2008 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4031/PL/08
KMV-lehtiKeskeisen kunnallisen päättäjän on hyväksyttävä valintaansa kohdistuva kritiikki myös nimimerkin suojasta.
Vapauttava 4024/SL/08
IltalehtiPääministerin seuralaisen on kestettävä julkista arvostelua, joka kohdistuu hänen tyyliinsä ja pukeutumiseensa sekä parin esiintymiseen virallisissa tilaisuuksissa ja julkisuudessa ylipäätään.
Vapauttava 4023/SL/08
Hämeen SanomatLehti julkaisi kantelijaa kritisoivan mielipidekirjoituksen nimimerkin suojassa. Kantelijan aseman vuoksi hänen piti sietää nimimerkin arvostelu.
Vapauttava 4009/SL/08
Satakunnan KansaLehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta. Yksityiskohdat eivät paljastaneet syytettyä. Lehti seurasi oikeuskäsittelyn asianmukaisesti loppuun saakka.
Langettava 4006/KL/08
Vakka-Suomen AluesanomatUutinen oikeutti kantelijan omaan kannanottoon, jota toimitus kommentoi samassa yhteydessä ja väheksyen. Toimittaja toimi lisäksi omassa asiassaan.
Vapauttava 4003/SL/08
HufvudstadsbladetLehti julkaisi uutisia kiistellystä henkilöstä. Asiaa käsiteltiin monipuolisesti. Lehti saattoi olla julkaisematta kantelijan kirjettä, koska oikeutta omaan kannanottoon ei syntynyt. Epäilyille toimittajien jääviydestä ei ollut näyttöä.
Vapauttava 4001/YLE/08
Yle, MOTToimittaja käytti puhelinkeskustelusta osia ohjelmassa, ja koko keskustelu julkaistiin litteroituna nettisivuilla. Poikkeuksellinen menettely oli perusteltua haastateltavan aseman ja yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen vuoksi.
Vapauttava 3995/PL/08
KaakonkulmaUutisessa koiratappelusta oli virheitä, ja teksti perustui toisen osapuolen kertomaan. Kantelija ei kuitenkaan halunnut lehteen omaa kannanottoaan, jolla myös virheet olisivat tulleet korjatuiksi.
Vapauttava 3991/YLE/08
Yle, TV1Ajankohtaisohjelman raportti kertoo thaimaalaisista marjanpoimijoista Lapissa. Kritiikki ei kohdistu selkeästi yksittäiseen yritykseen, minkä vuoksi ei synny velvoitetta samanaikaiseen kuulemiseen.
Langettava 3989/SL/08
Länsi-SuomiLehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta niin yksityiskohtaisesti, että vaaransi syytetyn nimen suojan. Raportointi tuomiosta oli puutteellista.
Vapauttava 3988/4/08
Nelonen Kauhajoen koulusurmaajan tallettamien videoiden esittäminen ei vaarantanut rikoksen uhrien hienovaraista kohtelua. Kanava ei myöskään luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Päätös sisältää myös muita periaatteellisesti tärkeitä näkökohtia.
Vapauttava 3985/SL/08
IltalehtiLehti kertoi elinkautisvankien arjesta vankilan muurien sisällä. Jutun tiedot eivät loukanneet vangin yksityisyyden suojaa.
Vapauttava 3983/YLE/08
Yle Radio 1Radiokolumnin alaotsikkona oli ”Kaikki huumeet ovat yhtä vaarallisia”. Kanava korjasi ohjelmassa olleen virheen ja tarjosi kantelijalle mahdollisuutta osallistua keskusteluun ohjelman nettisivuilla.
Langettava 3982/SL/08
Kymen SanomatUutisesta tunnistettavissa oleva kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä ei kuultu riita-asiassa samanaikaisesti, eikä jälkeenpäin mahdollisesti julkaistu kannanotto olisi korvannut jo syntynyttä vahinkoa.
Langettava 3977/PL/08
Suur-KeuruuToimittajan olisi pitänyt kertoa kytköksistään tai pidättäytyä kokonaan kantelijan projekteihin kohdistuvien juttujen kirjoittamisesta.
Vapauttava 3974/SL/08
IlkkaLehti julkaisi vajaan viikon aikana useita mielipidekirjoituksia, joissa käsiteltiin homoseksuaalisuutta ja myös pedofiliaa. Neuvosto katsoi, että kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat monipuolisesti tilaa lehden palstoilla.
Vapauttava 3967/SL/08
Helsingin SanomatKantelijasta tehdyssä jutussa oli virheitä. Lehti korjasi olennaisen virheen ja julkaisi kantelijan näkemyksen kirjeet -palstalla.
Vapauttava 3961ABC/SL/08
AamulehtiLehti julkaisi uutisen huumeratsiasta musiikkijuhlilla ja tästä uutisesta kertoneen otsikkojulisteen eli lööpin: ”LSD-bileet metsässä; 100 jäi kiinni Marttilassa; amfetamiinia, hasista, sieniä…”. Neuvosto katsoi, että lööppi kertoi uutisesta sen olennaisen sisällön.
Vapauttava 3959/SL/08
IltalehtiLehti teki uutisen erään avoimen portaalin verkkokeskusteluun osallistuneen nimimerkin puheenvuorosta ja paljasti hänen oikean nimensä. Kirjoittaja ja hänen puheenvuoronsa liittyi Jokelan koulusurmiin.
Vapauttava 3956/SL/08
IltalehtiToimitus poisti verkkokeskustelusta viestiketjun. Lehdellä oli perusteet menettelylleen julkaisemiensa pelisääntöjen puitteissa, eikä se syyllistynyt myöskään sananvapauden rajoittamiseen.
<< 1 2 3 4 5 >> 

