2008 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4031/PL/08
KMV-lehtiKeskeisen kunnallisen päättäjän on hyväksyttävä valintaansa kohdistuva kritiikki myös nimimerkin suojasta.
Vapauttava 4024/SL/08
IltalehtiPääministerin seuralaisen on kestettävä julkista arvostelua, joka kohdistuu hänen tyyliinsä ja pukeutumiseensa sekä parin esiintymiseen virallisissa tilaisuuksissa ja julkisuudessa ylipäätään.
Vapauttava 4023/SL/08
Hämeen SanomatLehti julkaisi kantelijaa kritisoivan mielipidekirjoituksen nimimerkin suojassa. Kantelijan aseman vuoksi hänen piti sietää nimimerkin arvostelu.
Vapauttava 4009/SL/08
Satakunnan KansaLehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta. Yksityiskohdat eivät paljastaneet syytettyä. Lehti seurasi oikeuskäsittelyn asianmukaisesti loppuun saakka.
Langettava 4006/KL/08
Vakka-Suomen AluesanomatUutinen oikeutti kantelijan omaan kannanottoon, jota toimitus kommentoi samassa yhteydessä ja väheksyen. Toimittaja toimi lisäksi omassa asiassaan.
Vapauttava 4003/SL/08
HufvudstadsbladetLehti julkaisi uutisia kiistellystä henkilöstä. Asiaa käsiteltiin monipuolisesti. Lehti saattoi olla julkaisematta kantelijan kirjettä, koska oikeutta omaan kannanottoon ei syntynyt. Epäilyille toimittajien jääviydestä ei ollut näyttöä.
Vapauttava 4001/YLE/08
Yle, MOTToimittaja käytti puhelinkeskustelusta osia ohjelmassa, ja koko keskustelu julkaistiin litteroituna nettisivuilla. Poikkeuksellinen menettely oli perusteltua haastateltavan aseman ja yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen vuoksi.
Vapauttava 3995/PL/08
KaakonkulmaUutisessa koiratappelusta oli virheitä, ja teksti perustui toisen osapuolen kertomaan. Kantelija ei kuitenkaan halunnut lehteen omaa kannanottoaan, jolla myös virheet olisivat tulleet korjatuiksi.
Vapauttava 3991/YLE/08
Yle, TV1Ajankohtaisohjelman raportti kertoo thaimaalaisista marjanpoimijoista Lapissa. Kritiikki ei kohdistu selkeästi yksittäiseen yritykseen, minkä vuoksi ei synny velvoitetta samanaikaiseen kuulemiseen.
Langettava 3989/SL/08
Länsi-SuomiLehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta niin yksityiskohtaisesti, että vaaransi syytetyn nimen suojan. Raportointi tuomiosta oli puutteellista.
Vapauttava 3988/4/08
Nelonen Kauhajoen koulusurmaajan tallettamien videoiden esittäminen ei vaarantanut rikoksen uhrien hienovaraista kohtelua. Kanava ei myöskään luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Päätös sisältää myös muita periaatteellisesti tärkeitä näkökohtia.
Vapauttava 3985/SL/08
IltalehtiLehti kertoi elinkautisvankien arjesta vankilan muurien sisällä. Jutun tiedot eivät loukanneet vangin yksityisyyden suojaa.
Vapauttava 3983/YLE/08
Yle Radio 1Radiokolumnin alaotsikkona oli ”Kaikki huumeet ovat yhtä vaarallisia”. Kanava korjasi ohjelmassa olleen virheen ja tarjosi kantelijalle mahdollisuutta osallistua keskusteluun ohjelman nettisivuilla.
Langettava 3982/SL/08
Kymen SanomatUutisesta tunnistettavissa oleva kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä ei kuultu riita-asiassa samanaikaisesti, eikä jälkeenpäin mahdollisesti julkaistu kannanotto olisi korvannut jo syntynyttä vahinkoa.
Langettava 3977/PL/08
Suur-KeuruuToimittajan olisi pitänyt kertoa kytköksistään tai pidättäytyä kokonaan kantelijan projekteihin kohdistuvien juttujen kirjoittamisesta.
Vapauttava 3974/SL/08
IlkkaLehti julkaisi vajaan viikon aikana useita mielipidekirjoituksia, joissa käsiteltiin homoseksuaalisuutta ja myös pedofiliaa. Neuvosto katsoi, että kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat monipuolisesti tilaa lehden palstoilla.
Vapauttava 3967/SL/08
Helsingin SanomatKantelijasta tehdyssä jutussa oli virheitä. Lehti korjasi olennaisen virheen ja julkaisi kantelijan näkemyksen kirjeet -palstalla.
Vapauttava 3961ABC/SL/08
AamulehtiLehti julkaisi uutisen huumeratsiasta musiikkijuhlilla ja tästä uutisesta kertoneen otsikkojulisteen eli lööpin: ”LSD-bileet metsässä; 100 jäi kiinni Marttilassa; amfetamiinia, hasista, sieniä…”. Neuvosto katsoi, että lööppi kertoi uutisesta sen olennaisen sisällön.
Vapauttava 3959/SL/08
IltalehtiLehti teki uutisen erään avoimen portaalin verkkokeskusteluun osallistuneen nimimerkin puheenvuorosta ja paljasti hänen oikean nimensä. Kirjoittaja ja hänen puheenvuoronsa liittyi Jokelan koulusurmiin.
Vapauttava 3956/SL/08
IltalehtiToimitus poisti verkkokeskustelusta viestiketjun. Lehdellä oli perusteet menettelylleen julkaisemiensa pelisääntöjen puitteissa, eikä se syyllistynyt myöskään sananvapauden rajoittamiseen.
<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 3974/SL/08

