Lähdesuojaan vetoaminen ei riittänyt JSN:lle

Julkisen sanan neuvosto linjasi lähdesuojan käyttämisen periaatteita kokouksessaan keskiviikkona 11.4.2018.

JSN antoi langettavan päätöksen Ylelle sen MOT-ohjelman jaksosta ”Luulosairaan käypä hoito”. Ohjelmassa esitettiin väite, jonka mukaan lääketeollisuus voi maksaa lääkäreille heidän kirjoittamistaan resepteistä ja se tarkkailee, ketkä lääkkeitä määräävät.

Yle vetosi JSN:lle lähettämässään vastauksessa lähdesuojaan. Ylen vastauksen mukaan väite perustui Suomen osalta ainoastaan yhden lääketeollisuudessa keskeisissä tehtävissä toimineen henkilön tietoihin siitä, miten aiemmin on toimittu sekä arvioon siitä, että näin toimitaan yhä. Ohjelmassa ei kuitenkaan kerrottu, että kyseessä oli nimeämättömän lähteen arvio. 

JSN muistutti, että lähdesuoja on sananvapauden ja demokratian kannalta äärimmäisen tärkeä periaate. Myös lähdesuojan takaa annetut tiedot on kuitenkin tarkistettava Journalistin ohjeiden mukaisesti. 

Neuvosto ei ottanut päätöksessään kantaa siihen, pitääkö Ylen MOT-ohjelmassa esitetty väite paikkansa. Sen sijaan neuvosto piti olennaisena asiavirheenä sitä, että yhden nimettömän lähteen mielipide oli esitetty tosiasiana. Ohjelmassa olisi pitänyt kertoa, että kyseessä oli lähdesuojan takaa kerrottu arvio eikä tarkistettu tosiasia. 

Yhteensä neljä vapauttavaa ja kolme langettavaa

JSN käsitteli myös toisen samasta Ylen MOT-ohjelmasta tehdyn kantelun, joka kohdistui ainoastaan ohjelman otsikkoon. Neuvosto antoi vapauttavan päätöksen, koska ohjelman otsikolle löytyi sen sisällöstä kate. Lisäksi Yle sai vapauttavan päätöksen ulkomaanuutisesta, jossa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Savon Sanomat sai vapauttavan päätöksen pääkirjoituksesta, jossa käsiteltiin kriittisesti virallisten suositusten vastaisia hoitomuotoja käyttävää lääkäriä. 

Kymen Sanomien osalta neuvosto joutui toteamaan, ettei se pystynyt päättelemään, mitä joulupukkina esiintyneen henkilön nimen julkaisemisesta oli sovittu. Neuvosto muistutti, että tiedotusvälineen tulee pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu, mutta antoi tapauksesta vapauttavan päätöksen.

Helsingin Sanomat ja Länsi-Uusimaa saivat langettavat päätökset olennaisen asiavirheen korjaamista käsitelleistä kanteluista.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 16.5.2018.