2009 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4193, 4199/YLE/09
Yle, TV2 SilminnäkijäJulkisen sanan neuvoston antama vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähteiden käyttöä koskevassa asiassa. Nimettömään lähteeseen perustuva väite on erittäin vakava, mutta neuvoston mielestä Ylellä oli omien selvitystensä perusteella riittävät perusteet väitteelle.
Langettava 4192/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.
Vapauttava 4190/SL/09
KauppalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu.
Vapauttava 4188/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta, samanaikaista kuulemista ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki jutun, jossa käsiteltiin raja-aitaan liittyviä naapurien välisiä erimielisyyksiä. Jutussa ei kuultu molempia osapuolia, mutta toisellekin tarjottiin mahdollisuutta tuoda oma kannanottonsa julki jälkeenpäin.
Langettava 4187/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Kantelija on tunnistettavissa valokuvasta, joka on julkaistu leipäjonoista kertovan jutun yhteydessä. Kuvan julkaisuun olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta seikasta.
Vapauttava 4184/KL/09
PookisanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Paikallisesti merkittävän kulttuuripersoonan on kestettävä tavallista kansalaista enemmän liioitteleviakin ilmaisuja.
Vapauttava 4171/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.
Vapauttava 4168/SL/09
Ilta-SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla julkaistiin kuva Tour de France –kilpailussa sattuneesta onnettomuudesta. Kuva yliajon uhrista vertautuu kuvavirtaan, jota maailmanlaajuista huomiota herättävistä onnettomuusuutisista julkaistaan. Uhrista ei kerrota tai näytetä sellaista tietoa, joka vaarantaisi hänen hienovaraisen kohtelunsa.
Vapauttava 4167/SL/09
KalevaJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimitus saattoi oma-aloitteisesti lisätä mielipidekirjoituksen loppuun olennaisen ja paikkansa pitävän tiedon kirjoittajan asemasta.
Vapauttava 4162/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Uutinen kertoi kantelijan sanoneen tietynlaisia historiantutkijoita fasisteiksi. Lehdellä oli tähän riittävät perusteet, joten omaa kannanottoa ei tarvinnut julkaista.
Langettava 4161/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Lehti jätti kertomatta tuomion kovenemisesta ylemmässä oikeusasteessa, vaikka muutos oli olennainen, ja toimitus sai tiedon tuomion muutoksesta.
Vapauttava 4159/AL/09
7 päivääJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.
Vapauttava 4154F/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Pääkirjoituksessa ollut virhe oli niin iso, että se olisi pitänyt korjata, jos virhe olisi ollut toimituksen tiedossa. Oikeutta omaa kannanottoon eli vastineeseen ei syntynyt.
Langettava 4154E/SL/09
KarjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154D/SL/09
PohjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen kaksi kuukautta myöhemmin ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154C/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei olisi riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154B/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden nettiuutisessa, joka perustui toisen lehden saman päivän tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut aiemmin julkaistuja tietoja eikä seurannut jutun kehitystä eikä edes yrittänyt korjata virheitä.
Langettava 4154A/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki uutisessaan niin merkittävät virheet, että niiden korjaaminen ei riittänyt korvaamaan niistä aiheutunutta vahinkoa. Lehden pääkirjoitus oli kärjekäs, mutta ei aiheuttanut oikeutta omaan kannanottoon, eikä sitä myöskään pyydetty.
Langettava 4153/PL/09
Kankaanpään Seutu Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Nimimerkin suojasta nettikeskustelussa esitetty mielipide pureutui ilkeällä tavalla kantelijan henkilöön. Lehti ei voi siirtää julkaisijan vastuuta asiattomuuksista niiden kohteille.
Vapauttava 4152/L/09
Lausunto lähdesuojastaJulkisen sanan neuvoston lausunto lähdesuojaa koskevassa asiassa. Neuvosto vastustaa kaikkia sellaisia lainsäädännöllisiä toimia, jotka heikentäisivät toimittajan oikeutta antaa luottamuksellisen tiedon antajalle lähdesuoja. Neuvosto suhtautuu kielteisesti myös etsintäasiamieheen.
<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 4154B/SL/09

Vastaaja: Iltalehti

Ratkaistu: 8.10.2009

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden nettiuutisessa, joka perustui toisen lehden saman päivän tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut aiemmin julkaistuja tietoja eikä seurannut jutun kehitystä eikä edes yrittänyt korjata virheitä.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden nettiuutisessa, joka perustui toisen lehden saman päivän tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut aiemmin julkaistuja tietoja eikä seurannut jutun kehitystä eikä edes yrittänyt korjata virheitä.


