2012 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4899/L/12
Lausunto oikeusministeriölle

Julkisen sanan neuvoston lausunto Oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 24/2012 ”Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen”.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4895/SL/12
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Jutussa oli olennainen virhe. Toimitus tunnusti virheensä ja korjasi sen ripeästi saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 4894/SL/12
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Vapauttava 4893/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti julkaisi faktalaatikossaan virheellistä ja tulkinnanvaraista tietoa, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle omaa kannanottoaan tai vaatinut virheiden korjausta. Kielteinen julkisuus ei ollut niin kohtuutonta, etteikö sitä olisi voinut korjata omalla kannanotolla.

Vapauttava 4888/SL/12
Hufvudstadsbladet

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös Facebookin käytöstä uutislähteenä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Kantelija arvosteli Facebook-ryhmässä kunnallista päätöksentekoa. Lehdellä oli perusteet kertoa kantelijan kommenteista, sillä ne olivat poikkeuksellisen kärjekkäitä ja herättivät huolta kantelijan kritiikin kohteiksi joutuneissa päättäjissä. Neuvosto katsoo, että Facebook on lähdeaineistoa, jota toimittajat voivat käyttää Journalistin ohjeiden sallimissa rajoissa.

Vapauttava 4886/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja samanaikaisesta kuulemisesta. Lehti kertoi kansanedustajan mahdollisista yhteyksistä moottoripyöräjengiin. Lehti julkaisi myöhemmin jatkouutisen ja oman kannanoton, joissa kantelijan näkökannat tulivat esiin.

Vapauttava 4882/SL/12
Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-3 antama vapauttava päätös blogikirjoituksesta. Lehden blogipalstalla julkaistiin kärjekäs kirjoitus, jossa viitattiin tuoreen uutisen tietoihin raiskausrikoksista. Kirjoittaja käytti tekstissään paikoin asiattomia ilmauksia maahanmuuttajista, mutta arvostelun kärki kohdistui tiedotusvälineiden toimintaan. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Vapauttava 4881/SL/12
Helsingin Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä. Jutussa käsiteltiin lehden teettämää mielipidekyselyä. Toimitus raportoi tuloksista riittävän täsmällisesti.

Vapauttava 4874/SL/12
Länsiväylä

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeusjutun seuraamisesta. Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan maksamaan kunnianloukkauksesta 100 päiväsakkoa. Hovioikeus ei löytänyt näyttöä kaikille käräjäoikeuden hyväksymille syytekohdille ja alensi päiväsakkojen määrän 80:een. Kun lehti kertoi käräjäoikeuden päätöksestä, se yksilöi tuomion perusteina myös sellaisia tekoja, joista hovioikeus vapautti kantelijan. Lehden olisi ollut kohtuullista kertoa yleisölle, että näitä tekoja ei lainvoimaisessa tuomiossa luettu kantelijan syyksi. Oikeusistuimien tekemien ratkaisujen ei kuitenkaan voi katsoa poikenneen toisistaan niin ratkaisevasti, että lehdellä olisi ollut velvollisuus täydentää uutisointiaan.

Sekä neuvoston puheenjohtaja että neuvosto tekivät asiassa erilliset päätöksensä.

Langettava 4873/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeita tietoja ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Pääkirjoitus väitti norjalaisen joukkomurhaajan nimenneen maahanmuuttokriittisenä tunnetun suomalaisen kansanedustajan oppi-isäkseen. Neuvosto katsoo, että pelkkä kansanedustajan nimen mainitseminen murhaajan manifestissa ei ollut riittävä peruste oppi-isäksi nimeämiselle.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4871/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti käsitteli pääkirjoituksessaan historian hirmuhallitsijoita, norjalaista joukkomurhaajaa ja suomalaista oppositiojohtajaa, mutta ei kuitenkaan rinnastanut heitä toisiinsa.

Langettava 4870/SL/12
Vieskalainen

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen uuden kaupan avajaisista. Juttu oli yksipuolinen, kritiikitön, mainosmainen ja tehty täysin kauppaketjun ehdoilla ja sen julkaiseman tiedotteen perusteella.

Vapauttava 4864CD/SL/12
Turun Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta ja siteerasi sitä sanatarkasti. Lehdellä oli oikeus arvioida blogikirjoitusta omasta näkökulmastaan. Koska juttu ei sisältänyt virheitä, toimituksella ei ollut velvollisuutta julkaista oikaisua.

