JSN:n uudet jäsenet valittu

Julkisen sanan neuvosto JSN valitsi kokouksessaan 21.11.2018 yleisön edustajaksi kolmivuotiskaudeksi 2019 – 2021 Sitran asiantuntijan, YTM, Heli Parikan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Helsingin kaupungin suunnittelijan, VTM, Nitin Soodin. Molemmat ovat Helsingistä. 

Uudet yleisöjäsenet aloittavat kolmivuotiskautensa vuoden 2019 alusta. Yleisöjäsenistä kausi on päättymässä pääsihteeri, OTL, varatuomari, Paula Palorannalla sekä hänen varajäsenellään FT, KTM, Arja Lerssi-Lahdenvedellä.

JSN valitsee yleisöjäsenet avoimen haun perusteella. Neuvostolle tuli määräaikaan mennessä yhteensä 37 hakemusta. 

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen syyskokous 30.11.2018 puolestaan päätti jatkaa Lapin Kansan päätoimittajan Antti Kokkosen toimikautta JSN:n jäsenenä yhdellä vuodella vuodeksi 2019. Kokkonen toimii neuvoston varapuheenjohtajana. Kokkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Kalevan vastaava päätoimittaja Kyösti Karvonen

Neuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin kaudelle 2019-2021 myös Voiman kustannuspäällikkö, toimittaja Tuomas Rantanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Iltalehden toimittaja Sami Koski.

Median edustajat valitaan JSN:n kannatusyhdistyksen syyskokouksessa tehtyjen esitysten pohjalta.
Julkisen sanan neuvoston jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. Neuvostossa on viisi yleisön edustajaa ja kahdeksan median edustajaa. 


Neuvoston kokoonpano vuonna 2019
Puheenjohtaja Elina Grundström


Median edustajat ja suluissa heidän varajäsenensä 
Antti Kokkonen, päätoimittaja, (Kyösti Karvonen, päätoimittaja)
Lauri Haapanen, tutkija, toimittaja, (Riikka Mäntyneva, toimitussihteeri)
Riitta Korhonen, toimittaja, (Robert Sundman, toimittaja)
Tuomas Rantanen, kustannuspäällikkö, toimittaja, (Sami Koski, toimittaja)
Taina Tukia, päätoimittaja, (Aija Pirinen, päätoimittaja)
Hannele Peltonen, päätoimittaja, (Kaisa Ylhäinen, toimittaja)
Sinikka Tuomi, kehityspäällikkö, (Nina Stenros, tuottaja)
Ilkka Ahtiainen, toimituspäällikkö, (Taina Roth, edunvalvontapäällikkö)

Yleisön edustajat ja suluissa heidän varajäsenensä 
Heli Parikka, asiantuntija, (Nitin Sood, suunnittelija)
Tapio Nykänen, tutkija, (Ulla Virranniemi, lehtori) 
Maria Swanljung, tiedottaja, (Leena Kevätkylä, lehtori)
Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja, (Anna Anttila, tutkija)
Ismo Siikaluoma, komentaja, (Heta Heiskanen, tutkija)

Julkisen sanan neuvosto kokoontuu keväällä 2019 seuraavasti: 
ke 30.1., ke 6.3., ke 10.4., ke 15.5., TI 18.6.