mielestä Aamulehden blogipalstalla 1.5.2012 julkaistu kirjoitus Raiskaajatkin ovat meitä parempia loukkasi ”vastenmielisellä tavalla sekä objektiivisuuteen pyrkiviä ja tiettyä sivistystasoa omaavia toimittajia että myöskin tiettyjä maahanmuuttajaryhmiä ja maahanmuuttajia yleensäkin”.

Kirjoituksessa verrattiin sitä, miten media kohtelee suomalaisia ja maahanmuuttajia. Suomalaisten kohtelusta bloggaaja kirjoitti seuraavasti: ”Suomalainen, etenkin suomalainen mies on vain yksinkertaisesti niin paha ja yhä pahenee, että antaa paskan lentää”. Maahanmuuttajiin liittyvää uutisointia hän kuvaili näin: ”Sitten, kun päivänä muutaman uutisoidaan muslimimaahanmuuttajien jättimäisistä raiskausluvuista [– –] ihaillaan heidän kulttuuria ja nöyristellään heidän pohjattoman rikkauden ääressä. [– –] Maassamme on kasvava joukko kirjoittajia, [– –] joiden mielestä lapsiraiskaaja on parempi kuin keskiverto suomalainen.” Kantelija katsoo, että kirjoitus vihjaili toimittajien ja maahanmuuttajien hyväksyvän raiskaukset tai melkeinpä itse tehneen sellaisia rikoksia. Hänestä blogissa lietsottiin vihaa toimittajia ja maahanmuuttajia kohtaan.

Kantelijan mukaan sama bloggaaja on aikaisemmin tuottanut tekstejä, joissa on ollut härskejä kuvauksia tunnetuista suomalaisista poliitikoista. Kantelija epäilee, että kyseinen kirjoittaja on toimituksen johdon suosiossa eikä tämän teksteihin puututa hyvä veli -järjestelmän takia. Toimituksen johdolle valittaminen on kantelijan mielestä turhaa.

Aamulehden vastaus 1.6.2012

Päätoimittaja Jouko Jokinen kertoo, lehden Aamulehden Blogit -verkkoyhteisö on kaikille avoin ja siinä on yli 3 000 jäsentä. Jäseneksi pääsee vain, jos toimitus hyväksyy kirjoittajan hakemuksen. Blogikirjoitusten sisältöä valvotaan jälkimoderoinnin avulla. Lisäksi sivuston jokaisen sivun lopussa on ”Ilmoita ongelmasta”-painike, jonka kautta ylläpidolle voi ilmoittaa epäasiallisista kirjoituksista. Ilmoitusten perusteella ylläpito tutkii asian ja päättää blogimerkinnän mahdollisesta poistosta tai muista toimenpiteistä. Jos kirjoittajat syyllistyvät toistuvasti epäasialliseen käytökseen, heidät voidaan Jokisen mukaan sulkea kokonaan pois yhteisöstä.

Kantelun kohteena oleva blogikirjoitus liittyi Aamulehdessä 25.4.2012 julkaistuun uutiseen, jonka mukaan ”Lähi-idän miehet syyllistyvät Suomessa raiskauksiin hälyttävän usein”. Päätoimittajan mukaan tämä uutinen villitsi nettikeskustelijat myös asiattomuuksiin. Aamulehti hyllyttikin useita uutiseen liittyviä kommentteja ennakkomoderoidulta uutiskommentointipalstaltaan.

Keskustelua uutisen sisällöstä käytiin myös lehden blogipalstoilla, ja Jokinen kertoo, että Aamulehti asetti kolme bloggaajaa kirjoituskieltoon rasististen ja asiattomien tekstien vuoksi.

