Etikettisäännöt Suomen sanomalehtimiehille 1957

Hyväksytty Suomen Sanomalehtimiesten Liitto r.y:n hallituksessa 1957.

OIKEAT UUTISET

luovat ja ylläpitävät lukijan luottamuksen sanomalehteä kohtaan.

VÄÄRÄ UUTINEN

samoin virheellinen, epätäydellinen, ajattelemattomasti kokoonpantu, kansan oikeustajua vastaamaton uutinen hävittää lukijan luottamuksen sanomalehteä kohtaan ja voi lisäksi aiheuttaa aiheetonta kärsimystä yksityiselle.

ET VOI VEDOTA

kiireeseesi tai aiheen vaikeuteen kerrottuasi tai kuvattuasi aihetta, joka koskee ihmisen henkeä, vapautta tai omaisuutta – ihmisen suurimpia suojelukohteita.

Ihminen, josta puhut
Pyri suojelemaan yksityiselämää, älä puutu siihen.  Arvostellessasi alle 18-vuotiaan tekoja, katso hänen menneisyyttään, kotiaan ja ympäristöään; hän on ehkä yhteiskunnan onnettomuuslapsi.  Vältä puuttumasta rikoksesta epäillyn, pidätetyn, vangitun tai syytteessä olevan menneisyyteen, ellei sillä ole merkitystä asialle.  Älä kerro ilmeisesti mielisairaan tekoja, ellei kertominen yleisen edun vuoksi yksittäistapauksessa ole tarpeen vaatimaa.  Älä kerro itsemurhasta, ellei se ole tapahtunut huomiotaherättävissä olosuhteissa tai suuremman rikoksen yhteydessä.

Asia, josta puhut

Älä kerro tapahtuneesta siveettömyydestä, ellei tapaus ole ympäristölleen jatkuvaksi vaaraksi; suojele uhreja.  Ole varovainen vastaanottaessasi yksityisen antamaa uutista tai yksityisen tekemää ilmiantoa poliisille tai muille viranomaisille; varo vastaanottamasta häpäisy- tai kiristämistarkoituksessa tarjottua uutista.  Älä milloinkaan unohda tarkistaa saamiasi tietoja.  Menossa olevaa vääryyttä, puutteellisuutta tai epäkohtaa käsittele vasta sitten, kun Sinulla on hallussasi täydet todisteet asiasta ja olet antanut eri osapuolten, vastapuolen ja muitten osallisten sanoa sanottavansa.  Vältä otsikossa ja tekstissä mainintaa rodusta, kansallisuudesta, ammattikunnasta, poliittisesta tai uskonnollisesta kannasta, ellei se asiayhteyden vuoksi ole aiheellista.  Kertoessasi onnettomuudesta tai tapaturmasta, vältä yksityiskohtaista kuvausta onnettomuuden uhrista.

Arvostelu ja dramatisointi
Rakenna arvostelu erilleen uutisesta; harkitse oletko oikea henkilö arvostelemaan.  Dramatisoidessasi tee samoin.

Nimisuoja
Harkitse tarkoin mitkä aiheet, epäkohdat, väärinkäytökset tai rikokset vaativat yksityisen henkilön nimen mainitsemisen, ja samoin missä tapauksessa tai asian vaiheessa nimen poisjättäminen on paikallaan.  Älä mainitse armonanomuksen tehneen henkilön nimeä, ellei asialla ole periaatteellista merkitystä.

Vältä rikosuutisissa käyttämästä nimeä alle 18-vuotiaasta, samoin henkilöstä, jolla on mahdollisuus saada ehdollinen tuomio, samoin henkilöstä, jonka suhteen – vaikka hän on epäilty, pidätetty, vangittu tai syytteessä – on epävarmuutta siitä onko hän syyllinen vai syytön; älä tällaisessa tapauksessa myöskään anna ymmärtää, kenestä henkilöstä on kysymys.  Vältä käyttämästä nimeä henkilöstä, joka on saanut sakkotuomion tai vähemmän kuin kuusi (6) kuukautta vapausrangaistusta, ellei rikoksen laatu tai yleinen mielipide anna siihen aihetta.

Rikos ja oikeudenkäynti
Vältä ottamasta kantaa syyllisyyskysymykseen; se tehtävä kuuluu tuomioistuimille.  Kertomuksesi ja selostuksesi olkoot objektiivisia ja asiallisia.  Ota huomioon kriminaalipoliittiset tarkoitusperät; jätä kertomatta rikoksen yksityiskohdat, surmanaseet, vainajan ruumista koskevat tietosi.  Jos rikostapahtumasta on kerrottu lehdessäsi, muista kertoa myös asiasta annettu oikeuden päätös.

Pyri saamaan tekstiisi yhtä paljon tilaa vastaajan vastineelle kuin kantajan (syyttäjän) kanteelle; noudata periaatetta: yhden puheiden mukaan älköön ketään tuomittako.

Muista, että näin voi käydä: henkilö, joka on pidätetty, vangittu tai jota syytetään rikoksesta, ei olekaan syyntakeinen, teko ei olekaan hänelle syyksiluettava, syyte voi olla vanhentunut, voi ilmetä seikkoja, jotka poistavat tai vähentävät rangaistavuutta (tekijä on alle 18-vuotias, mielisairas tai täyttä ymmärrystä vailla, teko on ollut valmistelua tai jäänyt yritykseen, tekijän osuus voi olla avunantoa).  Muista myös aina, että tuomioistuimen päätös voi olla sekä syypääksi julistava että vapauttava ja että tuomio voidaan antaa ehdollisena.  Muista vielä, että ylempi oikeusaste voi tulla toiseen tulokseen kuin alempi.

Kuvat ja kuvateksti
Mistä edellä on ollut puhetta, soveltuu vastaavasti kuviin ja kuvateksteihin.  Vältä saattamasta julkisuuteen kuvia, jotka voisivat vaikuttaa vahingoittavasti ihmisen tunne-elämään, synnyttää pelkoa, surua yms.  Älä julkaise kuvaa nuoresta rikoksentekijästä; vältä kuvaamasta vangittua henkilöä, ellei yleinen mielipide sitä puoltaisi.

Neuvottele
visaisista kysymyksistä toimittajatoveriesi kanssa.

Sanomalehtimies-Journalisten, nro 1/helmikuu 1958.