2008 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 4031/PL/08
KMV-lehtiKeskeisen kunnallisen päättäjän on hyväksyttävä valintaansa kohdistuva kritiikki myös nimimerkin suojasta.
Vapauttava 4024/SL/08
IltalehtiPääministerin seuralaisen on kestettävä julkista arvostelua, joka kohdistuu hänen tyyliinsä ja pukeutumiseensa sekä parin esiintymiseen virallisissa tilaisuuksissa ja julkisuudessa ylipäätään.
Vapauttava 4023/SL/08
Hämeen SanomatLehti julkaisi kantelijaa kritisoivan mielipidekirjoituksen nimimerkin suojassa. Kantelijan aseman vuoksi hänen piti sietää nimimerkin arvostelu.
Vapauttava 4009/SL/08
Satakunnan KansaLehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta. Yksityiskohdat eivät paljastaneet syytettyä. Lehti seurasi oikeuskäsittelyn asianmukaisesti loppuun saakka.
Langettava 4006/KL/08
Vakka-Suomen AluesanomatUutinen oikeutti kantelijan omaan kannanottoon, jota toimitus kommentoi samassa yhteydessä ja väheksyen. Toimittaja toimi lisäksi omassa asiassaan.
Vapauttava 4003/SL/08
HufvudstadsbladetLehti julkaisi uutisia kiistellystä henkilöstä. Asiaa käsiteltiin monipuolisesti. Lehti saattoi olla julkaisematta kantelijan kirjettä, koska oikeutta omaan kannanottoon ei syntynyt. Epäilyille toimittajien jääviydestä ei ollut näyttöä.
Vapauttava 4001/YLE/08
Yle, MOTToimittaja käytti puhelinkeskustelusta osia ohjelmassa, ja koko keskustelu julkaistiin litteroituna nettisivuilla. Poikkeuksellinen menettely oli perusteltua haastateltavan aseman ja yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen vuoksi.
Vapauttava 3995/PL/08
KaakonkulmaUutisessa koiratappelusta oli virheitä, ja teksti perustui toisen osapuolen kertomaan. Kantelija ei kuitenkaan halunnut lehteen omaa kannanottoaan, jolla myös virheet olisivat tulleet korjatuiksi.
Vapauttava 3991/YLE/08
Yle, TV1Ajankohtaisohjelman raportti kertoo thaimaalaisista marjanpoimijoista Lapissa. Kritiikki ei kohdistu selkeästi yksittäiseen yritykseen, minkä vuoksi ei synny velvoitetta samanaikaiseen kuulemiseen.
Langettava 3989/SL/08
Länsi-SuomiLehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta niin yksityiskohtaisesti, että vaaransi syytetyn nimen suojan. Raportointi tuomiosta oli puutteellista.
Vapauttava 3988/4/08
Nelonen Kauhajoen koulusurmaajan tallettamien videoiden esittäminen ei vaarantanut rikoksen uhrien hienovaraista kohtelua. Kanava ei myöskään luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Päätös sisältää myös muita periaatteellisesti tärkeitä näkökohtia.
Vapauttava 3985/SL/08
IltalehtiLehti kertoi elinkautisvankien arjesta vankilan muurien sisällä. Jutun tiedot eivät loukanneet vangin yksityisyyden suojaa.
Vapauttava 3983/YLE/08
Yle Radio 1Radiokolumnin alaotsikkona oli ”Kaikki huumeet ovat yhtä vaarallisia”. Kanava korjasi ohjelmassa olleen virheen ja tarjosi kantelijalle mahdollisuutta osallistua keskusteluun ohjelman nettisivuilla.
Langettava 3982/SL/08
Kymen SanomatUutisesta tunnistettavissa oleva kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä ei kuultu riita-asiassa samanaikaisesti, eikä jälkeenpäin mahdollisesti julkaistu kannanotto olisi korvannut jo syntynyttä vahinkoa.
Langettava 3977/PL/08
Suur-KeuruuToimittajan olisi pitänyt kertoa kytköksistään tai pidättäytyä kokonaan kantelijan projekteihin kohdistuvien juttujen kirjoittamisesta.
Vapauttava 3974/SL/08
IlkkaLehti julkaisi vajaan viikon aikana useita mielipidekirjoituksia, joissa käsiteltiin homoseksuaalisuutta ja myös pedofiliaa. Neuvosto katsoi, että kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat monipuolisesti tilaa lehden palstoilla.
Vapauttava 3967/SL/08
Helsingin SanomatKantelijasta tehdyssä jutussa oli virheitä. Lehti korjasi olennaisen virheen ja julkaisi kantelijan näkemyksen kirjeet -palstalla.
Vapauttava 3961ABC/SL/08
AamulehtiLehti julkaisi uutisen huumeratsiasta musiikkijuhlilla ja tästä uutisesta kertoneen otsikkojulisteen eli lööpin: ”LSD-bileet metsässä; 100 jäi kiinni Marttilassa; amfetamiinia, hasista, sieniä…”. Neuvosto katsoi, että lööppi kertoi uutisesta sen olennaisen sisällön.
Vapauttava 3959/SL/08
IltalehtiLehti teki uutisen erään avoimen portaalin verkkokeskusteluun osallistuneen nimimerkin puheenvuorosta ja paljasti hänen oikean nimensä. Kirjoittaja ja hänen puheenvuoronsa liittyi Jokelan koulusurmiin.
Vapauttava 3956/SL/08
IltalehtiToimitus poisti verkkokeskustelusta viestiketjun. Lehdellä oli perusteet menettelylleen julkaisemiensa pelisääntöjen puitteissa, eikä se syyllistynyt myöskään sananvapauden rajoittamiseen.
<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 3967/SL/08

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Ratkaistu: 12.11.2008

Kantelijasta tehdyssä jutussa oli virheitä. Lehti korjasi olennaisen virheen ja julkaisi kantelijan näkemyksen kirjeet -palstalla.