Päätoimittaja toteaa, ettei kantelijan mainitsemasta blogikirjoituksesta tehty ilmoitusta ylläpidolle. Tämä olisi ollut Jokisen mukaan se tapa, jota käyttäen asiattoman tekstin voi saada poistettua.  Hän ei kuitenkaan näe blogimerkinnässä erityistä kansanryhmää loukkaavaa sisältöä. Päätoimittaja pitää tekstiä hyvin kärkevänä, mutta korostaa, että se liittyi keskustelua herättäneeseen uutiseen ja että sen päämaalina oli suomalainen media. ”Median sisäinen kritiikki mediaa kohtaan on Suomessa aivan liian vähäistä, joten sellaista pitää ehdottomasti harrastaa”, Jokinen kirjoittaa.

Kantelun kohteena olevan kirjoituksen oli laatinut Tampereella erittäin tunnettu aktiivinen keskustelija ja poliitikko, joka oli pyrkinyt myös eduskuntaan. Hänen näkemyksillään oli päätoimittajan mielestä yhteiskunnallista merkitystä. Blogipalvelusta on kuitenkin aikaisemmin poistettu myös kyseisen henkilön tekstiä huomautusten perusteella. Jokinen huomauttaa, että kantelijalle on asetettu kirjoituskielto Aamulehden blogeihin jo lokakuussa 2010.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).


Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla (Journalistin ohjeiden liite): 1. Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt. 2. Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt.
Blogikirjoituksessa arvosteltiin erityisesti yhden mediakonsernin palveluksessa olevia toimittajia ”tusinatekstaajiksi”, jotka vuodesta toiseen haukkuvat suomalaisia. Näissä ”riemastuttavan helpoissa teksteissä” ei blogikirjoittajan mielestä tarvita taustatutkimuksia, journalistista työtä tai perusteluja. Hän ihmettelee, mitä liikkuu sellaisen journalistin päässä, joka laittaa ”känniääliöiden öykkäröinnin ongelmien kärkeen”, mutta puolustaa ”raiskaajien kansanryhmää”.

Ennen blogitekstiä Aamulehti julkaisi uutisen Tilastokeskuksen rikostilastoista, joissa eriteltiin eri väestöryhmien rikollista käyttäytymistä ja ryhmiin kohdistuneita rikosepäilyjä. Raiskausrikosten uutisoitiin keskittyvän tiettyihin ulkomaalaisryhmiin. Tätä tietoa bloggaaja käytti kärjistetyssä muodossa, kun hän halusi osoittaa halveksuntansa suomalaisia toimittajia kohtaan. Kirjoituksen jotkut sanakäänteet olivat alatyylisiä, mutta kritiikki kohdistui nimenomaan toimittajiin, joiden pitää asemansa vuoksi sietää itseensä kohdistuvaa ankaraakin arvostelua.

Blogikirjoitus oli laadittu provosoivaan tyyliin. Toisin kuin Aamulehden päätoimittaja, neuvosto ei pidä sitä vakavasti otettavana mediakritiikkinä. Kirjoitus kertoi ennen kaikkea bloggaajasta itsestään. Tekstin jotkut kohdat olivat lähellä vihan lietsontaa, mutta koska kirjoituksen kärki kohdistui tiedotusvälineisiin, neuvosto ei tulkitse tekstin julkaisemista Journalistin ohjeiden rikkomiseksi.

Neuvosto kuitenkin suosittelee, että Aamulehti harkitsee kirjoituksen siistimistä.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ulla Ahlmén-Laihon, Ollijuhani Auvisen ja Tuomo Lappalaisen eriävä mielipide:

Median suhtautumista maahanmuuttoon liittyviin ilmiöihin on voitava arvioida kriittisesti julkisuudessa. Tässä tapauksessa on kuitenkin rikottu Journalistin ohjeita sallimalla blogikirjoitus, jossa mediakritiikin varjolla käytetään räikeän alatyylisesti ihmisarvoa loukkaavia ilmaisuja. Lehti ei puuttunut asiaan edes saatuaan tiedon kantelusta Julkisen sanan neuvostoon.

 

Vapauttavan päätöksen puolesta äänestivät Risto Uimonen (pj.), Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen. Langettavan puolesta äänestivät Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen ja Tuomo Lappalainen.

Tämä päätös on avattu 6790 kertaa