2009 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4193, 4199/YLE/09
Yle, TV2 SilminnäkijäJulkisen sanan neuvoston antama vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähteiden käyttöä koskevassa asiassa. Nimettömään lähteeseen perustuva väite on erittäin vakava, mutta neuvoston mielestä Ylellä oli omien selvitystensä perusteella riittävät perusteet väitteelle.
Langettava 4192/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.
Vapauttava 4190/SL/09
KauppalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu.
Vapauttava 4188/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta, samanaikaista kuulemista ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki jutun, jossa käsiteltiin raja-aitaan liittyviä naapurien välisiä erimielisyyksiä. Jutussa ei kuultu molempia osapuolia, mutta toisellekin tarjottiin mahdollisuutta tuoda oma kannanottonsa julki jälkeenpäin.
Langettava 4187/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Kantelija on tunnistettavissa valokuvasta, joka on julkaistu leipäjonoista kertovan jutun yhteydessä. Kuvan julkaisuun olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta seikasta.
Vapauttava 4184/KL/09
PookisanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Paikallisesti merkittävän kulttuuripersoonan on kestettävä tavallista kansalaista enemmän liioitteleviakin ilmaisuja.
Vapauttava 4171/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toisen työn käyttämistä koskevassa asiassa. Lehti kertoi jutussaan riittävän selvästi lähteensä.
Vapauttava 4168/SL/09
Ilta-SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla julkaistiin kuva Tour de France –kilpailussa sattuneesta onnettomuudesta. Kuva yliajon uhrista vertautuu kuvavirtaan, jota maailmanlaajuista huomiota herättävistä onnettomuusuutisista julkaistaan. Uhrista ei kerrota tai näytetä sellaista tietoa, joka vaarantaisi hänen hienovaraisen kohtelunsa.
Vapauttava 4167/SL/09
KalevaJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimitus saattoi oma-aloitteisesti lisätä mielipidekirjoituksen loppuun olennaisen ja paikkansa pitävän tiedon kirjoittajan asemasta.
Vapauttava 4162/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Uutinen kertoi kantelijan sanoneen tietynlaisia historiantutkijoita fasisteiksi. Lehdellä oli tähän riittävät perusteet, joten omaa kannanottoa ei tarvinnut julkaista.
Langettava 4161/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Lehti jätti kertomatta tuomion kovenemisesta ylemmässä oikeusasteessa, vaikka muutos oli olennainen, ja toimitus sai tiedon tuomion muutoksesta.
Vapauttava 4159/AL/09
7 päivääJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.
Vapauttava 4154F/SL/09
AamulehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Pääkirjoituksessa ollut virhe oli niin iso, että se olisi pitänyt korjata, jos virhe olisi ollut toimituksen tiedossa. Oikeutta omaa kannanottoon eli vastineeseen ei syntynyt.
Langettava 4154E/SL/09
KarjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154D/SL/09
PohjalainenJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen kaksi kuukautta myöhemmin ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154C/SL/09
Turun SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei olisi riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.
Langettava 4154B/SL/09
IltalehtiJulkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden nettiuutisessa, joka perustui toisen lehden saman päivän tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut aiemmin julkaistuja tietoja eikä seurannut jutun kehitystä eikä edes yrittänyt korjata virheitä.
Langettava 4154A/SL/09
Helsingin SanomatJulkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki uutisessaan niin merkittävät virheet, että niiden korjaaminen ei riittänyt korvaamaan niistä aiheutunutta vahinkoa. Lehden pääkirjoitus oli kärjekäs, mutta ei aiheuttanut oikeutta omaan kannanottoon, eikä sitä myöskään pyydetty.
Langettava 4153/PL/09
Kankaanpään Seutu Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Nimimerkin suojasta nettikeskustelussa esitetty mielipide pureutui ilkeällä tavalla kantelijan henkilöön. Lehti ei voi siirtää julkaisijan vastuuta asiattomuuksista niiden kohteille.
Vapauttava 4152/L/09
Lausunto lähdesuojastaJulkisen sanan neuvoston lausunto lähdesuojaa koskevassa asiassa. Neuvosto vastustaa kaikkia sellaisia lainsäädännöllisiä toimia, jotka heikentäisivät toimittajan oikeutta antaa luottamuksellisen tiedon antajalle lähdesuoja. Neuvosto suhtautuu kielteisesti myös etsintäasiamieheen.
<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 4154A/SL/09

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Ratkaistu: 8.10.2009

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki uutisessaan niin merkittävät virheet, että niiden korjaaminen ei riittänyt korvaamaan niistä aiheutunutta vahinkoa. Lehden pääkirjoitus oli kärjekäs, mutta ei aiheuttanut oikeutta omaan kannanottoon, eikä sitä myöskään pyydetty.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki uutisessaan niin merkittävät virheet, että niiden korjaaminen ei riittänyt korvaamaan niistä aiheutunutta vahinkoa. Lehden pääkirjoitus oli kärjekäs, mutta ei aiheuttanut oikeutta omaan kannanottoon, eikä sitä myöskään pyydetty.


Kantelu 9.6.2009

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomissa 10.4.2009 julkaistuun juttuun ”Tuhannet jäivät vaille Kelan päivärahaa sairauslomallaan”, 22.4.2009 julkaistuun juttuun ”Ihmisoikeustuomioistuin antoi Kelalle tuomion oikeusturvan loukkauksesta”, 23.4.2009 julkaistuun oikaisuun ja 24.4.2009 julkaistuun pääkirjoitukseen ”Sosiaaliturvan päätökset pitää tehdä läpinäkyvästi”.

