2012 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4895/SL/12
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 4894/SL/12
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Vapauttava 4893/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti julkaisi faktalaatikossaan virheellistä ja tulkinnanvaraista tietoa, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan tai vaatinut virheiden korjausta. Kielteinen julkisuus ei ollut niin kohtuutonta, etteikö sitä olisi voinut korjata omalla kannanotolla.

Vapauttava 4888/SL/12
Hufvudstadsbladet

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös Facebookin käytöstä uutislähteenä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Kantelija arvosteli Facebook-ryhmässä kunnallista päätöksentekoa. Lehdellä oli perusteet kertoa kantelijan kommenteista, sillä ne olivat poikkeuksellisen kärjekkäitä ja herättivät huolta kantelijan kritiikin kohteiksi joutuneissa päättäjissä. Neuvosto katsoo, että Facebook on lähdeaineistoa, jota toimittajat voivat käyttää Journalistin ohjeiden sallimissa rajoissa.

Vapauttava 4886/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti kertoi kansanedustajan mahdollisista yhteyksistä moottoripyöräjengiin. Lehti julkaisi myöhemmin jatkouutisen ja oman kannanoton, joissa kantelijan näkökannat tulivat esiin.

Vapauttava 4882/SL/12
Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-3 antama vapauttava päätös blogikirjoituksesta. Lehden blogipalstalla julkaistiin kärjekäs kirjoitus, jossa viitattiin tuoreen uutisen tietoihin raiskausrikoksista. Kirjoittaja käytti tekstissään paikoin asiattomia ilmauksia maahanmuuttajista, mutta arvostelun kärki kohdistui tiedotusvälineiden toimintaan. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Vapauttava 4881/SL/12
Helsingin Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä. Jutussa käsiteltiin lehden teettämää mielipidekyselyä. Toimitus raportoi tuloksista riittävän täsmällisesti.

Vapauttava 4874/SL/12
Länsiväylä

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

Langettava 4873/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeita tietoja ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Pääkirjoitus väitti norjalaisen joukkomurhaajan nimenneen maahanmuuttokriittisenä tunnetun suomalaisen kansanedustajan oppi-isäkseen. Neuvosto katsoo, että pelkkä kansanedustajan nimen mainitseminen murhaajan manifestissa ei ollut riittävä peruste oppi-isäksi nimeämiselle.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4871/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti käsitteli pääkirjoituksessaan historian hirmuhallitsijoita, norjalaista joukkomurhaajaa ja suomalaista oppositiojohtajaa, mutta ei kuitenkaan rinnastanut heitä toisiinsa.

Langettava 4870/SL/12
Vieskalainen

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen uuden kaupan avajaisista. Juttu oli yksipuolinen, kritiikitön, mainosmainen ja tehty täysin kauppaketjun ehdoilla ja sen julkaiseman tiedotteen perusteella.

Vapauttava 4864CD/SL/12
Turun Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta ja siteerasi sitä sanatarkasti. Lehdellä oli oikeus arvioida blogikirjoitusta omasta näkökulmastaan. Koska juttu ei sisältänyt virheitä, toimituksella ei ollut velvollisuutta julkaista oikaisua.

Vapauttava 4864B/SL/12
Turun Sanomat, Iltalehti, Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkistamista koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta. STT teki kyseisen uutisen perusteella oman juttunsa, joka julkaistiin kahdessa muussa lehdessä. Jutut eivät sisältäneet virheitä.

Vapauttava 4863/YLE/12
YLE

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Tv-raportti käsitteli Liperin kunnan tulehtuneita henkilösuhteita ja osastosihteerin irtisanomista sekä hallinnollisia ja taloudellisia epäselvyyksiä. Kunnan sivistysjohtaja ei suostunut haastatteluun. Raportin tietoja ei ole kiistetty.

Vapauttava 4861/SL/12
Vaarojen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Valtuuston puheenjohtaja kertoi jutussa, miksi hän jättää luottamustehtävät. Kantelija oli tunnistettavissa jutusta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lisäksi lehti julkaisi hänen oma kannanottonsa.

Vapauttava 4860/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa ja konserniyhteyttä koskevassa asiassa. Lehti kertoi erikoisjulkaisusta, joka ilmestyi sen liitteenä. Juttua ei voi pitää piilomainontana. Myös konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi.

