2011 PÄÄTÖKSET

Langettava 4637/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehti kehui itse ja antoi haastateltavan kehua tiettyä automallia kritiikittömästi ja mainosmaisesti, eikä väitteille esitetty riittäviä perusteita.

Vapauttava 4632/YLE, SL/11
Yle uutiset, Helsingin Sanomat, Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Uskonnollisen taustan kertomisella käräjäoikeuden tuomion yhteydessä oli yhteiskunnallista merkitystä, eikä siinä tuotu taustaa esille halventavasti tai asiaankuulumattomasti.

Vapauttava 4628/SL/11
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Lehti yritti kuulla juttua tehdessään molempia osapuolia, mutta rehtori vetäytyi vaitiolovelvollisuuden taakse. Neuvosto katsoi, että rehtori olisi voinut vastata yleisellä tasolla tai huoltajien luvalla jutussa esitettyihin väitteisiin.

Vapauttava 4621/AL/11
Hymy

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös journalistista päätösvaltaa, virheen korjaamista ja nettikeskustelua koskevassa asiassa. Viihdetaiteilijan blogin perusteella tehtyä nettiuutista muokattiin kertomatta tästä muutoksesta yleisölle. Koska kysymys ei ollut olennaisen virheen korjaamisesta, lehden toimintaa voi pitää hyväksyttävänä. Uutista seurannutta nettikeskustelua toimitus moderoi yksipuolisesti. Kyseessä kuitenkin oli aineisto, jonka julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä toimitus päättää itsenäisesti. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Vapauttava 4619/SL/11
Jämsän Seutu

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeita siteeratessaan kansanedustajan arveluttavia puheita kuntavierailun aikana. Lukijoilla on oikeus tietää ja lehdellä on velvollisuus kertoa kansanedustajan kommenteista ja linjauksista ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Vapauttava 4617A+B/SL/11
Vasabladet, Syd-Österbotten

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Kantelijan kerrottiin lyöneen valmentamansa juniorijoukkueen pelaajaa. Yläkoulun rehtorina ja nuorten valmentajana kantelija käyttää yhteisössään merkittävää valtaa. Tällaisessa asemassa olevan henkilön tulee sietää toimiensa julkistakin arviointia.

Vapauttava 4616/SL/11
Pohjolan Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nettikeskustelua koskevassa asiassa. Kantelijan nimi yhdistettiin asiattomasti nettikeskustelussa taponyrityksestä kertovaan uutiseen. Toimitus kuitenkin poisti asiattoman viestin saatuaan siitä tiedon. (Kantelu on tehty ennen Journalistin ohjeiden liitteen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla” voimaantuloa 1.10.2011, joten liitettä ei tässä ratkaisussa sovelleta.)

Langettava 4614/SL/11
Metro

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Tunnettu laulaja kirjoitti lehteen oman juttunsa ja hänestä julkaistiin samassa yhteydessä runsaasti muutakin aineistoa. Laulaja herättää maailmanlaajuista kiinnostusta, joten hänen varaansa rakennettu teemakokonaisuus oli journalistisesti perusteltu. Journalistista sisältöä ei kuitenkaan ollut erotettu riittävän selkeästi laulajan levyn myynti-ilmoituksesta. 

Vapauttava 4613/YLE/11
Yle TV2, Poliisi-tv

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja toimittajan tiedonhankintaa koskevassa asiassa. Televisio-ohjelman peräkkäisissä raporteissa ja ohjelman nettisivulla käsiteltiin suurpetojen salakaatoa poronhoitoalueella. Jutut olivat kriittisiä, mutta kantelija ei osoittanut niistä olennaisia virheitä. Arvostelun kohteeksi joutuneen ammattikunnan edustaja sai esittää oman näkemyksensä ja tarkistaa kommenttinsa etukäteen.  

Vapauttava 4610/SL/11
Karjalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Uutisessa kerrottiin kultaa ostavan yrityksen maakuntakiertueesta ja esiteltiin yrityksen toimitusjohtajan näkemyksiä kullan tuotannon ekologisuudesta. Juttu sisälsi yleisön kannalta olennaista tietoa, eikä sen voida katsoa edistäneen vain uutisessa esitellyn yrityksen liiketoimintaa.

Langettava 4605/SL/11
Iltalehti

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi etusivun pääjuttuna ja sisäsivun aukeamalla Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta ja naapurien reaktioista. Lehti mainitsi sisäsivun jutun lopussa tiedon alkuperäislähteestä, mutta ei lainkaan etusivulla.

Vapauttava 4604B/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi riittävän selvästi toisesta lehdestä saamastaan juttuideasta heti oman juttunsa alussa. Jutun painopiste oli uusissa haastatteluissa, joten lähdemaininta etusivulla ei ollut tarpeen.

Langettava 4604A/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toisen työn käyttämistä ja lainaamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan Nokian toimitusjohtajan uuden asunnon sijainnin ja kuvaili yksityiskohtia asunnosta. Lehti ei maininnut jutussaan sijaintitiedon lähdettä, vaikka se perustui toisen lehden edellispäivänä julkaisemiin tietoihin.