Vastaaja: Ilkka

Ratkaistu: 17.10.2008

Lehti julkaisi vajaan viikon aikana useita mielipidekirjoituksia, joissa käsiteltiin homoseksuaalisuutta ja myös pedofiliaa. Neuvosto katsoi, että kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat monipuolisesti tilaa lehden palstoilla.

Kantelu 22.8.2008

Kantelun mukaan Ilkka on julkaissut yleisöltä tulevaa materiaalia, jossa loukataan seksuaalista vähemmistöä. Kantelija on yrittänyt saada myös oman mielipiteensä julki, mutta lehti ei ole sitä julkaissut.

Ilkan vastaus 17.9.2008

Päätoimittaja Matti Kalliokoski haluaa korostaa sitä, että kantelu ei kohdistu Ilkan uutisjournalismiin eikä lehden omaan linjaan. Pääkirjoituksissa ja johtavissa kolumneissa lehti korostaa ihmisoikeusnäkökulmaa kommentoidessaan homoseksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Yleisönosastossa julkaistaan myös lehden linjasta poikkeavia kirjoituksia.

Homoseksuaalisuutta koskevassa keskustelussa mielipiteet ovat päätoimittajan vastauksen mukaan usein kärjistettyjä. Varsinkaan uskonnollisessa argumentoinnissa ei päästä vuorovaikutukseen. Siitä huolimatta on perusteltua sallia keskustelu lehden palstoilla. Kyse on aiheesta, joka herättää suurta mielenkiintoa ja suuria tunteita. Koska kyse on vähemmistön asemasta, asialla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Erilaisten argumenttien esilläolo kuvastaa vallitsevaa ilmapiiriä ja luo pohjaa yleisen mielipiteen kehittymiselle.

Kantelussa esiin nostetut kirjoitukset ovat Kalliokosken mukaan vain osa Ilkan mielipideosastossa käydystä keskustelusta. Ne edustavat yhtä ääripäätä. Vaikka kirjoitukset ovat kärjistettyjä, ne eivät kohdistu yksittäiseen tunnistettavaan ihmiseen tai tahoon, eivät sisällä yllytystä eivätkä loukkaa tunnistettavien tahojen kunniaa. Siksi niiden julkaiseminen ei ole ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Ilkan mielipidetoimituksen sähköpostiin tulee sekä julkaistavaksi tarkoitettuja kirjoituksia että kommentteja lehden toiminnasta. Kantelijan lähettämästä viestistä ei päätoimittajan mukaan käy selvästi ilmi, että se on tarkoitettu julkaistavaksi. Kirjeenvaihdosta käy ilmi, että toimitus oli käsittänyt viestin kommentiksi, johon vastattiin. Julkaisematta jättäminen johtui väärästä tulkinnasta. Kirjoituksen argumentit tulivat esille muissa mielipiteissä.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Ilkan mielipidesivulla julkaistiin viiden päivän aikana kymmenkunta kirjoitusta homoseksuaalisuudesta. Keskustelu alkoi, kun seksuaalinen suuntautuminen rinnastettiin pedofiliaan. Tämän jälkeen julkaistuissa mielipiteissä tulivat esille muutkin näkökulmat.

Sekä toimituksen että lukijoiden mielipidekirjoituksissa tulee sallia muita palstoja kärjekkäämpi sävy. Vaikka tässä tapauksessa oli kyse lukijoiden mielipiteistä, ei se kokonaan poista toimituksen vastuuta kirjoitusten sisällöstä. Keskustelu oli kuitenkin kokonaisuudessaan monipuolinen, jolloin kaikki näkökannat pääsivät esille. Kantelijan kommentti jäi julkaisematta, mutta siihen kuitenkin vastattiin asianmukaisesti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Tämä päätös on avattu 4334 kertaa