Julkisen sanan neuvosto - Tuoreimmat päätöksethttp://www.jsn.fi/RSS/Feed.aspx?id=4233&ctid=29&tpid=78&lang=fiTuoreimmat päätöksetinfo@jsn.fihttp://www.jsn.fi/paatokset/7656-yle-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7656-yle-21/?year=2021Yle (7656/YLE/21)<p>Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.</p>Wed, 16 Jun 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7610-smf-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7610-smf-21/?year=2021Nelonen (7610/SMF/21)<p>Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.<br /> Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.</p>Wed, 16 Jun 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7661-pl-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7661-pl-21/?year=2021Östnyland (7661/PL/21)<p>Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.</p>Wed, 16 Jun 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7663-ul-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7663-ul-21/?year=2021Iltalehti (7663/UL/21)<p>Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.<br />  </p>Wed, 16 Jun 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7618-yle-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7618-yle-21/?year=2021Yle (7618/YLE/21)<p>Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. </p>Wed, 16 Jun 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7675-ul-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7675-ul-21/?year=2021Karjalainen (7675/UL/21)<p>Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.</p>Wed, 16 Jun 2021 00:00:00 +0300