Päivärahajutusta (10.4.2009) välittyy kantelun mukaan mielikuva, jonka mukaan Kelan ratkaisukäytäntö on muuttunut – tiukentunut. Jutussa esitelty tapaus on vähemmän onnistunut, koska henkilö sai loppujen lopuksi myönteisen päätöksen.

Helsingin Sanomien jutun (22.4.2009, ”Ihmisoikeustuomioistuin antoi Kelalle tuomion oikeusturvan loukkauksesta”) otsikko ei kantelun mukaan pidä paikkaansa. Päätös kohdistui sosiaalivakuutuslautakuntaan ja Tarkastuslautakuntaan, joihin Kelan päätöksistä valitettiin. Lisäksi EIT:n päätökseen yhdistetään väärä tapaus. Jutussa kerrotaan helsinkiläisestä NN:stä, joka ei ole koskaan valittanut EIT:een. NN:n tapausta selostaessaan lehti tekee useita virheitä. Lisäksi jutussa on runsaasti yleistäviä ja vääriä väitteitä.

Kantelussa sanotaan, että Helsingin Sanomien oikaisua (23.4.2009) ”eivät onnistuneet löytämään sellaisetkaan henkilöt, joille oli kerrottu oikaisun olemassaolosta ja pyydetty itse se hakemaan”. Kela kiistää oikaisun riittävyyden. Myöskään Kelan STT:n kautta samana päivänä jakelemaa oikaisua lehti ei julkaissut.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus (24.4.2009) alkaa väitteellä ”Suomessa toimii yksi vallankäyttäjä ylitse muiden: Kansaneläkelaitos eli Kela”. Koko kappale sisältää kantelun mukaan perustelemattomia väitteitä, joita ei mitenkään dokumentoida. Pääkirjoitus muun muassa jatkaa sen väärän käsityksen esittämistä, että EIT:n päätös olisi koskenut Kelan päätöksen sisältöä, kun kysymys oli valituselinten menettelyvirheestä. Lisäksi kantelussa nostetaan esille lukuisia muita kohtia.

Kantelu kohdistuu myös Kelan yleislääkärin haastatteluun, sen tarkistamiseen ja käytettyihin sitaatteihin.


Helsingin Sanomien vastaus 9.7.2009

Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että lehden juttujen ja pääkirjoituksen lähtökohtina olivat kansalaisilta tulleet yhteydenotot, joissa ihmeteltiin sitä, että sairauslomakorvaus oli hylätty. Hylkäyksen mahdollisuushan ei ole yleisesti tiedossa. Kelalta saatujen tietojen mukaan hylkäyspäätösten määrä oli lisääntynyt sekä suhteellisesti että absoluuttisesti samalla kun hakemusten määrä oli noussut. Tämä oli uutinen. Esimerkkihenkilö sai lopulta päivärahansa, mutta hän kuvasi potilaalle syntyvää epäuskon tunnetta ja prosessia, jossa sairas ihminen joutuu todistelemaan sairauttaan. Kelaa kuultiin uutisessa (10.4.2009), Kela ei ole osoittanut siinä virhettä eikä vaatinut oikaisua.

Toista uutista (22.4.2009) tehtäessä syntyi päätoimittajan mukaan kaksi isoa virhettä. Toimittaja yhdisti virheellisesti EIT:n päätöksen NN:n tapaukseen ja väitti tekstissään, että huomautuksen sai Kela. Virheet oikaistiin seuraavana päivänä oikaisupalstalla, mikä on yleisesti hyväksytty ja tunnettu tapa. Kela lähetti 23.4.2009 oikaisunsa lehden oman oikaisun jälkeen. Kelan oikaisu oli sisällöltään sama ja siinä siteerattiin HS:n oikaisua. Kelan oikaisua ei ollut tarvetta julkaista, koska sama oikaisu oli julkaistu.

Pääkirjoitukset ovat päätoimittajan vastauksen mukaan luonteeltaan mielipiteellisiä. HS on sitä mieltä (24.4.2009), että Kela on mahtava vallankäyttäjä eikä lehdellä ole syytä perua tätä väitettä. Kela ei pääkirjoituksen vuoksi ollut yhteydessä päätoimittajaan eikä vaatinut oman kannanoton julkaisemista.


Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Julkisen sanan neuvosto ei käsittele kantelussa ollutta Kelan ylilääkärin haastatteluosuutta, koska neuvosto ei voi ottaa kantaa dokumentoimattomiin väitteisiin, jotka ovat vastakkaisia, ja toisaalta haastateltu itse ei ole kannellut haastattelustaan ja lausumien käytöstä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Helsingin Sanomien jutun (10.4.2009) näkökulma on valittu journalistisen päätösvallan puitteissa. Jutussa ei ole varsinaisia asiavirheitä, joten kyse on lähinnä mielipide-eroista, joiden perusteella omaa kannanottoa eli vastinetta ei voi vaatiakaan.

Kansaneläkelaitos on tuhansien ihmisten työnantaja, joka käyttää lailla sille delegoitua julkista valtaa ja tekee lähes kaikkien suomalaisten arkeen vaikuttavia päätöksiä. Asemansa vuoksi Kelan on kestettävä ankaraakin kritiikkiä. Neuvoston mielestä pääkirjoituksen (24.4.2009) arviot olivat poleemisia ja kriittisiä, mutta eivät saattaneet Kelaa niin kielteiseen julkisuuteen, että se olisi ollut oikeutettu omaan kannanottoon. Tätä Kela ei myöskään pyytänyt.

Jutussa ”Ihmisoikeustuomioistuin antoi Kelalle tuomion oikeusturvan loukkauksesta” (22.4.2009),
on virheitä. Neuvoston mielestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen liittyvät virheet ovat niin merkittäviä, että niiden korjaus jälkeenpäin ei riittänyt poistamaan sitä vahinkoa, joka kantelijalle aiheutui.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo

Tämä päätös on avattu 6003 kertaa