2009 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4193, 4199/YLE/09
Yle, TV2 SilminnäkijäJulkisen sanan neuvoston antama vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähteiden käyttöä koskevassa asiassa. Nimettömään lähteeseen perustuva väite on erittäin vakava, mutta neuvoston mielestä Ylellä oli omien selvitystensä perusteella riittävät perusteet väitteelle.
Langettava 4192/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.
Vapauttava 4190/SL/09
KauppalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu.
Vapauttava 4188/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta, samanaikaista kuulemista ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki jutun, jossa käsiteltiin raja-aitaan liittyviä naapurien välisiä erimielisyyksiä. Jutussa ei kuultu molempia osapuolia, mutta toisellekin tarjottiin mahdollisuutta tuoda oma kannanottonsa julki jälkeenpäin.
Langettava 4187/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Kantelija on tunnistettavissa valokuvasta, joka on julkaistu leipäjonoista kertovan jutun yhteydessä. Kuvan julkaisuun olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta seikasta.
Vapauttava 4184/KL/09
PookisanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Paikallisesti merkittävän kulttuuripersoonan on kestettävä tavallista kansalaista enemmän liioitteleviakin ilmaisuja.
Vapauttava 4171/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.
Vapauttava 4168/SL/09
Ilta-SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla julkaistiin kuva Tour de France –kilpailussa sattuneesta onnettomuudesta. Kuva yliajon uhrista vertautuu kuvavirtaan, jota maailmanlaajuista huomiota herättävistä onnettomuusuutisista julkaistaan. Uhrista ei kerrota tai näytetä sellaista tietoa, joka vaarantaisi hänen hienovaraisen kohtelunsa.
Vapauttava 4167/SL/09
KalevaJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimitus saattoi oma-aloitteisesti lisätä mielipidekirjoituksen loppuun olennaisen ja paikkansa pitävän tiedon kirjoittajan asemasta.
Vapauttava 4162/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Uutinen kertoi kantelijan sanoneen tietynlaisia historiantutkijoita fasisteiksi. Lehdellä oli tähän riittävät perusteet, joten omaa kannanottoa ei tarvinnut julkaista.
Langettava 4161/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Lehti jätti kertomatta tuomion kovenemisesta ylemmässä oikeusasteessa, vaikka muutos oli olennainen, ja toimitus sai tiedon tuomion muutoksesta.
Vapauttava 4159/AL/09
7 päivääJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.
Vapauttava 4154F/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Pääkirjoituksessa ollut virhe oli niin iso, että se olisi pitänyt korjata, jos virhe olisi ollut toimituksen tiedossa. Oikeutta omaa kannanottoon eli vastineeseen ei syntynyt.
Langettava 4154E/SL/09
KarjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154D/SL/09
PohjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen kaksi kuukautta myöhemmin ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154C/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei olisi riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154B/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden nettiuutisessa, joka perustui toisen lehden saman päivän tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut aiemmin julkaistuja tietoja eikä seurannut jutun kehitystä eikä edes yrittänyt korjata virheitä.
Langettava 4154A/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki uutisessaan niin merkittävät virheet, että niiden korjaaminen ei riittänyt korvaamaan niistä aiheutunutta vahinkoa. Lehden pääkirjoitus oli kärjekäs, mutta ei aiheuttanut oikeutta omaan kannanottoon, eikä sitä myöskään pyydetty.
Langettava 4153/PL/09
Kankaanpään Seutu Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Nimimerkin suojasta nettikeskustelussa esitetty mielipide pureutui ilkeällä tavalla kantelijan henkilöön. Lehti ei voi siirtää julkaisijan vastuuta asiattomuuksista niiden kohteille.
Vapauttava 4152/L/09
Lausunto lähdesuojastaJulkisen sanan neuvoston lausunto lähdesuojaa koskevassa asiassa. Neuvosto vastustaa kaikkia sellaisia lainsäädännöllisiä toimia, jotka heikentäisivät toimittajan oikeutta antaa luottamuksellisen tiedon antajalle lähdesuoja. Neuvosto suhtautuu kielteisesti myös etsintäasiamieheen.
<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 4171/SL/09

Vastaaja: Iltalehti

Ratkaistu: 8.10.2009

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.


Kantelu 24.7.2009

Kantelun mukaan Iltalehden 24.7.2009 julkaisema juttu ”20 uutta paljastusta” ja siitä tehty lööppi ovat sanatarkka lainaus 7 päivää -lehden 23.7.2009 julkaisemasta artikkelista ”Velat ajoivat epätoivoon!”. 7 päivää -lehden artikkelin sisältönä oli mm. panttivangin ottamisesta epäillyn henkilöhaastattelu. Journalistin ohjeiden kohdan 7 mukaan toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. ”Paljastuksessa nro 1” on mainittu 7 päivää -lehti lähteeksi jutulle. Muissa ”paljastuksissa” ei lähdettä kantelun mukaan mainita. Myöskään lööpissä lähdettä ei mainita, vaan lehteä markkinoidaan ”uusilla paljastuksilla” ikään kuin Iltalehdellä olisi joitain uusia, omia paljastuksia asiaan liittyen. Jutussa ei kantelun mukaan ole omaa sisältöä, vaan kaikki tiedot ovat suoria lainauksia 7 päivää -lehden artikkelista, joka perustui lehden saamaan henkilöhaastatteluun.

