JSN:n uudet yleisön edustajat valittu

Julkisen sanan neuvosto valitsi kokouksessaan 30.10.2019 yleisön edustajaksi kolmivuotiskaudeksi 2020 – 2022 FT, dosentti, tutkijatohtori Henrik Rydenfeltin Helsingistä ja TM, lääninrovasti Tuomo Törmäsen Kuusamosta.  

Rydenfeltin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin KM, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin apulaisjohtaja ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön päällikkö Saara Salomaa ja Törmäsen varaedustajaksi valittiin syöpätautien erikoislääkäri, psykoterapeutti Päivi Hietanen. Molemmat ovat Helsingistä.

Uudet yleisöjäsenet aloittavat kolmivuotiskautensa vuoden 2020 alusta. Neuvoston viidestä yleisöjäsenestä kautensa päättävät vuoden vaihteessa tutkija Tapio Nykänen sekä hänen varaedustajansa  kirjasto- ja tietopalvelujen lehtori Ulla Virranniemi sekä tiedottaja Maria Swanljung ja hänen varaedustajansa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Leena Kevätkylä.  

JSN valitsee yleisöjäsenet avoimen haun perusteella. Neuvostolle tuli määräaikaan mennessä yhteensä 68 hakemusta.  

Neuvoston uudet, mediaa edustavat jäsenet valitaan Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2019.