Kantelu 9.6.2009

Kantelijan mukaan Iltalehden pääkirjoitus ”Kelalle tuomio oikeusturvan loukkaamisesta” 22.4.2009 sisältää otsikosta lähtien lähes yksinomaan väärää tietoa. Lehti tiivistäen toistaa ilman lähdekritiikkiä toisen lehden esittämiä virheellisiä asioita. Kantelun mukaan Iltalehti muun muassa kytkee NN:n asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltyyn tapaukseen ja väittää, ettei Kela suostunut antamaan hänelle päätökseen liittyviä asiakirjoja. NN:n tapausta ei ole käsitelty EIT:ssä, hänelle oli myönnetty sairauspäivärahaa eikä Kela kieltäytynyt antamasta asiakirjoja.


Iltalehden vastaus 27.7.2009
Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että kantelu ei koske Iltalehden pääkirjoitusta, vaan iltalehti.fi:n verkkouutista 22.4.2009. Tiedotusvälineet ovat toistuvasti käsitelleet yksityisten kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa Kelan kansalaisia koskevasta päätöksenteosta. Samoin tiedotusvälineet ovat käsitelleet toistuvasti yksityisen kansalaisen valitusmahdollisuuksia Kelan päätöksistä. Tätä taustaa vasten on nähtävä myös iltalehti.fi:n uutinen.
Päätoimittaja vastaa, että vaikka EIT:n tuomio olisikin kohdistunut viimekädessä tarkastuslautakunnan toimintaan, on oikeusjutun ja uutisen taustalla se, ettei Kelan niitä lausuntoja, joihin Kelan päätös perustui, toimitettu henkilölle, jota päätös koski. Kela on siis yksi taho, joka näitä lausuntoja ei ollut toimittanut.
Iltalehti.fi:n uutisessa NN:n tapaus on yhdistetty virheellisesti EIT:n päätökseen, kuten uutisen lähteenä ollut Helsingin Sanomatkin on omassa uutisessaan tehnyt. Tällä yksityiskohdalla ei ole merkitystä sen varsinaisen uutisen ytimen kanssa, että kansalaisen voi todeta työkyvyttömäksi häntä hoitava lääkäri, mutta Kela voi perustaa oman päätöksensä toisen lääkärin lausuntoihin ilman, että kansalainen saa tietoa häntä koskevan päätöksen perusteluista.
EIT:n päätös koskee Suomen valtiota ja sen alaisten toimijoiden julkisuuskäytäntöjä. Vaikka Kela ei ole oikeusjutussa vastaajana, on perusteltua arvioida tuomion päätöstä ja sen perusteluja myös Kelan toimintaa vasten. Kelan toimintaa ei EIT:n päätöksen valossa voi pitää riittävän avoimena yksilön oikeusturvan kannalta. Kela on suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä vallankäyttäjä. Sen tulisi nähdä vastuullisesti omat julkisuuskäytäntönsä osana toimivaa oikeusvaltiota. Kela ei voi ulkoistaa itseään EIT:n päätöksestä takertumalla epäolennaisiin ja mahdollisesti virheellisiin yksityiskohtiin tiedotusvälineiden uutisissa ja pääkirjoituksissa.
Kela ei ole ollut Iltalehteen yhteydessä iltalehti:n uutisen johdosta. Kela ei ole esittänyt oikaisupyyntöä tai -vaatimusta eikä myöskään toimittanut vastinetta.

Ratkaisu
Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).Iltalehden nettiuutinen perustui Helsingin Sanomien samana aamuna julkaisemiin tietoihin. Jutussa toistettiin samat virheet, jotka uutisen lähteenä olleessakin lehdessä oli, joten Iltalehti ei ollut tarkistanut aiemmin julkaistujen tietojen oikeellisuutta. Julkisen sanan neuvoston mielestä merkittävää oli se, että lehti ei seurannut jutun kehitystä seuraavana päivänä eikä edes yrittänyt korjata virheitään Helsingin Sanomien oikaisun jälkeen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 4751 kertaa