2008 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4031/PL/08
KMV-lehtiKeskeisen kunnallisen päättäjän on hyväksyttävä valintaansa kohdistuva kritiikki myös nimimerkin suojasta.
Vapauttava 4024/SL/08
IltalehtiPääministerin seuralaisen on kestettävä julkista arvostelua, joka kohdistuu hänen tyyliinsä ja pukeutumiseensa sekä parin esiintymiseen virallisissa tilaisuuksissa ja julkisuudessa ylipäätään.
Vapauttava 4023/SL/08
Hämeen SanomatLehti julkaisi kantelijaa kritisoivan mielipidekirjoituksen nimimerkin suojassa. Kantelijan aseman vuoksi hänen piti sietää nimimerkin arvostelu.
Vapauttava 4009/SL/08
Satakunnan KansaLehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta. Yksityiskohdat eivät paljastaneet syytettyä. Lehti seurasi oikeuskäsittelyn asianmukaisesti loppuun saakka.
Langettava 4006/KL/08
Vakka-Suomen AluesanomatUutinen oikeutti kantelijan omaan kannanottoon, jota toimitus kommentoi samassa yhteydessä ja väheksyen. Toimittaja toimi lisäksi omassa asiassaan.
Vapauttava 4003/SL/08
HufvudstadsbladetLehti julkaisi uutisia kiistellystä henkilöstä. Asiaa käsiteltiin monipuolisesti. Lehti saattoi olla julkaisematta kantelijan kirjettä, koska oikeutta omaan kannanottoon ei syntynyt. Epäilyille toimittajien jääviydestä ei ollut näyttöä.
Vapauttava 4001/YLE/08
Yle, MOTToimittaja käytti puhelinkeskustelusta osia ohjelmassa, ja koko keskustelu julkaistiin litteroituna nettisivuilla. Poikkeuksellinen menettely oli perusteltua haastateltavan aseman ja yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen vuoksi.
Vapauttava 3995/PL/08
KaakonkulmaUutisessa koiratappelusta oli virheitä, ja teksti perustui toisen osapuolen kertomaan. Kantelija ei kuitenkaan halunnut lehteen omaa kannanottoaan, jolla myös virheet olisivat tulleet korjatuiksi.
Vapauttava 3991/YLE/08
Yle, TV1Ajankohtaisohjelman raportti kertoo thaimaalaisista marjanpoimijoista Lapissa. Kritiikki ei kohdistu selkeästi yksittäiseen yritykseen, minkä vuoksi ei synny velvoitetta samanaikaiseen kuulemiseen.
Langettava 3989/SL/08
Länsi-SuomiLehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta niin yksityiskohtaisesti, että vaaransi syytetyn nimen suojan. Raportointi tuomiosta oli puutteellista.
Vapauttava 3988/4/08
Nelonen Kauhajoen koulusurmaajan tallettamien videoiden esittäminen ei vaarantanut rikoksen uhrien hienovaraista kohtelua. Kanava ei myöskään luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Päätös sisältää myös muita periaatteellisesti tärkeitä näkökohtia.
Vapauttava 3985/SL/08
IltalehtiLehti kertoi elinkautisvankien arjesta vankilan muurien sisällä. Jutun tiedot eivät loukanneet vangin yksityisyyden suojaa.
Vapauttava 3983/YLE/08
Yle Radio 1Radiokolumnin alaotsikkona oli ”Kaikki huumeet ovat yhtä vaarallisia”. Kanava korjasi ohjelmassa olleen virheen ja tarjosi kantelijalle mahdollisuutta osallistua keskusteluun ohjelman nettisivuilla.
Langettava 3982/SL/08
Kymen SanomatUutisesta tunnistettavissa oleva kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä ei kuultu riita-asiassa samanaikaisesti, eikä jälkeenpäin mahdollisesti julkaistu kannanotto olisi korvannut jo syntynyttä vahinkoa.
Langettava 3977/PL/08
Suur-KeuruuToimittajan olisi pitänyt kertoa kytköksistään tai pidättäytyä kokonaan kantelijan projekteihin kohdistuvien juttujen kirjoittamisesta.
Vapauttava 3974/SL/08
IlkkaLehti julkaisi vajaan viikon aikana useita mielipidekirjoituksia, joissa käsiteltiin homoseksuaalisuutta ja myös pedofiliaa. Neuvosto katsoi, että kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat monipuolisesti tilaa lehden palstoilla.
Vapauttava 3967/SL/08
Helsingin SanomatKantelijasta tehdyssä jutussa oli virheitä. Lehti korjasi olennaisen virheen ja julkaisi kantelijan näkemyksen kirjeet -palstalla.
Vapauttava 3961ABC/SL/08
AamulehtiLehti julkaisi uutisen huumeratsiasta musiikkijuhlilla ja tästä uutisesta kertoneen otsikkojulisteen eli lööpin: ”LSD-bileet metsässä; 100 jäi kiinni Marttilassa; amfetamiinia, hasista, sieniä…”. Neuvosto katsoi, että lööppi kertoi uutisesta sen olennaisen sisällön.
Vapauttava 3959/SL/08
IltalehtiLehti teki uutisen erään avoimen portaalin verkkokeskusteluun osallistuneen nimimerkin puheenvuorosta ja paljasti hänen oikean nimensä. Kirjoittaja ja hänen puheenvuoronsa liittyi Jokelan koulusurmiin.
Vapauttava 3956/SL/08
IltalehtiToimitus poisti verkkokeskustelusta viestiketjun. Lehdellä oli perusteet menettelylleen julkaisemiensa pelisääntöjen puitteissa, eikä se syyllistynyt myöskään sananvapauden rajoittamiseen.
<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 4001/YLE/08

Vastaaja: Yle, MOT

Ratkaistu: 17.12.2008

Toimittaja käytti puhelinkeskustelusta osia ohjelmassa, ja koko keskustelu julkaistiin litteroituna nettisivuilla. Poikkeuksellinen menettely oli perusteltua haastateltavan aseman ja yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen vuoksi.

