2009 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4193, 4199/YLE/09
Yle, TV2 SilminnäkijäJulkisen sanan neuvoston antama vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähteiden käyttöä koskevassa asiassa. Nimettömään lähteeseen perustuva väite on erittäin vakava, mutta neuvoston mielestä Ylellä oli omien selvitystensä perusteella riittävät perusteet väitteelle.
Langettava 4192/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.
Vapauttava 4190/SL/09
KauppalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu.
Vapauttava 4188/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta, samanaikaista kuulemista ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki jutun, jossa käsiteltiin raja-aitaan liittyviä naapurien välisiä erimielisyyksiä. Jutussa ei kuultu molempia osapuolia, mutta toisellekin tarjottiin mahdollisuutta tuoda oma kannanottonsa julki jälkeenpäin.
Langettava 4187/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Kantelija on tunnistettavissa valokuvasta, joka on julkaistu leipäjonoista kertovan jutun yhteydessä. Kuvan julkaisuun olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta seikasta.
Vapauttava 4184/KL/09
PookisanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Paikallisesti merkittävän kulttuuripersoonan on kestettävä tavallista kansalaista enemmän liioitteleviakin ilmaisuja.
Vapauttava 4171/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.
Vapauttava 4168/SL/09
Ilta-SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla julkaistiin kuva Tour de France –kilpailussa sattuneesta onnettomuudesta. Kuva yliajon uhrista vertautuu kuvavirtaan, jota maailmanlaajuista huomiota herättävistä onnettomuusuutisista julkaistaan. Uhrista ei kerrota tai näytetä sellaista tietoa, joka vaarantaisi hänen hienovaraisen kohtelunsa.
Vapauttava 4167/SL/09
KalevaJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimitus saattoi oma-aloitteisesti lisätä mielipidekirjoituksen loppuun olennaisen ja paikkansa pitävän tiedon kirjoittajan asemasta.
Vapauttava 4162/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Uutinen kertoi kantelijan sanoneen tietynlaisia historiantutkijoita fasisteiksi. Lehdellä oli tähän riittävät perusteet, joten omaa kannanottoa ei tarvinnut julkaista.
Langettava 4161/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Lehti jätti kertomatta tuomion kovenemisesta ylemmässä oikeusasteessa, vaikka muutos oli olennainen, ja toimitus sai tiedon tuomion muutoksesta.
Vapauttava 4159/AL/09
7 päivääJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.
Vapauttava 4154F/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Pääkirjoituksessa ollut virhe oli niin iso, että se olisi pitänyt korjata, jos virhe olisi ollut toimituksen tiedossa. Oikeutta omaa kannanottoon eli vastineeseen ei syntynyt.
Langettava 4154E/SL/09
KarjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154D/SL/09
PohjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen kaksi kuukautta myöhemmin ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154C/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei olisi riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154B/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden nettiuutisessa, joka perustui toisen lehden saman päivän tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut aiemmin julkaistuja tietoja eikä seurannut jutun kehitystä eikä edes yrittänyt korjata virheitä.
Langettava 4154A/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki uutisessaan niin merkittävät virheet, että niiden korjaaminen ei riittänyt korvaamaan niistä aiheutunutta vahinkoa. Lehden pääkirjoitus oli kärjekäs, mutta ei aiheuttanut oikeutta omaan kannanottoon, eikä sitä myöskään pyydetty.
Langettava 4153/PL/09
Kankaanpään Seutu Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Nimimerkin suojasta nettikeskustelussa esitetty mielipide pureutui ilkeällä tavalla kantelijan henkilöön. Lehti ei voi siirtää julkaisijan vastuuta asiattomuuksista niiden kohteille.
Vapauttava 4152/L/09
Lausunto lähdesuojastaJulkisen sanan neuvoston lausunto lähdesuojaa koskevassa asiassa. Neuvosto vastustaa kaikkia sellaisia lainsäädännöllisiä toimia, jotka heikentäisivät toimittajan oikeutta antaa luottamuksellisen tiedon antajalle lähdesuoja. Neuvosto suhtautuu kielteisesti myös etsintäasiamieheen.
<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 4154F/SL/09

Vastaaja: Aamulehti

Ratkaistu: 8.10.2009

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Pääkirjoituksessa ollut virhe oli niin iso, että se olisi pitänyt korjata, jos virhe olisi ollut toimituksen tiedossa. Oikeutta omaa kannanottoon eli vastineeseen ei syntynyt.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Pääkirjoituksessa ollut virhe oli niin iso, että se olisi pitänyt korjata, jos virhe olisi ollut toimituksen tiedossa. Oikeutta omaa kannanottoon eli vastineeseen ei syntynyt


