Linkkejä

Kantelun ohjeet

TEE KANTELUSI HUOLELLISESTI, JOTTA SE VOIDAAN KÄSITELLÄ. TUTUSTU OHJEISIIN ENNEN KANTELUN TEKEMISTÄ.

JSN ottaa kantelut vastaan pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella, jotta kaikki tarvittavat tiedot saadaan kerralla neuvoston tietoon. Poikkeustilanteessa kantelun voi lähettää meilitse tai soittamalla.

Kuka tahansa voi tehdä Julkisen sanan neuvostolle kantelun hyvän journalistisen tavan rikkomisesta. Käsittely on nopeaa, puolueetonta ja ilmaista. Ennen kuin kantelet, muista kuitenkin seuraavat asiat, koska muuten kanteluasi ei voida ottaa käsittelyyn.

Ohjepituus kantelulle on maksimissaan 5000 merkkiä. Neuvosto ei hyväksy ylipitkiä kanteluita vaan se voi edellyttää kantelijaa tiivistämään kanteluaan. Hyvässä kantelussa on ilmaistu tiiviissä muodossa, miten kantelun kohteena olevassa jutussa on kantelijan mielestä rikottu Journalistin ohjeita.

 • Älä kantele heti. Jos kantelet esimerkiksi asiavirheestä, sinun pitää ensin olla yhteydessä tiedotusvälineeseen, esimerkiksi päätoimittajaan, ja pyytää tiedotusvälinettä korjaamaan menettelyään. Liitä kanteluusi tiedotusvälineen kanssa käymäsi kirjeenvaihto.

 • Kantele kuitenkin ajoissa. Neuvosto ei ota kantelua käsittelyyn, jos jutun julkaisemisesta on kulunut yli kolme kuukautta. Rajoitus koskee myös verkkojuttuja.

 • Varmista, kuuluuko tiedotusväline JSN:n itsesääntelyn piiriin. Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat löytyvät täältä.

 • Älä kantele, jos kyse on mainoksen sisällöstä tai esimerkiksi esitysajasta. Näitä asioita käsittelee Mainonnan eettinen neuvosto.  JSN:lle voit sen sijaan kannella, jos epäilet piilomainontaa eli sitä, ettei mainos erotu journalistisesta sisällöstä.

 • Älä kantele mielipiteestä. Neuvosto ei käsittele asiaa, jos olet ainoastaan eri mieltä kirjoittajan tai puhujan kanssa. 

 • Hanki kirjallinen suostumus henkilöltä tai taholta, jonka puolesta kantelet. Et voi kannella kenenkään muun yksityiselämän suojan loukkaamisesta tai häneen kohdistuvasta kielteisestä julkisuudesta ilman suostumusta.

 • Liitä mukaan kopio koko jutusta, josta kantelet. Muista, että verkkolehden juttu ei riitä, jos kantelet painetusta lehdestä. Jos kantelet radio- tai tv-ohjelmasta, lähetä linkki tai ilmoita tarkka esitysaika ja -kanava. JSN ei yleensä ota oma-aloitteisesti käsittelyyn niitä versioita jutusta, joita ei ole selvästi mainittu kantelussa.

 • Kantelijan on sitouduttava siihen, ettei hän hae JSN:n päätöstä oikeudenkäyntiä varten.

 • Älä kantele nimettömänä. Kantelu karsitaan, jos siinä on puutteelliset nimi- tai yhteystiedot. Kantelija voi olla yksityishenkilö, viranomainen tai jokin yhteisö. Esimerkiksi yhdistyksen puolesta kantelevalla pitää olla yhdistyksen kirjallinen lupa.

 • Kantelijan nimeä ei julkaista neuvoston verkkosivuilla, mutta sitä ei erikseen salata ja se tulee kantelun kohteena olleen tiedotusvälineen tietoon. Jos kysymyksessä on arkaluonteinen materiaali, puheenjohtaja voi rajoittaa kantelumateriaalin ja kantelijan nimen julkisuutta. Kantelumateriaali siirretään vähintään kymmenen vuoden kuluttua sen käsittelystä Kansallisarkistoon, mistä se on saatavilla esimerkiksi tutkimuskäyttöön. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä JSN:ssä löydät täältä.

 • Ennen kuin kantelet, etsi Journalistin ohjeiden kohta tai kohdat, joita media on mahdollisesti rikkonut. Yritä olla mahdollisimman tarkka ja täsmällinen. Neuvostolle tulee paljon kanteluita, joissa viitataan vain totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen tai Journalistin ohjeiden kohtaan 8. Ne ovat harvoin riittäviä perusteita kantelulle.

Jos kantelua ei ole tehty oikein, sitä ei voida ottaa käsittelyyn. Karsimme joka kuukausi kanteluita, jotka ovat tulleet liian aikaisin, liian myöhään tai ilman yhteystietoja tai tarvittavaa materiaalia.

Neuvosto voi jättää kantelun ottamatta käsittelyyn myös muusta syystä. Noin yksi viidesosa kanteluista käsitellään neuvostossa. Karsintaperusteista voit lukea täältä.

Kantelija saa vastauksen kanteluunsa myös silloin, jos kantelua ei ole otettu käsittelyyn.

Neuvosto voi antaa lausumia myös sananvapauden rajoittamisesta. Sananvapauden rajoittamista ei kuitenkaan ole se, että mielipidekirjoitustasi tai kommenttiasi ei ole julkaistu. Tiedotusvälineellä on oikeus valita julkaisemansa mielipidekirjoitukset.

Jos kantelet tiedotusvälineen toiminnasta, kyseessä on yleensä kantelu hyvän journalistisen tavan rikkomisesta eikä sananvapauden rajoittamisesta. Neuvosto on aiemmin antanut lausumia sananvapauden rajoittamisesta muun muassa yrityksenviranomaisen ja pääministerin toiminnasta. Jos aiot kannella sananvapauden rajoittamisesta, tutustu ensin neuvoston tekemiin sananvapauden rajoittamista koskeviin lausumiin.

Sananvapauden rajoittamisesta voi kannella samalla kantelulomakkeella kuin hyvän journalistisen tavan rikkomisesta tai sähköpostitse.