Kantelu 10.10.2008

Kantelun mukaan toimittaja soitti TE -keskuksen johtajalle kysyäkseen haastateltavaa sekä perusteita mahdolliselle kieltäytymiselle. Kantelu koskee puhelinkeskustelun julkaisemista verkkosivuilla ja sen osien julkaisemista itse ohjelmassa. Puhelinkeskustelusta käy ilmi, että kyseessä ei ole haastattelu, vaan puhelinsoitto, jossa haastattelua pyydetään. Toimittaja ei kantelun mukaan missään vaiheessa kerro nauhoittavansa puhelinkeskustelua eikä myöskään kysy johtajan lupaa julkaista keskustelua.

Kantelun mukaan ohjelmassa esitettiin myös perätön väite, jonka mukaan johtaja olisi kieltänyt alaisiaan antamasta haastattelua toimittajille. TE -keskus teki oikaisuvaatimuksen, mutta siihen ei suostuttu. Julkaistusta puhelinkeskustelusta käy ilmi, että TE -keskuksesta ei löydy haastateltavaa, mutta se ei tarkoittanut sitä, että johtaja olisi haastattelut alaisiltaan kieltänyt.

Yleisradion vastaus 14.11.2008

Osaamiskeskuspäällikkö Jyrki Richt vastaa, että kantelussa mainittu puhelinkeskustelu alkoi siten, että toimittaja esitteli itsensä asiallisesti TV1:n ajankohtaisohjelmien edustajaksi. Niinpä johtaja tiesi puhuvansa työasioissa soittavan tv-toimittajan kanssa. Puhelun aikana johtaja ei esittänyt ehtoja tai rajoituksia sen käytölle. Siitäkään ei ollut puhetta, että kyse olisi vain taustakeskustelusta. Johtaja jopa toivoi, että ohjelmassa mainitaan hänen perustelunsa haastattelusta kieltäytymiselle. Niinpä johtajan piti ymmärtää, että puhelinkeskustelua voitiin käyttää normaalien journalististen käytäntöjen mukaisesti.

Johtaja tiesi Yleisradion tekevän ohjelmaa, jossa käsiteltiin hänen johtamansa TE -keskuksen toimintaa. Osaamiskeskuspäällikön mukaan johtaja myös tiesi, että Yleisradio oli pyytänyt hänen alaisiltaan haastatteluja. Kun johtaja kieltäytyi tulemasta kameran eteen ja ilmoitti, ettei kukaan hänen alaisistaankaan ole käytettävissä, toimittajalla oli hyvät journalistiset syyt selvittää kieltäytymisen perusteita ohjelmassa. Vain pieni osa puhelusta esitettiin ohjelmassa. Vasta ohjelman blogikeskustelussa esiin tulleiden kysymysten vuoksi myös koko puhelinhaastattelun julkaiseminen ohjelman nettisivuilla oli tarpeen. Näin yleisöllä oli mahdollisuus tehdä omat johtopäätöksensä asiasta. Johtajan esittämä mediakritiikki oli poikkeuksellisen mielenkiintoista ja puolsi sinällään päätöstä julkaista koko puhelinhaastattelu netissä.

Kantelija ei Yleisradion mielestä ole esittänyt yhtään kohtaa, jossa ohjelmassa olisi julkaistu virheellistä tietoa. Ainoa kantelijan yksilöimä kohta on se, että TE -keskuksen johtaja ”myös kielsi haastattelut kaikilta alaisiltaan”. Haastattelukielto kävi kuitenkin selvästi ilmi TE -keskuksen virkamiehen puhelinsoitosta sekä johtajan omasta haastattelulausunnosta. Korjattavaa ei siis ollut.


Ratkaisu

Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla (JO 9). Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 16).

MOT -ohjelmassa käytettiin muutama repliikki toimittajan ja johtavan virkamiehen käymästä puhelinkeskustelusta. Repliikeissä virkamies kertoi perusteet sille, miksi hän halusi kieltäytyä haastattelusta, joka olisi liittynyt ohjelman aiheeseen. Puhelinkeskustelu julkaistiin myöhemmin kokonaisuudessaan litteroituna ohjelman nettisivuilla.

Journalistin ohjeiden tulkinnan mukaan toimittaja voi käyttää nauhuria muistiinpanovälineenä ilmoittamatta siitä haastateltavalle. Jos haastateltavan ääntä käytetään ohjelmassa, pitää tämä yleensä avoimesti kertoa. Tässä tapauksessa toimittaja esittäytyi asianmukaisesti heti alussa, joten haastateltava tiesi olevansa tekemisissä työtään tekevän toimittajan kanssa. Keskustelu koski valtion aluehallinnon päällikkövirassa olevan henkilön kieltäytymistä haastattelusta, joka olisi olennaisesti kuulunut hänen työtehtäviinsä. Puhelinkeskustelusta sai sen käsityksen, että haastateltava ei antanut alaistensakaan kommentoida ohjelmassa käsiteltyjä asioita. Julkisen sanan neuvoston mielestä ohjelmaan lainatut repliikit, jotka koskettelivat haastattelusta kieltäytymisen perusteita, ja koko puhelinkeskustelun litteroinnin saattoi poikkeuksellisesti julkaista, koska kyse oli yhteiskunnallisesti merkittävistä seikoista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio/TV1 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Tämä päätös on avattu 4674 kertaa