Langettava 4602/YLE/11
Yle TV2, Ajankohtainen kakkonen

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Ajankohtaisen kakkosen jutussa näkyivät muutaman ihmisen nimet ja henkilötunnukset. Väärin käytettyinä ne voivat aiheuttaa harmia ja jopa taloudellisia menetyksiä, joten ne kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin.

Langettava 4598/SL/11
Nya Åland

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja nimen suojaa koskevassa asiassa. Lehti teki ison virheen, mutta korjasi sen heti seuraavana päivänä poikkeuksellisen näkyvästi printtilehdessä. Virheellinen uutinen julkaistiin myös verkkolehdessä. Toimitus poisti uutisen, mutta ei korjannut sitä Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 4592B-G/YLE+SL+TV/11
Yle, Iltalehti, Ilta-Sanomat, MTV3, Helsingin Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös sanan ”persu” käyttöä koskevassa asiassa. Neuvosto ei voi eikä halua kieltää yksittäistä sanaa. Sanaa on käytetty vailla halventavaa tai loukkaavaa tarkoitusta kantelijan esiin nostamissa tapauksissa.

Vapauttava 4586/SL/11
Ilta-Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti antoi palstatilaa yhteiskunnallisen vaikuttajan käsityksille naisten ylipainosta. Kritiikki ei kohdistunut henkilökohtaisesti kehenkään. Sanojalla oli oikeus mielipiteeseensä ja yleisöllä oikeus saada siitä tietoa hänen yhteiskunnallisen asemansa vuoksi.

Vapauttava 4584/SL/11
Keskisuomalainen

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa ja onnettomuuden uhrin hienotunteista kohtelua koskevassa asiassa. Onnettomuuspaikalta otettu valokuva ei rikkonut yksityisyyden suojaa eikä vaarantanut uhrin hienotunteista kohtelua. Kyseessä oli yleiskuva, joka ei paljastanut arkaluontoisia yksityiskohtia. Lisäksi kuva kertoi karulla tavalla poikkeuksellisen lumisen talven vaaroista.

Vapauttava 4583/SL/11
Epari

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös kolumnia ja poliitikon arvostelemista koskevassa asiassa. Kolumnissa arvioitiin kriittisesti kansanedustajaehdokkaan vaalikampanjaa. Kirjoitus oli osa juttukokonaisuutta, joka käsitteli paikallisten ehdokkaiden kampanjoita. Valtiolliseksi vallankäyttäjäksi pyrkivän täytyy sietää myös henkilöön käyvää arviointia.

Vapauttava 4582/AL/11
Suomen Kuvalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehti julkaisi laajan juttukokonaisuuden Rokotusinfo-yhdistyksestä ja sen puheenjohtajasta. Lehti korjasi jutussa olleet olennaiset asiavirheet.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 4557A+B/AL/11

Vastaaja: Nuotta

Ratkaistu: 21.9.2011

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös seksuaalista suuntautumista käsittelevää uutista ja videoleikettä koskevassa asiassa. Kristillisen nuortenlehden kampanjasivustolla esitettiin, että homoseksuaalisuus on Raamatun näkökulmasta kielteinen ominaisuus, jonka voi muuttaa. Kampanja ei tukeutunut vakavasti otettavaan tieteelliseen näyttöön seksuaalisen identiteetin muodostumisesta, vaan perustui uskonnollisiin näkemyksiin, joita ei voi arvioida Journalistin ohjeiden avulla.

Kantelut 23.3. ja 27.3.2011

Kantelut kohdistuvat  kristillisen nuortenlehti Nuotan nettisivustolla 21.3.2011 julkaistuun uutiseen, joka kertoo ”Älä alistu!”-kampanjasta, sekä ”Annin tarina”-kampanjavideoon http://www.nuotta.com/raamattu/nuorten-ala-alistu-kampanja-haastaa-vallitsevan-arvomaailman. Videolla nuori nainen kertoi muuttuneensa bi-seksuaalista heteroksi Jumalan avulla. Kampanjan tavoitteena oli sivuston mukaan ”kannustaa ja rohkaista seksuaalisuutensa ja elämänhallintansa kanssa kamppailevia nuoria olemaan alistumatta yhteiskunnalliseen painostukseen arvokysymyksissä”.  Kantelijoiden mielestä Nuotan kampanja vaaransi seksuaalisten vähemmistöjen ihmisarvon.

Toisen kantelijan mukaan kampanja oli syrjivä ja hän korosti, että esimerkiksi arkkipiispa ja tasa-arvoasioista vastannut ministeri esittivät sitä kohtaan kritiikkiä. Seta ry:ssä kampanjan asenteelliseksi koettu argumentointi ja asiattomaksi nähty kielenkäyttö herättivät huomiota ja epäuskoa.  Kantelija pitää erityisen huolestuttavana, että kampanja oli kohdistettu nuorille.

