2009 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4193, 4199/YLE/09
Yle, TV2 SilminnäkijäJulkisen sanan neuvoston antama vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähteiden käyttöä koskevassa asiassa. Nimettömään lähteeseen perustuva väite on erittäin vakava, mutta neuvoston mielestä Ylellä oli omien selvitystensä perusteella riittävät perusteet väitteelle.
Langettava 4192/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.
Vapauttava 4190/SL/09
KauppalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu.
Vapauttava 4188/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta, samanaikaista kuulemista ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki jutun, jossa käsiteltiin raja-aitaan liittyviä naapurien välisiä erimielisyyksiä. Jutussa ei kuultu molempia osapuolia, mutta toisellekin tarjottiin mahdollisuutta tuoda oma kannanottonsa julki jälkeenpäin.
Langettava 4187/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Kantelija on tunnistettavissa valokuvasta, joka on julkaistu leipäjonoista kertovan jutun yhteydessä. Kuvan julkaisuun olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta seikasta.
Vapauttava 4184/KL/09
PookisanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Paikallisesti merkittävän kulttuuripersoonan on kestettävä tavallista kansalaista enemmän liioitteleviakin ilmaisuja.
Vapauttava 4171/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.
Vapauttava 4168/SL/09
Ilta-SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla julkaistiin kuva Tour de France –kilpailussa sattuneesta onnettomuudesta. Kuva yliajon uhrista vertautuu kuvavirtaan, jota maailmanlaajuista huomiota herättävistä onnettomuusuutisista julkaistaan. Uhrista ei kerrota tai näytetä sellaista tietoa, joka vaarantaisi hänen hienovaraisen kohtelunsa.
Vapauttava 4167/SL/09
KalevaJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimitus saattoi oma-aloitteisesti lisätä mielipidekirjoituksen loppuun olennaisen ja paikkansa pitävän tiedon kirjoittajan asemasta.
Vapauttava 4162/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Uutinen kertoi kantelijan sanoneen tietynlaisia historiantutkijoita fasisteiksi. Lehdellä oli tähän riittävät perusteet, joten omaa kannanottoa ei tarvinnut julkaista.
Langettava 4161/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Lehti jätti kertomatta tuomion kovenemisesta ylemmässä oikeusasteessa, vaikka muutos oli olennainen, ja toimitus sai tiedon tuomion muutoksesta.
Vapauttava 4159/AL/09
7 päivääJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.
Vapauttava 4154F/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Pääkirjoituksessa ollut virhe oli niin iso, että se olisi pitänyt korjata, jos virhe olisi ollut toimituksen tiedossa. Oikeutta omaa kannanottoon eli vastineeseen ei syntynyt.
Langettava 4154E/SL/09
KarjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154D/SL/09
PohjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen kaksi kuukautta myöhemmin ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154C/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei olisi riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154B/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden nettiuutisessa, joka perustui toisen lehden saman päivän tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut aiemmin julkaistuja tietoja eikä seurannut jutun kehitystä eikä edes yrittänyt korjata virheitä.
Langettava 4154A/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki uutisessaan niin merkittävät virheet, että niiden korjaaminen ei riittänyt korvaamaan niistä aiheutunutta vahinkoa. Lehden pääkirjoitus oli kärjekäs, mutta ei aiheuttanut oikeutta omaan kannanottoon, eikä sitä myöskään pyydetty.
Langettava 4153/PL/09
Kankaanpään Seutu Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Nimimerkin suojasta nettikeskustelussa esitetty mielipide pureutui ilkeällä tavalla kantelijan henkilöön. Lehti ei voi siirtää julkaisijan vastuuta asiattomuuksista niiden kohteille.
Vapauttava 4152/L/09
Lausunto lähdesuojastaJulkisen sanan neuvoston lausunto lähdesuojaa koskevassa asiassa. Neuvosto vastustaa kaikkia sellaisia lainsäädännöllisiä toimia, jotka heikentäisivät toimittajan oikeutta antaa luottamuksellisen tiedon antajalle lähdesuoja. Neuvosto suhtautuu kielteisesti myös etsintäasiamieheen.
<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 4192/SL/09

Vastaaja: Iltalehti

Ratkaistu: 4.11.2009

Julkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.

Julkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.