Vapauttava 4853/SL/12
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Keskisuomalainen kertoi tuoreeltaan Oriveden kouluampumisesta kiinni otetun henkilön nimen. Tieto piti paikkansa. Lehti kertoi myös epäillyn aiempiin vaiheisiin olennaisesti liittyneen henkilön nimen ja julkaisi tästä kaksi viikkoa aiemmin katoamisuutisessa käytetyn kuvan.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 4872/TV/12

Vastaaja: MTV3, 45 minuuttia

Ratkaistu: 19.12.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Kantelu 23.4.2012

Kantelija on Suomen taksiliittoon kuuluvan yrityksen hallituksen puheenjohtaja. Hän pitää vääristyneenä 45 minuuttia -ohjelman jaksoa Vaarallista taksikyytiä (lähetetty 18.4.2012) ja arvioi ohjelman saattaneen hänen edustamansa yrityksen kielteiseen julkisuuteen. Kantelijan mukaan ohjelmassa esitetty ”salainen aineisto” oli tietojärjestelmästä tulostettua lokitietoa, joka kertoo vain sen, milloin taksiauton välityslaitteisto on laitettu päälle ja milloin sammutettu. Tiedolla ei kantelijan mielestä ole suoraa yhteyttä työpäivän pituuteen tai ajoaikaan, vaan lokitietoon tallentunut ”työpäivä” voi sisältää vaikka pitkiä yöunia.

Kantelijan mukaan ohjelmassa esiintynyt Tapani-niminen kuljettaja on käynyt oikeutta entistä työnantajaansa vastaan ja halusi kostaa tälle luovuttamalla toimittajille ”salaiset aineistonsa” eli lokitiedot kolmen vuoden ajalta. Kantelija katsoo, että aineisto on alun perin tulostettu laittomasti ja sitten luovutettu tietosuojalakia rikkoen todistusaineistoksi oikeudenkäyntiä varten. Hän kertoo tietävänsä, että toimittajalle esitettiin ohjelman tekemisen aikana vastatodisteita ja osoitettiin tiedot vääriksi. Silti MTV3 päätti lähettää ohjelman.

Kantelussa todetaan, että ohjelmassa esitettiin ilman lupaa puheluita, jotka on nauhoitettu salaa, joissa äänet ovat tunnistettavissa ja joiden kuluessa toimittaja aggressiivisesti syyllisti puhelun toista osapuolta. Lisäksi toimittaja kantelijan mielestä syyllisti taksinkuljettajan, jonka kyydissä ollut koulupoika kuoli traagisessa onnettomuudessa. Kantelija huomauttaa, että onnettomuuden syy oli punaisia päin taksin kylkeen ajanut henkilöauton kuljettaja, ei taksikuski, joka joutui ohjelman takia jälleen kerran elämään läpi traumaattista onnettomuutta.

MTV3:n vastaus 5.6.2012

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että ohjelma oli osa juttuparia, jossa käsiteltiin taksien valvontaan liittyviä puutteita. Kantelun kohteena olevassa ohjelmassa esitetty tieto perustui Tapanina esitellyn taksinkuljettajan henkilökohtaisiin kirjautumisiin helsinkiläiseen taksitilauskeskukseen. Sähköiseen, aukottomaan järjestelmään kirjautuu työpäivän aloitus- ja lopetusaika. Ylä-Anttilan mielestä 45 minuuttia -ohjelman saamat tiedot antoivat kuljettajien työpäivistä luotettavamman kuvan kuin viranomaisten valvomat, kuljettajien itse laatimat ajopäiväkirjat.

Toimituksen käyttämät asiakirjat olivat Helsingin hovioikeuden päätöksen liitteitä. Ylä-Anttilan mukaan raportit todistavat, että Tapani on tehnyt ylipitkiä päiviä. Toimitus käytti asiantuntijoinaan muun muassa Helsingin Taksiautoilijat ry:n puheenjohtajaa ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajaa. Heidän mukaansa taukojakin sisältävä ajopäivä lasketaan työajaksi.

Päätoimittaja katsoo, että tiedolla taksinkuljettajien työpäivän pituuksista on yhteiskunnallista merkitystä. Juttusarja sai runsaasti kiittävää palautetta sellaisilta taksikuskeilta, jotka noudattavat työaikoja. Liikenneministeri kommentoi aihetta ohjelman jälkeen ja peräänkuulutti MTV3:n uutisissa taksiautoilijoille pelisääntöjä sekä korosti taksiyrittäjien ja -järjestöjen vastuuta.

Ohjelmaa varten haastateltiin puhelimitse useita taksi-isäntiä, joista muutama oli työllistänyt myös Tapania. Ylä-Anttilan mukaan jokaiselle haastateltavalle kerrottiin, että soittaja on 45 minuuttia -ohjelman toimittaja, joka haluaisi tehdä puhelinhaastattelun liittyen taksinkuljettajien tekemiin pitkiin työpäiviin. Kysymys oli haastatteluista, ei taustakeskusteluista. Taksi-isäntiä haastateltiin siitä syystä, että useille työnantajille työtä tekevien kuljettajien työmäärää ei valvo kukaan. Aluehallintovirasto on jo aikaisemmin kiinnittänyt huomiota tähän ongelmaan. Ohjelmassa ei kerrottu haastateltujen taksi-isäntien nimiä. Ohjelman kuvamateriaali oli nauhoitettu Porvoon ja pääkaupunkiseudulla.