Vapauttava 4864B/SL/12
Turun Sanomat, Iltalehti, Aamulehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkistamista koskevassa asiassa. Lehti julkaisi uutisen kansanedustajan avustajan blogikirjoituksesta. STT teki kyseisen uutisen perusteella oman juttunsa, joka julkaistiin kahdessa muussa lehdessä. Jutut eivät sisältäneet virheitä.

Vapauttava 4863/YLE/12
YLE

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Tv-raportti käsitteli Liperin kunnan tulehtuneita henkilösuhteita ja osastosihteerin irtisanomista sekä hallinnollisia ja taloudellisia epäselvyyksiä. Kunnan sivistysjohtaja ei suostunut haastatteluun. Raportin tietoja ei ole kiistetty.

Vapauttava 4861/SL/12
Vaarojen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Valtuuston puheenjohtaja kertoi jutussa, miksi hän jättää luottamustehtävät. Kantelija oli tunnistettavissa jutusta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lisäksi lehti julkaisi hänen oma kannanottonsa.

Vapauttava 4860/SL/12
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa ja konserniyhteyttä koskevassa asiassa. Lehti kertoi erikoisjulkaisusta, joka ilmestyi sen liitteenä. Juttua ei voi pitää piilomainontana. Myös konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi.

Vapauttava 4853/SL/12
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojaa koskevassa asiassa. Keskisuomalainen kertoi tuoreeltaan Oriveden kouluampumisesta kiinni otetun henkilön nimen. Tieto piti paikkansa. Lehti kertoi myös epäillyn aiempiin vaiheisiin olennaisesti liittyneen henkilön nimen ja julkaisi tästä kaksi viikkoa aiemmin katoamisuutisessa käytetyn kuvan.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 4863/YLE/12

Vastaaja: YLE

Ratkaistu: 21.11.2012

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Tv-raportti käsitteli Liperin kunnan tulehtuneita henkilösuhteita ja osastosihteerin irtisanomista sekä hallinnollisia ja taloudellisia epäselvyyksiä. Kunnan sivistysjohtaja ei suostunut haastatteluun. Raportin tietoja ei ole kiistetty.

Kantelu 11.4.2012

Kantelijan mukaan Ajankohtainen kakkonen teki 10.4.2012 todella ohuilla eettisillä ohjeilla juttua Liperin kunnasta, vaikka toimittajat ovat sitoutuneet totuudenmukaiseen uutisointiin. Ohjelma antoi yksipuolisesti tilaa henkilölle, josta oli tehty rikostutkintapyyntö. Virkamiehet olivat herrasmiehiä ja vaikenivat jutun keskeneräisyyden vuoksi. Ohjelma puolestaan häpäisi heidät julkisesti.

Jutussa annettiin kantelijan mukaan tilaa vain toiselle osapuolelle. Vastaavasti annettiin yksipuolisuudella ja valheellisuudella häpeää virkamiehille. Jutussa näytettiin asiakirjojen allekirjoituksia ja luottamuksellisia työyhteisöselvityksiä. Toimittajat kuvasivat joitakin otoksia ilman asianomaisten lupaa. Ei kuunneltu myöskään ei-ääniä, joita virkamiehet esittivät rikostutkinnan keskeneräisyyden vuoksi.

Yleisradion vastaus 7.5.2012

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että Ajankohtaisen kakkosen juttu käsitteli Liperin kunnan sisäisiä kiistoja. Sitkeä kiistely oli johtanut sivistystoimen osastosihteerin varoitukseen ja irtisanomiseen sekä osastosihteerin ja kunnan toistensa toiminnasta tekemiin rikosilmoituksiin.

Kantelija arvostelee toimittajan etiikkaa, ja toteaa, että Ajankohtainen kakkonen antoi yksipuolisesti tilan henkilölle, jota kohtaan oli rikostutkintapyyntö. Jääskeläisen mukaan ohjelman toimittaja yritti Journalistin ohjeiden mukaisesti kuulla ohjelmassa kiistan molempia osapuolia. Sivistystoimenjohtaja, johon kiistan toinen osapuoli henkilöityy, kieltäytyi haastattelusta toimittajan lähestyessä puhelimitse ja sähköpostitse useita kertoja. Kieltäytymisen perusteena oli sekä rikostutkinnan keskeneräisyys että virkamatka. Perustelut tuotiin ohjelmassa myös esille. Toimittaja tavoitteli haastattelua varten myös sekä vuorotteluvapaalla ollutta kunnanjohtajaa että vs. kunnanjohtajaa siinä kuitenkaan onnistumatta.

