Ruotsin suuret lehdet tiukentavat linjaansa

Risto Uimonen

Norjan elokuinen tragedia on saanut toimitukset eri puolilla Pohjoismaita miettimään vakavasti sananvapauden perusteita. Norjalaiset tiedotusvälineet ovat kovimpien paineiden alaisena, ja esimerkiksi Pohjoismaissa lehtien verkkotoiminnan suunnannäyttäjänä pidetty Verdes Gang on jo tehnyt oman siirtonsa.

Se hakee ratkaisua nimettömien puheenvuorojen ongelmaan Facebookin avulla. Verdens Gangin toimitus vaatii yleisökommentaattoreita kirjautumaan nettipalveluunsa Facebook-profiilien avulla. VG.no sallii kuitenkin yhä anonymiteetin chatti- ja Shoot-it-live -palstoillaan.

Ruotsalaisten journalistien pohdiskelu on niin ikään johtanut jo huomionarvoisiin päätöksiin maan suurissa viestimissä.

Expressen aikoo siirtyä ylimenokauden jälkeen ennakkomoderointiin nettipalstoillaan. Expressen.se poistaa tällä hetkellä asiattomana pitämänsä viestit puheenvuoro- ja kommenttipalstoiltaan jälkikäteen eli jälkimodernoinnissa. Lehti on niin ikään korostanut tähän asti, että vastuun yleisön puheenvuoroista kantaa kirjoittaja eivätkä päätoimittajat.

Expressen ryhtyy seuraamaan lukijoiden kirjoituksia aiempaa tarkemmin. Se valvoo, että kirjoittajat noudattavat toimituksen asettamia julkaisukriteerejä.  Päätoimittaja Thomas Mattsonin blogin mukaan Expressen haluaa puhdistaa nettipalstoiltaan eritoten henkilöihin kohdistuvat hyökkäykset ja rasistiset kommentit. Toimituksen ylin johto ottaa itselleen myös juridisen päätoimittajavastuun Expressen.sen yleisön palstoista.

Dagens Nyheter on puolestaan sulkenut DN.se-sivuillaan kokonaan lukijoilta mahdollisuuden kommentoida toimituksen laatimia juttuja. Väliaikainen kielto on voimassa siksi, kunnes toimitus on kehittänyt järjestelmän, jossa DN.sen käyttäjiltä voidaan vaatia rekisteröitymistä.

Päätökset johtuvat DN:n johdon tyytymättömyydestä jälkimoderointia kohtaan. Se ei ole toiminut riittävän tehokkaasti ja ripeästi. Sääntöjen vastaiset kirjoitukset ovat saaneet olla esillä liian pitkään.

Suuri ruotsalainen Aftonbladet testaa parhaillaan norjalaisen Verdens Gangin kesällä käyttöön ottamaa toimintamallia. Aftonbladet.se yrittää tunnistaa yleisökommentaattorinsa Facebook-tilien avulla. Aftonbladet.se  ei kuitenkaan aio siirtyä toistaiseksi ennakkomoderointiin.

Suomen tiedotusvälineet vastaavat haasteeseen toimituskohtaisten ratkaisujen lisäksi itsesääntelyjärjestelmän avulla. Ne ovat sitoutumassa siihen, että ne poistavat yleisölle varatuilta verkkopalstoiltaan yksityissyyttä ja ihmisarvoa loukkaavat sisällöt. Niihin luetaan myös vihapuheet ja rasistiset kommentit.

Päätöksiä näistä linjauksista on määrä tehdä maanantaina 5.9. JSN:n kannatusyhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.

 31.8.2011