Vastuullisen journalismin kampanja oli menestys – merkki otettiin laajasti pysyvään käyttöön

JSN kysyi päätoimittajilta kokemuksia Vastuullisen journalismin kampanjasta. Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista päätoimittajista kertoi oman mediansa jatkavan merkin käyttämistä. 

Julkisen sanan neuvosto JSN lanseerasi maaliskuussa Vastuullisen journalismin merkin, joka kertoo, että merkkiä käyttävä media on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita. JSN:n sääntelyn piiriin kuuluvat mediat käyttivät merkkiä laajasti ja näkyvästi lanseerausjakson aikana.

Päätoimittajille tehdyn kyselyn mukaan, 58 prosenttia vastaajista kertoi ottavansa Vastuullisen journalismin merkin pysyvään käyttöön mediassaan. Lisäksi 36 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä merkkiä toisinaan. Vastaajat kertoivat käyttävänsä merkkiä pysyvästi esimerkiksi verkkosivujen alaosassa tai printtilehden apinalaatikossa. 

”Tämä on iloinen uutinen. Toiveemme olikin juuri se, että mediat ottaisivat merkin jatkuvaan käyttöön ja kertoisivat sen avulla yleisölleen omasta vastuullisuudestaan", JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström sanoo.

Kampanjan aikana merkkiä käytettiin eniten printtimediassa ja toiseksi eniten lehtien omilla verkkosivuilla. Merkkiä käytettiin jonkin verran myös sosiaalisessa mediassa. Kyselyn mukaan merkkiä käyttivät eniten sanoma- ja aikakauslehdet. 

Vastuullisen journalismin teemaa nostettiin esiin muutenkin.  Vastaajista 67 prosenttia kertoi käsitelleensä aihetta pääkirjoituksissa, 40 prosenttia jutuissa ja 20 prosenttia kolumneissa. Lisäksi jotkut vastaajista kertoivat järjestäneensä kampanjan aikana keskustelutilaisuuden lukijoilleen.  

Kyselytutkimukseen vastasi 66 eri medioiden edustajaa. Vastaajista suurin osa oli sanomalehtien edustajia. 
Kysely antaa suuntaa päätoimittajien näkemyksistä, mutta kyselyn tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkea suomalaista mediaa, koska otoksessa oli satunnaisuutta. Kyselyä lähetettiin päätoimittajille JSN:n taustayhteisöjen kautta eikä JSN:llä ole tarkkaa tietoa, kuinka monelle päätoimittajalle kysely on mennyt.  


Merkki kertoo luotettavuudesta

Kouluarvosanoilla mitattuna kyselyyn vastanneiden antama keskiarvo kampanjalle oli 8,7. Kampanjan aihe koettiin tärkeäksi. 

Moni vastaajista näki merkin kertovan median luotettavuudesta ja riippumattomuudesta. Merkin avulla pystyttiin myös kertomaan yleisölle, mitkä mediat JSN:ään kuuluvat. 

”Tänään julkaistu Reuters -instituutin uutismedia-tutkimus kertoo, että Suomessa luottamus uutisiin on suurempaa kuin missään muualla maailmassa. Tämä luottamus on ansaittu suomalaisten journalistien yhteisellä vastuullisuudella, josta merkkikin kertoo”, Grundström toteaa.

JSN toteuttaa syksyllä jatkokampanjan, jossa muistutetaan merkistä ja sen sisällöstä. 

Vastuullisen journalismin merkki on rekisteröity, ja sitä saavat käyttää ainoastaan Julkisen sanan neuvoston piiriin kuuluvat mediat. Lisätietoa siitä, mitkä mediat kuuluvat JSN:n piiriin löydät kampanjasivuilta: 

https://vastuullistajournalismia.fi/julkisen-sanan-neuvosto/