Julkisen sanan neuvosto - Tuoreimmat päätöksethttp://www.jsn.fi/RSS/Feed.aspx?id=4233&ctid=29&tpid=78&lang=fiTuoreimmat päätöksetinfo@jsn.fihttp://www.jsn.fi/paatokset/7560-yle-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7560-yle-21/?year=2021Yle (7560/YLE/21)<p>Ylen esittämässä suomalaisia ikimetsiä käsittelevässä dokumentissa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä mielipiteet ja tosiasiat sekoittuneet siinä toisiinsa. Tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa, tulkintansa ja ilmaisunsa.</p>Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7605-yle-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7605-yle-21/?year=2021Yle (7605/YLE/21)<p>Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.</p>Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7600-ul-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7600-ul-21/?year=2021Turun Sanomat (7600/UL/21)<p>Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.</p>Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7590-pl-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7590-pl-21/?year=2021Tejuka (7590/PL/21)<p>Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.<br />     </p>Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7619-ul-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7619-ul-21/?year=2021Helsingin Uutiset (7619/UL/21)<p>Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.</p>Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7601-ul-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7601-ul-21/?year=2021Mikkelin Kaupunkilehti (7601/UL/21)<p>Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.<br />     </p>Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0300http://www.jsn.fi/paatokset/7582-yle-21/?year=2021http://www.jsn.fi/paatokset/7582-yle-21/?year=2021Yle (7582/YLE/21)<p>Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.</p>Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0300