Kantelijat viittaavat kolmeen aikaisempaan neuvoston langettavaan päätökseen, jotka on annettu Iltalehdelle juttujen kopioimisesta. Kantelun mukaan tämä antaa väistämättä vähitellen kuvan siitä, ettei lehden toimituksessa anneta juurikaan painoa JSN:n langettaville ratkaisuille, vaan samanlaista menettelyä jatketaan niistä huolimatta entiseen tapaan.


Iltalehden vastaus 19.8.2009

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että kantelu on kaikilta osin perusteeton. Iltalehti on uutisoinut Suomen olosuhteissa ainutlaatuisen kidnappausdraaman tapahtumista säännönmukaisesti useassa lehdessään sen mukaisesti, kuin sen tietoon on tullut uusia asioita. Kidnappausdraaman ”jälkipuinteja” koskevassa artikkelissa on lueteltu kohdittain 20 uutta Iltalehdessä aikaisemmin julkaisematonta kidnappaukseen liittyvää yksityiskohtaa.

Artikkelissa esitetyt uudet yksityiskohdat perustuvat päätoimittajan vastauksen mukaan pääosaltaan 7 päivää -lehteen, jossa on julkaistu kidnappaajan haastattelu. Se, että lehti käyttää lähteenään toisessa lehdessä julkaistuja tietoja on täysin normaalia ja hyväksyttävää. Iltalehti on 7 päivää -lehdessä julkaistujen tietojen osalta ollut yhteydessä poliisiin ja tiedustellut 7 päivää -lehdessä kerrottujen tietojen paikkansapitävyyttä. Poliisi on vahvistanut Iltalehden julkaisemat tiedot oikeiksi, kuten Iltalehden artikkelista ilmenee. Päätoimittajan vastauksen mukaan on tärkeää huomata 7 päivää -lehden julkaisemassa haastattelussa esille tulevien kohtien ja Iltalehden julkaisemien tietojen ero. 7 päivää -lehden haastattelu sisältää myös lukuisia yksityiskohtia, joita juttua tutkinut poliisi ei vahvista. Tällaisia ovat panttivangin säilytystilojen suunnitteluun, sieppaustapahtumaan, lunnasrahojen luovutuspaikkaan ja rahojen kätköpaikkaan liittyvät kohdat. Iltalehden jutusta ilmenee, että poliisin tutkimukset eivät ole vahvistaneet samanlaista suunnittelemattomuutta, jota epäilty haastattelussaan näissä kohdin kuvaa.

Uusien yksityiskohtien perustuminen 7 päivää -lehden tietoihin kerrotaan useassa kohtaa Iltalehden artikkelissa, eikä lukijalle voi jäädä epäselväksi, mistä tiedot ovat peräisin. Päätoimittaja viittaa vastauksessaan erityisesti pääotsikon” 20 uutta paljastusta” jälkeiseen väliotsikkoon ”Poliisi vahvistaa 7 päivää -lehden uudet yksityiskohdat miljonäärin tyttären sieppauksesta”, josta pelkästään ilmenee suoraan, että kaikki 20 yksityiskohtaa perustuvat 7 päivää -lehden artikkeliin. Kun lähde on ilmaistu jo väliotsikossa, ei Iltalehdeltä ole päätoimittajan mielestä voitu edellyttää, että lähde olisi tullut erikseen ilmaista kunkin yksityiskohdan osalta.

Tietojen perustuminen 7 päivää -lehden artikkeliin ilmenee päätoimittajan vastauksen mukaan myös seuraavista kohdista: Yksityiskohta nro 1, jossa todettu ”7 -päivää lehti paljasti eilen Juha Turusen kuljettaneen koko sieppauksen ajan ysimillistä pistoolia mukanaan, jotta hän pystyisi ampumaan itsensä, jos jäisi kiinni poliisille”. Yksityiskohta nro 16, jossa todettu ”Seiskassa Turunen kertoo aavistaneensa heidän olleen poliiseja”. Otsikon ”epäinhimilliset oltavat” alla oleva kappale, jossa todettu ”Eilen ilmestynyt 7 Päivää -lehti julkaisi sieppaaja Juha Turusen haastattelun, jossa hän kertoo kidnappauksesta. Rikosylikomisario Kari Tolvanen vahvistaa uudet yksityiskohdat oikeiksi.”

Iltalehdessä ei päätoimittajan mukaan ole kopioitu 7 päivää -lehden artikkelia. 7 päivää -lehden artikkeli on viisi sivua pitkä, ja Iltalehden artikkelissa on julkaistu vain pieni osa artikkelissa kerrotuista tiedoista. Tiedot on esitetty tiivistetysti ja omia sanoja käyttäen, niin paljon kuin se on käytännössä ollut mahdollista faktasisältö säilyttäen. Kysymys on ollut pelkästään merkittävää uutisarvoa omaavien tosiseikkojen kertomisesta, eikä miltään osin toisen työn epäasiallisesta hyväksikäyttämisestä. 7 päivää -lehti ei voi omia näitä tosiseikkoja itselleen siten, että muut mediat eivät voisi niistä uutisoida. Tosiseikkojen uutisointia ei voida pitää myöskään hyvän tavan vastaisena haastatellun oikeusturvan vuoksi.


Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Iltalehden jutut perustuvat suurelta osin 7 päivää -lehden hankkimiin ja julkaisemiin tietoihin, joita Iltalehti on täydentänyt. Lähde mainitaan pääjutun otsikossa, heti tekstin alussa ja useita kertoja aukeaman kokonaisuudessa. Julkisen sanan neuvosto katsookin, että lähdettä ei ole yritetty piilottaa. Tällä perusteella ja vaikka 7 päivää -lehteä ei erikseen lööpissä mainitakaan, Iltalehti on julkaissut lähteensä riittävän selvästi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 5770 kertaa