Kantelu 1.10.2009

Kantelija katsoo Iltalehden artikkelin rikkovan Journalistin ohjeiden kohtaa 19. Tuotetta käsitellään täysin kritiikittömästi tai edes tuomatta esille mahdollisuutta, että saadut tulokset johtuvat jostakin ulkoisesta seikasta. Tuotteen mainostetaan laskevan polttoaineen kulutusta, mitä ei lehti ole tieteellisesti todennut. Kantelija pitää myös eri laitteilla otettuja pakokaasupäästöarvoja erittäin epäluotettavina, etenkin kun mittausjärjestelyä ei tuoda esille. Artikkelissa mainitaan selvästi myös tuotteita maahantuovan henkilön sekä yrityksen nimi. Vastaava artikkeli on julkaistu myös lehden painetussa versiossa.


Iltalehden vastaus 20.10.2009

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että Iltalehden jutussa testattiin terästappia, jonka valmistaja väittää alentavan ajoneuvon polttoaineen kulutusta. Tuotetta testattiin asentamalla se jutun kirjoittaneen toimittajan autoon. Kyseisellä autolla ajettiin kaikkiaan 5 000 kilometriä eri olosuhteissa, ja jutussa kerrotaan mahdollisista muutoksista auton ominaisuuksissa ja polttoaineen kulutuksessa – myös se, ettei terästapilla aluksi ollut mitään vaikutusta testiauton kulutukseen. Jutun kirjoittaneella toimittajalla oli käytössään vertailutietoa testiauton aikaisemmasta polttoaineen kulutuksesta ja päästöarvoista. Polttoaineen kulutuksen lisäksi jutussa kiinnitettiin huomiota päästöarvoihin, jotka mitattiin samalla katsastusasemalla ja samalla mittauslaitteella kuin testiauton katsastuksessa puoli vuotta aikaisemmin. Lisäksi kyseistä terästappia testattiin lyhyempi ajanjakso kahdessa muussa autossa. Jutun johtopäätökset ovat yhteenveto tästä testistä.

Jutussa käydään päätoimittajan vastauksen mukaan perusteellisesti ja perustellusti läpi kuluttajaa palvellen tuotteen heikkouksia ja vahvuuksia vakiintuneiden journalististen periaatteiden mukaisesti. Erilaisissa tiedotusvälineiden tuotetesteissä journalistiset periaatteet todentuvat tavallisesti aivan muutoin kuin tutkimalla ”tieteellisesti” eri tuotteita. Jutun kirjoittaja on pyrkinyt parhaansa mukaan selvittämään myös sitä, mihin tuotteen teho voisi perustua eikä hän ole tekstissään kritiikitön valmistajan ja maahantuojan perusteluille.


Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

Iltalehti julkaisi 25.9.2009 paperilehdessä ja 30.9.2009 verkkolehdessä jutun ”Kosminen terästappi vähentää kulutusta”. Jutussa siteeratun valmistajan mukaan tappi säteilee ”kosmista energiaa”. Jutussa arvataan, että kyseessä voisi olla ionisaattori. Toimittajan testiajon ja mittausten mukaan tappi lisää moottorin tehoa ja vähentää polttoaineen kulutusta 3–4 desilitraa.

Kun tuotteitta ja palveluita esitellään toimituksellisilla palstoilla tai ohjelmissa, edellytetään jutulta kriittisyyttä, monipuolisuutta ja avoimuutta. Tässä jutussa yhdestä tuotteesta esitetään väitteitä, jotka eivät perustu riittävän kriittiseen ja monipuoliseen tarkasteluun. Tämä johtuu ennen kaikkea asiantuntijanäkökulman puutteesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.Langettavaa äänestivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Pekka Iivanainen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha ja Matti Saari.


Vapauttavaa äänestivät: Sari Autio, Anssi Halmesvirta, Juha Kulmanen, Inkeri Pasanen ja Susanna Reinboth.

Eriävä mielipide:
Iltalehden juttu perustuu toimittajan tekemään testiin. Mielestämme jutussa arvioidaan tuotetta, "kosmista energiaa" säteilevää terästappia, journalistisin kriteerein. Tuotteesta esitetään myös kielteisiä arvioita. Jutussa muun muassa luonnehditaan tuotetta "lähinnä TV-Shop-tuotteeksi" ja kerrotaan, että aluksi polttoaineen kulutus ei pudonnut luvatulla tavalla. Lisäksi faktalaatikossa todetaan, että valmistaja kieltää jyrkästi "säteilevän" tuotteen kielteiset terveysvaikutukset.
Tuotearvioinnin tekeminen ei mielestämme vaadi asiantuntija-arvioita, vaan toimitus voi myös itse testata kuluttajille suunnattuja tuotteita ja palveluita. Iltalehden jutussa ei mielestämme ole sellaisia mainosmaisia elementtejä, jotka rikkoisivat piilomainonnan kieltoa. Näillä perusteilla katsomme, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Tämä päätös on avattu 7655 kertaa