Yksi Tapania työllistänyt taksi-isäntä oli itse aiemmin ajanut kolarin, joka vaati koululaisen hengen. Hänenkään henkilöllisyyttään ja kotipaikkaansa ei kerrottu ohjelmassa. Ylä-Anttila kertoo, ettei toimitus nostanut asiaa esiin syyttääkseen kuljettajaa. Onnettomuus ei myöskään ollut esimerkki väsyneenä ajamisesta. Sen sijaan toimittaja ihmetteli, että autoilija tällaisen traagisen tapahtuman jälkeen laittoi Tapanin ajamaan koululaistaksia, vaikka tämä teki ylipitkiä päiviä ja työjaksoja ja työskenteli useille eri työnantajille. Taustan kertominen syvensi päätoimittajan mielestä sitä, miten Tapanin palkannut autoilija suhtautui turvallisuuteen, ja toimi herättävänä esimerkkinä vallitsevasta toimintakulttuurista.

Ratkaisu

Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla (JO 9). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 17).

Ohjelmassa kerrottiin, että ylipitkiä, työaikalain vastaisia työvuoroja tekevät taksinkuljettajat ovat suuri riski liikenteessä eikä kuljettajien valvonta toimi. Toimittaja käytti epäkohtien todisteena ”salaista listaa” Tapani-nimisen kuljettajan tekemien työtuntien määrästä. Siitä kävi ilmi, että Tapani oli tehnyt kahden kuljettajan työt ja ajanut viimeisen kolmen vuoden aikana liki 3 000 laitonta ylityötuntia. Ohjelmassa esiintyneet asiantuntijat kauhistelivat tällaisia työaikoja ja pitivät niitä hengenvaarallisena. Toimittajan haastattelemat taksiautoilijatkin esittivät ihmetyksensä kyseisen ajajan työajoista. Tapanin kuljettamaa taksia kuvattiin ohjelmassa salaa. Lopuksi hänen todettiin vielä huijanneen autoilijaa ja ajaneen kyytejä pimeästi omaan pussiinsa. 

Ohjelmassa kerrottiin, että yksi Tapania työllistänyt autoilija oli ajanut koululaisen hengen vaatineen kolarin. Koska kyseinen autoilija ei itse tehnyt kantelua eikä ole antanut neuvoston käsittelylle suostumustaan, neuvosto ei voi ottaa kantaa siihen, oliko toimituksen tapa kertoa onnettomuudesta asianmukainen.

45 minuuttia -ohjelma perusti väitteensä hovioikeuden päätöksen liitteeseen. Kantelija ei osoittanut neuvostolle, että liitettä olisi käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti. Kantelija ei myöskään yksilöinyt, miltä osin ohjelman tiedot eivät olisi pitäneet paikkaansa. Tapanin ajovuorolistaa kommentoinut autoilija sai esittää jutussa näkemyksensä, jonka mukaan lista ei kerro pelkästään ajettujen tuntien määrästä, vaan se sisältää myös taukoja. Myös toimittaja totesi saman asian. Hän pyrki kuulemaan Tapaniakin, mutta ei onnistunut siinä.

Kantelijan mukaan hänen edustamansa yhtiö joutui jutussa kriittiseen valoon, kun yhden nimellä haastatellun autoilijan kerrottiin olevan ”Porvoon taksin nokkamiehiä”. Haastateltavan esittelyä voi kuitenkin pitää kohtuullisena, sillä Tapani oli viime aikoina ajanut nimenomaan hänen autoaan. Neuvoston mielestä oli paikallaan, että hän sai vastata kritiikkiin samassa yhteydessä. Muita puhelimitse haastateltuja autoilijoita ei esitelty nimillään.

MTV3:n vastauksen mukaan toimittaja kertoi haastateltaville, että hän tekee haastattelua televisio-ohjelmaan. Neuvostolla ei ole perusteita epäillä tätä. Haastattelut nauhoitettiin, mikä oli täsmällisyyden vuoksi jopa suotavaa.

Haastateltavat eivät kuitenkaan olleet julkisuuteen tottuneita henkilöitä, joten heidän ei voinut edellyttää tuntevan yksityiskohtaisesti Journalistin ohjeita. Haastateltavalla on esimerkiksi mahdollisuus tarkastaa lausumansa ennakkoon, jos sitä aiotaan käyttää jutussa. Sen takia olisi ollut reilua, että haastateltaville olisi erikseen kerrottu tarkastusmahdollisuudesta. Toimituksen menettely ei kuitenkaan poikennut Journalistin ohjeiden kirjaimellisesta tulkinnasta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen

 

 

Tämä päätös on avattu 8011 kertaa