<link>http://www.jsn.fi/RSS/Feed.aspx?id=4233&ctid=29&tpid=78&lang=sv</link><description /><a10:author /><item><guid isPermaLink="true">http://www.jsn.fi/sv/beslut/7679-ul-21/?year=2021</guid><link>http://www.jsn.fi/sv/beslut/7679-ul-21/?year=2021</link><title>Hufvudstadsbladet (7679/UL/21)<p>I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. </p>Wed, 29 Sep 2021 00:00:00 +0300