Kantelu 9.6.2009

Kantelijan mukaan Aamulehden pääkirjoituksessa ”Jobinpostia Kansaneläkelaitoksesta” 27.4.2009 on muun muassa seuraavia epäkohtia: 1) ”Kansalaisten oikeusturvan kannalta erityisen huolestuttavaa on se, ettei Kela aina suostu perustelemaan hylkäävää päätöstä, vaikka hallintolaki sitä edellyttää. Ja siihen on Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin puuttunut”, 2) ”Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ratkaisee noin tuhat tapausta vuosittain”, 3) ”Koko sosiaaliturva-apparaatille on kuitenkin tyypillistä, että päätöstä joutuu odottamaan keskimäärin kuusitoista kuukautta”, 4) ”Rajanveto (sairauspäivärahaan oikeuttavan sairauden suhteen) on vaikea ja taloudellisestikin sen verran merkittävä arvovalinta, että sitä ei pidä jättää Kelan vakuutuslääkäreiden ratkaistavaksi”. Lisäksi kantelussa nostetaan esille joitakin mielipide-eroja.

Kantelun mukaan väitteet (1) päätösten perustelemattomuudesta ja EIT:n puuttumisesta siihen eivät pidä paikkaansa, ja antavat kuvan siitä, että Kela rikkoisi jatkuvasti lain sitovia määräyksiä. Oikea luku ratkaisuista (2) on vuodelta 2008 noin 18 000 eli aivan toista suuruusluokkaa. Luku käsittelyajasta (3) pitää paikkansa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan osalta, mutta ongelman yleistäminen ”koko sosiaaliturva-apparaattiin” on kohtuutonta. Vakuutuslääkärit eivät tee päätöksiä (4), vaan osallistuvat asiantuntemuksellaan ratkaisuprosessiin.


Aamulehden vastaus 29.6.2009

Päätoimittaja Matti Apunen vastaa, että pääkirjoituksen lähtökohtana on tamperelainen tapaus, jossa nainen luovutti tyttärelleen munuaisen ja sai erikoislääkärin määräämää sairaslomaa. Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäri kuitenkin katkaisi päivärahan maksamisen, koska piti luovuttajaa työkykyisenä. Lehdessä virisi kiivas arvokeskustelu, joka koski asiantuntijalääkäreiden roolia laajemminkin.
Pääkirjoituksessa käytetään ilmaisua (1) ”ei aina suostu perustelemaan päätöksiään” on aivan olennaisesti toisensisältöinen kuin kantelijan tulkinta ”rikkoo jatkuvasti lakia”. EIT:n päätös, johon kantelijan moite perimmiltään perustuu, kohdistui sosiaalivakuutuslautakunnan ja tarkastuslautakunnan menettelyyn, mutta palveluiden käyttäjän näkökulmasta kyse on yhdestä ja samasta kokonaisuudesta, jonka osana Kela päätoimittajan vastauksen mukaan on.

Maininta vakuutuslääkäreistä (4) ratkaisijoina on kirjallinen pastissi Bismarckin kuuluisasta lausahduksesta, jonka mukaan ”sota on liian vakava asia jätettäväksi kenraaleiden ratkaistavaksi”. Lehti ei päätoimittajan mukaan vaadi muuta kuin, että sosiaaliturvan ratkaisuissa pitäisi ottaa huomioon mahdollisimman laaja arvopohja. Yleistys käsittelyaikojen kohtuuttomuudesta (3) ”koko sosiaaliturva-apparaatissa” ei liene vailla pohjaa, jos työttömyysturvan käsittelyaika on kahdeksan kuukautta ja vakuutusoikeudessa yli 13 kuukautta.

Päätoimittajan vastauksen mukaan ainoa korjausta vaativa yksityiskohta on Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelemien tapausten määrä (2). Virhe on ilmeinen, mutta ei kokonaisuuden kannalta ratkaiseva. Lehden tekstissä eikä kantelijan niistä esittämissä huomioissa ole mitään mikä edellyttäisi oikaisua tai vastinetta.


Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Aamulehti käsittelee tekstissään Kansaneläkelaitosta pääkirjoitukselle tyypilliseen poleemiseen tapaan käyttäen kärkeviä ilmaisuja. Julkisen sanan neuvoston mielestä on luonnollista, että kantelija on eri mieltä esiin nostetuista näkökulmista. Kantelija ei kuitenkaan joudu kirjoituksen vuoksi niin kielteiseen julkisuuteen, että oikeus omaan kannanottoon olisi syntynyt. Kirjoituksessa oleva suuruusluokkavirhe olisi pitänyt korjata ja oli korjattavissa. Toimitus ei kuitenkaan tiennyt virheestä. Neuvoston mielestä pääkirjoitus provosoi keskustelua, johon myös kantelija olisi voinut halutessaan pyrkiä osallistumaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 4358 kertaa