Asian taustoittamiseksi ohjelmassa haastateltiin päätoimittajan vastauksen mukaan lisäksi kiistan vaiheisiin liittyneitä Psykologian tietotaito Oy:n liiketoimintajohtajaa ja Aluehallintoviraston päällikköä. Toimittaja pyysi haastattelua myös Joensuun poliisilta, mutta tutkinnanjohtaja ei halunnut asiaa kommentoida. Ulkopuolisena asiantuntijana haastateltiin työoikeuden emeritusprofessoria.

Kantelija pitää juttua ”valheellisena”. Kantelussa ei kuitenkaan esitetä jutusta yhtään konkreettista asiavirhettä. Päinvastoin kuin kantelija viittaa, jutussa kuvatuista asiakirjoista ei näytetä ketään henkilöä koskevia luottamuksellisia tietoja.

Väite kuvaamisesta ilman asianomaisten lupaa viitannee tilanteeseen, jossa kunnantalon pihalla haastattelua tekemässä ollut toimittaja huomasi yllättäen, että haastattelusta kieltäytynyt sivistystoimenjohtaja oli juuri lähdössä autollaan pihalta. Toimittaja riensi kysymään häneltä kommenttia, tilanne kuvataan ja esitetään jutussa. Kyseessä oli julkinen paikka, jossa kuvaaminen on sallittua. Kuvaamisen journalistinen motiivi oli se, että sivistystoimenjohtaja oli kertonut toimittajalle olevansa tuolloin virkamatkalla.

Liperin kiistan kaltaiset työyhteisöongelmat ovat Jääskeläisen mukaan vaikeita ja haastavia jutunteon kohteita. Toimittajan on usein vaikeata luoda luotettavaa kuvaa tilanteista, jotka sisältävät paljon negatiivisia tunteita ja katkeruutta. Liperin tapauksessa kyseessä on kuitenkin julkisen vallan piirissä syntynyt riita, jolla on ollut vakavia seurauksia ja johon liittyy vähintäänkin kysymyksiä herättäviä viranomaistoimia. Näin ollen on ollut journalistisesti perusteltua tehdä aiheesta juttu.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Ajankohtaisen kakkosen raportti käsitteli Liperin kunnan henkilöstösuhteita, joista esimerkiksi oli nostettu kunnan irtisanoman osastosihteerin tapaus. Häntä kuultiin perusteellisesti. Kunnan edustajilta toimittaja ei ollut saanut kommentteja pyynnöistään huolimatta. Sivistysjohtajaa kuvattiin kunnantalon pihamaalla, kun hän lähti ajamaan autolla pois. Työoikeuden asiantuntija kommentoi joitakin prosessin yksityiskohtia. Myös kunnan henkilöstösuhteita selvittäneen konsulttiyrityksen johtajaa haastateltiin ohjelmassa.

Kunta kerää toimintaansa kansalaisilta veroja ja käyttää sille laissa uskottua julkista valtaa. Tämän takia julkisyhteisön asioita, myös kielteisiä, on voitava käsitellä julkisuudessa. Raportin tekemiselle oli Julkisen sanan neuvoston mielestä selkeät journalistiset perusteet.

Kunnan irtisanomaa osastosihteeriä haastateltiin perusteellisesti. Sen sijaan vastapuolen kuuleminen ei onnistunut, koska kunnan edustajat eivät toimittajan pyynnöistä huolimatta suostuneet haastateltaviksi. Toimitus menetteli Julkisen sanan neuvoston mielestä oikein, kun se ei antanut kieltäytymisen vaikuttaa journalistiseen päätösvaltaansa, vaan teki ohjelman. Kunnan päätöksiä selvitettiin riittävästi asiakirja-aineiston avulla. Ohjelma ei paljastanut yksityisyyden suojaan kuuluvia seikkoja.

Raportin materiaalia oli kuvattu lähes kokonaan kunnanvirastossa ja sen pihamaalla, jotka ovat julkisia paikkoja. Neuvostolla ei ole mitään huomauttamista kuvituksesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että TV2 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Jani Halme, Anssi Halmesvirta, Hannu Helineva, Marja Irjala Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen ja Jaakko Ujainen.

 

Tämä päätös on avattu 6153 kertaa