Toinen kantelija pitää Journalistin ohjeiden vastaisena myös kampanjan nettisivua, jolla kielletään kampanjan rinnastaneen homoseksuaalit ja murhaajat. Kantelijan tulkinnan mukaan kampanjassa nimenomaan esitetään juuri tällainen rinnastus. Hänen mielestään tarinan yksityiskohtainen teologinen pohdinta sai epäilemään kerrottujen kokemusten aitoutta ja viittasi tosiasioiden ja sepitteellisen aineiston sekoittumiseen. Kantelija katsoo, että kampanjassa käytettiin hyväksi Youtube-median kansainvälistä, anonyymiä ja etäännyttävää luonnetta suomalaisia homoja vastaan. Kampanja halveksui kantelijan mukaan homoseksuaalista identiteettiä ja esitti sen olevan väärin ja tuomittavaa suorastaan Jumalan nimissä.


Nuotan vastaus 19.4.2011

Päätoimittaja Mika Falk kertoo Nuotan kunnioittavan toiminnassaan jokaisen ihmisarvoa.  Videolla ”Anni” toi esiin oman kertomuksensa seksuaalisuudestaan ja siitä, mikä muutti hänen elämänsä. Falkin mielestä ihmisen omakohtaiseen kertomukseen ei pidä suhtautua asiaankuulumattomasti tai halventavasti. ”Annin” henkilöllisyyttä ei paljastettu videolla. Päätoimittajan mukaan tämä oli oikea ratkaisu, sillä julkisuudessa käyty keskustelu videon sisällöstä oli niin aggressiivista, että nuori nainen olisi sellaisessa ilmapiirissä revitty kappaleiksi.

Falk katsoo, että Nuotta toi esiin vähemmistön vähemmistöön kuuluvan tarinan. Hänen mukaansa kampanja ei lietsonut vihaa mitään ihmisryhmää kohtaan. Se ei rinnastanut homoja ja murhaajia, vaan osoitti Annin sanoin kontrastin pahimman rikoksen tehneen ja pienempään syntiin syyllistyneen ihmisen välillä: molempien on mahdollista tehdä parannus. Luterilaiseen ihmiskuvaan kuuluu, että kaikki ihmiset ovat syntiinlangenneita jo syntymästään saakka. ”Anni” itse koki homoseksuaalisen elämäntapansa vääränä ja tahtoi luopua siitä.
 

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta [--] (JO 11). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Nuotta.com-sivuston kampanjasivulla kerrottiin nuorille suunnatusta kampanjasta ja julkaistiin jutun yhteydessä video, jolla nuori nainen kertoi uskostaan ja seksuaalisesta identiteetistään. Kampanja toteutettiin yhteistyössä muiden muassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Nuorisotyön ja Luther-säätiön kanssa. Jutussa taustajärjestöt totesivat olevansa huolissaan yhteiskunnan arvojen etääntymisestä kristillisestä arvopohjasta ja kannustivat nuoria etsimään elämän suuriin kysymyksiin ratkaisuja Raamatusta. Videolla ”Anni” kuvaili menneisyyttään biseksuaalina ja haluaan muuttua heteroksi. Hän esimerkiksi totesi, että ”jos joku murhaaja pystyy tekeen parannusta, niin miksei joku homokin. Mä olen ite elävä esimerkki siitä, että siitä puolesta voi päästä eroon.”

Julkisen sanan neuvoston ei olisi tarvinnut ottaa tätä kantelua käsittelyyn, koska sen kärki kohdistuu kampanjan sisältöön eikä tähän yksittäiseen juttuun. Neuvosto halusi kuitenkin ottaa aiheeseen kantaa sen herättämän poikkeuksellisen huomion ja vilkkaan mediakeskustelun takia.

”Anni” kertoo videolla henkilökohtaisista kokemuksistaan. Neuvostolla ei ole perusteita olettaa, että hänen tarinansa olisi sepitettä. Sekä ”Anni” että sivuston ylläpitäjä toivat julki omaa käsitystään Raamatusta, mihin heillä on oikeus. Yleisön tulee sananvapauden nimissä sietää myös sellaisia näkemyksiä, jotka ovat ristiriidassa oman elämänkatsomuksen kanssa.

Journalistin ohjeet eivät sovi uskonnollisten sisältöjen arviointiin. Neuvoston mielestä on kuitenkin suotavaa, että uskomusten perusteita valotetaan julkisesti ja niistä käydään avointa ja kriittistä keskustelua. Jotkut bi- ja homoseksuaalit saattoivat epäilemättä pitää ”Annin tarinaa” ahdistavana, mutta heidän kannaltaan oli varmaankin helpottavaa, että myös teologian alan auktoriteetit arvostelivat laajalti kampanjaa ja sen lähtökohtia. ”Älä alistu!”-kampanja ei kohdistunut yksittäisiin henkilöihin eikä sen sanomaa voi pitää uhkaavana. Kampanja ei tukeutunut vakavasti otettavaan tieteelliseen näyttöön seksuaalisen identiteetin muodostumisesta, vaan perustui uskonnollisiin näkemyksiin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nuotta ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta,  Hannu Helineva, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen, Riitta Pollari ja Pasi Tuohimaa.

Tämä päätös on avattu 4928 kertaa