Suurituloisen verotietojen julkaiseminen ei riko yksityisyyden suojaa

Julkisen sanan neuvosto (JSN) käsitteli kokouksessaan 15.4.2020 kolme kantelua, jotka kohdistuivat tiedotusvälineiden nettisivuillaan julkaisemiin verokoneisiin. Kantelun kohteena olleiden Aamulehden, Iltalehden ja Ilta-Sanomien verokoneisiin on koottu Suomen suurituloisimpien vuosittaisia tulo- ja verotietoja. Verottajalta saatu lista koostuu 100 000 euron tulorajan ylittäneistä. Kantelun mukaan verokoneet rikkovat yksityisyyden suojaa.

JSN totesi päätöksessään, että merkittävät tulot tai huomattava varallisuus kaventavat tavallisenkin kansalaisen yksityiselämän suojaa silloin, kun julkaistavat tiedot liittyvät hänen taloudelliseen asemaansa.

JSN totesi, että verotietojen julkisuus on tärkeä osa avointa yhteiskuntaa ja tiedotusvälineillä on merkittävä rooli verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja vaikutuksista käytävässä julkisessa keskustelussa. Tiedotusvälineiden tarjoamien verokoneiden avulla myös tavalliset kansalaiset voivat tehdä yhteiskuntaa koskevia havaintoja yksittäisten henkilöiden verotietojen perusteella. Siksi verotietolistojen julkaiseminen on JSN:n mukaan perusteltua vallankäytön valvonnan ja arvioinnin sekä yhteiskunnallisen keskustelun kannalta.

Yhteensä yhdeksän päätöstä

Huhtikuun kokous oli JSN:n historian ensimmäinen etäyhteydellä toteutettu kokous. Neuvosto teki yhteensä yhdeksän päätöstä, joissa käsiteltiin myös muun muassa kuolemantapauksen uutisointia ja olennaisen asiavirheen korjaamista.

JSN päätyi äänestyksen jälkeen antamaan vapauttavan ratkaisun Etelä-Saimaa- ja Uutisvuoksi-lehdille uutisesta, jossa kerrottiin yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissään. Uutisvuoksi julkaisi uutisen netissä pian sen jälkeen, kun kuolleen omainen oli soittanut hätäkeskukseen. Molemmat lehdet mainitsivat uutisessaan kuolleen henkilön kotikadun. Kantelun mukaan kuolleen vanhemmat lukivat tapahtuneesta Uutisvuoksen nettijutusta. Neuvosto antoi lehdille vapauttavat päätökset äänin 9–5, koska se katsoi, etteivät lehdet rikkoneet Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista kertomalla tapaturmasta nopeasti ja yksilöidysti.

Helsingin Sanomat sai JSN:ltä langettavan päätöksen, koska se ei korjannut julkaisemassaan STT:n uutisessa ollutta asiavirhettä riittävän nopeasti.

STT, Uusimaa-lehti ja Yle saivat vapauttavat päätökset muun muassa juttujen virheellisyyttä käsitelleistä kanteluista.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 19.5.2020.