JSN:ltä ensimmäinen uutisautomatiikkaan liittyvä päätös

Julkisen sanan neuvosto teki kokouksessaan 21.11.2018 ensimmäisen päätöksen, jonka voi tulkita liittyvän uutisautomatiikkaan.

Kauppalehden saamaan vapauttavaan päätökseen sisältyi linjaus siitä, miten tiedotusvälineet voivat julkaista toimituksellisena aineistona tietopalveluja, joiden tiedot päivittyvät toimituksen ulkopuolisista lähteistä ilman toimituksen etukäteistä käsittelyä.

Neuvoston pöydälle asia päätyi, kun Kauppalehteen kohdistuvassa kantelussa pyydettiin JSN:n tulkintaa siihen, luovuttiko lehti journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille kehottaessaan kantelijaa tekemään yritystietopalveluun kohdistuneen korjauspyynnön ensisijaisesti viranomaisrekistereihin, joihin tietopalvelussa viitattiin.

JSN totesi, että tämä oli perusteltua. Näin on neuvoston mukaan yleisestikin erityisesti tapauksissa, joissa tiedotusvälineen julkaiseman tiedon ydin on se, mitä lähde, esimerkiksi viranomaisrekisteri, toteaa.

JSN kuitenkin korosti, että toimitukselliseksi aineistoksi tulkittavien tietopalveluiden tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin, myös virheen korjaamisen osalta. 

Päätöksen mukaan Kauppalehti oli toiminut Journalistin ohjeiden mukaisesti, kun se itsekin selvitti ja tarkensi tietoja. Lisäksi Kauppalehden tietopalvelussa kerrottiin selkeästi, mistä ja millä periaatteilla tiedot kerätään ja miten niihin voi pyytää korjausta. 

”Neuvosto linjasi nyt ensimmäistä kertaa uutisautomatiikkaan liittyviä asioita. Tämä aihe tulee varmasti näkymään neuvostossa tulevina vuosina useasti”, JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström toteaa.

Koko päätös (6887/SL/18) on luettavissa täältä.