Kantelu 31.7.2008

Kantelija tuntee tulleensa väärin kohdelluksi. Hänen nimensä ja kuvansa alla oli asioita, joita hän ei ole voinut sanoa. Jutussa lukee, että ”Jäsenkadon Puttonen selittää sillä, että on riitautunut monen jäsenen kanssa…”. Kukaan ei ole eronnut seurasta riitelyn jälkeen. Lehden mielestä kyse on kantelijan ja toimittajan sanasta, mutta miksi puheenjohtaja haluaisi leimata toimintansa riitaisaksi?

Jutussa käytetään kantelijan mukaan hänen mantranaan ilmaisua ”positiivinen destinaatio”. Jopa toimitus tunnusti virheensä, koska termiä ei ole olemassa. Kaupungin eri osien tukemista eri panoksin riippuen sosioekonomisesta asemasta kutsutaan positiiviseksi diskriminaatioksi.

Kaikelta olisi kantelijan mukaan vältytty, jos hänellä olisi ollut mahdollisuus lukea ja tarkistaa oma osuutensa. Kun kantelija ilmaisi halunsa lukea jutun, hänelle sanottiin, että keskeneräistä juttua ei näytetä. Toimittaja ei missään vaiheessa itse tarjonnut tarkistamismahdollisuutta.

Helsingin Sanomien vastaus 13.10.2008

Päätoimittaja Janne Virkkusen vastauksen mukaan kantelija on yksi kirjoitusta varten haastatelluista noin viidestäkymmenestä kaupunginosayhdistysaktiivista. Hän oli myös yksi viidestä, jotka esiteltiin kirjoituksen yhteydessä lyhyin tekstein ja kuvin. Tekstit tehtiin useisiin lähteisiin nojaten: kohteiden haastatteluiden lisäksi tietoa kerättiin myös muilta tahoilta ja lehden arkistosta.

Tekstissä ollut virhe luvattiin oikaista heti seuraavassa lehdessä. Kantelija ei ollut ratkaisuun tyytyväinen, vaan olisi halunnut lehden julkaisevan oikaisun ohessa julkisen pahoittelun jutun sävystä ja tekotavasta. Tähän toimitus ei nähnyt syytä, mutta tarjosi kantelijalle mahdollisuuden selostaa oma näkemyksensä Kirjeet -palstalla. Kantelijan kirjoitus editoitiin sopivaan mittaan, ja hän hyväksyi sen siinä muodossa kuin lehti kirjoituksen julkaisi.

Muita kantelijan osoittamia virheitä toimitus pitää kantelijan ja toimituksen välisinä tulkintaeroina keskusteluista. Koska kantelijan haastattelu oli päätoimittajan mukaan pieni osa mittavaa kokonaisuutta, koska lähteitä koko juttukokonaisuudessa ja kantelijasta tehdyssä tekstissä oli myös useita muita kuin kantelijan haastattelu ja koska kantelijan haastattelusta päätyi lehteen vain yksi suora ja muutama epäsuora sitaatti, toimittaja ei nähnyt tarpeelliseksi juttukokonaisuuden lähettämistä haastateltavalle etukäteen. Kokonaisuuden aihe ja haastattelun asiayhteys olivat haastateltavan tiedossa.

Ratkaisu

Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua, jos se toimitusteknisesti on mahdollista. Oikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle (JO 17). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Helsingin Sanomat julkaisi Nyt -liitteessä nimby -ilmiöstä aukeaman juttukokonaisuuden, jossa oli luonnehdittu viittä kaupunginosayhdistyksen puheenjohtajaa. Kantelijan osuus oli noin 15 riviä eikä häneltä ollut sitaatteja aukeaman pääjutussa. Kantelija ei pyynnöstään huolimatta saanut osuuttaan tarkastettavaksi. Se sisälsi yhden selkeän virheen ja yhden tulkintaerimielisyyden. Lehti korjasi virheen ja julkaisi kantelijan oman näkemyksen mielipidepalstalla.

Kantelija esiintyi jutussa kaupunginosayhdistyksen puheenjohtajana. Haastattelun tarkastamiskohta on Journalistin ohjeissa ehkäisemässä asiavirheitä, mutta se ei ole toimituksille ehdoton velvoite. Lehti korjasi tekstissä olleen olennaisen virheen ja antoi tilaa kantelijan omalle näkemykselle, jossa tämä sai laajasti selostaa osuuttaan ja kohteluaan jutuntekoprosessissa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Tämä päätös on avattu 3966 kertaa