Facebook journalistien lähteenä

Risto Uimonen

Facebook oli yksi yleisesti kiinnostavista asioista, joista me Pohjoismaiden julkisen sanan neuvostojen edustajat puhuimme kokouksessamme Sanomatalossa Helsingissä 7.-8.6.2012. Yhä useammat ihmiset käyttävät Facebookia kommunikointinsa välineenä. Facebook-tilien määrä lähestyy miljardia.

Miten ja milloin journalistit voivat käyttää Facebookia lähteenään? Suomi, Ruotsi ja Norja sijoittuvat tässä suhteessa omaan kategoriaansa. Niiden neuvostoissa Facebookia pidetään yhtenä uutislähteenä muiden joukossa. Facebook-ystävien määrä ei ole niille olennainen. Tällaisten rajojen vetäminen kun perustuu aina mielivaltaisuuteen.

Tanskalla on hieman tiukempi linja. Tanskan neuvosto, Pressenaevnet, panee painoa Facebook-ystävien määrälle. Pressenaevnet myötäilee Tanskan parlamentin ombudsmanin kantaa, jonka mukaan julkisen ja yksityisen Facebook-sivun raja kulkee 130 ystävässä.

Sanottakoon selvyyden vuoksi, etteivät Pohjoismaiden tai Euroopan Julkisen sanan neuvostot pyri yhteisiin linjauksiin tai julkilausumiin kokouksissaan. Helsingissä ei siis syntynyt yhteispohjoismaista linjaa Facebookiin uutislähteenä. Jokainen neuvosto muodostaa kantansa Facebookin ja muihin journalismin etiikkaan liittyviin kysymyksiin omista lähtökohdistaan.

Pohjoismaisten neuvostojen ajattelutapa on kuitenkin monissa linjakysymyksissä hämmästyttävän samantapainen. Se nähtiin, kun Norjan edustaja esitteli neuvostonsa päätöksiä Utøyan ja Oslon tragediaa koskevista jutuista. Suomen, Ruotsin ja Tanskan edustajat totesivat, että olisimme tehneet aivan samanlaisia linjapäätöksiä.
Juuri sen vuoksi kokouksemme ovat erittäin antoisia. Ymmärrämme toistemme argumentteja ja saamme vapaamuotoisista pohdiskeluistamme sekä ongelmien systemaattisesta kartoituksesta ajatuksia, ideoita ja perusteita omiin linjauksiinsa. Itse kunkin on hyvä testata omia näkemyksiään fiksuilla kollegoilla, jotka miettivät työkseen samoja asioita.

Suomen JSN ei ole ottanut erillistä kantaa Facebookin. Sitä ei ole pidetty tarpeellisena, koska Journalistin ohjeet soveltuvat myös Facebook-maailmaan ja muihin vastaavanlaisiin yhteisöpalveluihin. Olen todennut sen JSN:n puheenjohtajana julkisuudessa. Asiasta on myös keskusteltu Suomen neuvostossa. Se jakaa näkemykseni.
Journalistin ohjeiden mukaan toimittajien on tarkistettava tiedot mahdollisimman hyvin. Tarkistusvelvoite koskee myös aiemmin julkaistuja tietoja. Näitä periaatteita pitää soveltaa myös silloin, kun Facebookia käytetään lähteenä.

Toinen huomionarvoinen asia on yksityisyys. Journalistin ohjeiden mukaan kaikki, mikä on julkista, ei ole julkaistavissa. Kun tämän ottaa huomioon, niin Facebookin tilapäivityksiä voi käyttää suhteellisen vapaasti. Jokaisen Facebookiin kirjoittavan perimmäinen tarkoitushan on julkaista tietoja joko itsestään tai jostakin muusta, mitä hän pitää tärkeänä.

Facebook on paitsi yhteydenpitoverkosto myös julkaisualusta. On hyvä muistaa, että jokainen Facebookissa julkaistu tieto voi levitä nopeasti maailmalle myös silloin, kun kasvokirjaystäviä on vain kourallinen.

19.6.2012