Langettava 3982/SL/08

Vastaaja: Kymen Sanomat

Ratkaistu: 12.11.2008

Uutisesta tunnistettavissa oleva kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä ei kuultu riita-asiassa samanaikaisesti, eikä jälkeenpäin mahdollisesti julkaistu kannanotto olisi korvannut jo syntynyttä vahinkoa.

Kantelu 11.9.2008

Kantelun mukaan asioiden esille tuomisen tapa on kauhistuttava ja erittäin törkeä sekä kunniaa loukkaava. Ennen artikkelin julkaisemista toimittaja ei ottanut kantelijaan yhteyttä eikä selvittänyt hänen näkemystään koko asiaan. Kantelija kokee olevansa helposti tunnistettavissa, koska asuinkaupunki on pieni ja hän toimii julkisessa ammatissa. Uutisessa mainitaan kotipaikan lisäksi koulu, sukupuoli, työsuhteen määräaikaisuus ja tehtävänimike. Kaupungissa on vain kaksi vastaavaa erityisalan opettajaa.

Uutisessa on perättömiä tietoja, ja kantelija epäilee, että uutisoinnin motiivina voi olla syrjintä.

Kymen Sanomien vastaus 8.10.2008

Päätoimittaja Markku Espo vastaa, että uutinen perustuu koulutus- ja kirjastolautakunnan kokoukseen, jossa muun muassa käsiteltiin kantelijan kaksi valitusta ja kolme oikaisuvaatimusta. Ne koskivat koulutoimen johtavien virkamiesten päätöksiä kantelijan viranhoitovelvollisuudesta ja koulunjohtajien ratkaisuja olla valitsematta häntä erinäisiin virkoihin. Kokouksen esityslistalla oli sangen seikkaperäisiä kuvauksia kantelijan toiminnasta sekä ristiriidoista esimiestensä kanssa. Ne ovat edelleen luettavissa kaupungin verkkosivuilta. Uutiseemme otimme vain keskeisimmät kohdat.

Kantelijan henkilöllisyyden voivat päätellä ne lukijat, jotka tuntevat hänet muista yhteyksistä; uutinen ei sitä päätoimittajan vastauksen mukaan suoraan paljasta. Koska esityslistan tiedot olivat seikkaperäisiä ja niissä kerrottiin myös kantelijan toimenpiteistä asiassa, Kymen Sanomat ei ottanut kantelijaan suoraan yhteyttä. Kantelija mainitsee, että uutisen tiedot ovat perättömiä. Ne ovat peräisin viranomaislähteistä, joita ei ollut syytä epäillä. Kantelija ei ole ottanut minkäänlaista yhteyttä toimitukseen oikaistakseen tai täydentääkseen julkaistuja tietoja.

Päätoimittaja ei ymmärrä kantelijan mainintaa syrjinnästä motiivina. Uutisessa ei mitenkään viitata esimerkiksi hänen etniseen taustaansa. Sukupuoli mainitaan, mutta päätoimittaja ei näe siinä syrjintää. Uutinen on tehty, koska asialla on yleistä merkitystä ja kiinnostavuutta.

Ratkaisu

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Lehti kertoi uutisessaan oikaisuvaatimusten ja hallintokantelun käsittelystä kunnallisessa lautakunnassa. Osapuolina olivat kunnan palkkalistoilla aiemmin ollut opettaja ja kunta itse. Uutinen perustui lautakunnan esityslistalla olleisiin tietoihin.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija on tunnistettavissa uutisesta, vaikka hänen nimeään ei mainitakaan. Uutisessa käytetyt tiedot ovat julkisia. Niiden vuoksi kantelija kuitenkin joutuu sekä henkilönä että opettajana erittäin kielteiseen julkisuuteen, minkä vuoksi häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti. Edes oma kannanotto ei olisi poistanut syntynyttä vahinkoa. Lehden olisi pitänyt suhtautua myös tietolähteisiin kriittisemmin, koska kyse on kiistanalaisista asioista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Tämä päätös on avattu 4220 kertaa