JSN hyväksyi historiansa ensimmäisen algoritmien journalistista käyttöä käsittelevän lausuman

Julkisen sanan neuvosto hyväksyi keskiviikkona 30.10.2019 historiansa ensimmäisen algoritmien journalistista käyttöä käsittelevän lausuman. Lausuman nimi on ”Lausuma uutisautomatiikan ja personoinnin merkitsemisestä” ja se on tiettävästi Euroopan ensimmäinen median itsesääntelyelimen laatima ohjeistus aiheesta.

”Julkisuudessa käyty keskustelu algoritmien käytön etiikasta on keskittynyt Facebookin ja Googlen kaltaisiin somejätteihin. Journalistiset mediat ovat kuitenkin algoritmien hyödyntämisen kärkijoukoissa. JSN halusi lausumalla varmistaa, että JSN:n sääntelyn piiriin kuuluvat mediat toimivat algoritmeja käyttäessään vastuullisesti ja avoimesti”, JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström toteaa.

”Lisäksi neuvosto piti tärkeänä määritellä tiedotusvälineiden oma algoritmien käyttö uudeksi journalismin keinoksi ja ottaa se itsesääntelyn piiriin.”

Esimerkkejä algoritmien journalistisesta käytöstä ovat muun muassa niin kutsutut uutisrobotit, vaalikoneet ja lukijalle kohdennetut juttusuositukset.

JSN korostaa lausumassaan, että algoritmisten apuvälineiden käyttöön liittyy valintoja siitä, mitä julkaistaan, millaisin painotuksin ja kenelle. Nämä ovat journalistisen päätösvallan ydintä. Journalistin ohjeiden mukaan journalistista päätösvaltaa ei saa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille. Lausuma korostaa, että tämä kielto koskee myös toimituksen ulkopuolisia algoritmien tekijöitä.

”Korostan, että algoritmeja saa hyödyntää ja se on alan elinvoimaisuuden näkökulmasta suotavaa, jopa välttämätöntä. Niiden avulla voidaan tuottaa entistä parempaa journalismia. Algoritmia ei kuitenkaan pidä ostaa jostakin Kalifornian Piilaaksosta kuin sikaa säkissä, vaan päätoimittajan on ymmärrettävä sen keskeiset toimintaperiaatteet, sillä hän on viime kädessä vastuussa journalistisesta sisällöstä, johon algoritmit vaikuttavat”, Grundström tarkentaa.

Merkitsemisohjeet uutisautomatiikkaan ja personointiin

Lausuma käsittelee erityisesti sitä, miten tiedotusvälineiden tulisi kertoa yleisölleen uutisautomatiikan tai personoinnin käyttämisestä. Uutisautomatiikalla tarkoitetaan uutisrobotteja ja muita algoritmeja, jotka tuottavat ja julkaisevat automaattisesti journalistisia sisältöjä. Personointi tarkoittaa sisältöjen kohdentamista eri tavoin eri ihmisille, esimerkiksi henkilön käyttäytymishistorian perusteella muokkautuvaa mobiilisovelluksen etusivunäkymää.

JSN:n lausumat täydentävät ja tulkitsevat Journalistin ohjeita. Neuvosto ei käsittele kanteluita pelkästään lausumien perustella, vaan neuvoston ratkaisut perustuvat aina tulkintaan siitä, onko Journalistin ohjeita rikottu.

Tämä lausuma tarkentaa Journalistin ohjeita 2, 7 ja 9, joiden mukaan tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein, journalistista päätösvaltaa ei saa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille, tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Lausumaa valmisteli työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja Elina Grundströmin lisäksi Lapin Kansan vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen (JSN:n 1. vpj.), toimituspäällikkö Esa Mäkinen Helsingin Sanomista, vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu Aamulehdestä, Yle News Labin päällikkö Jukka Niva sekä neuvoston jäsenet, asiantuntija Heli Parikka ja tutkija Lauri Haapanen. Lisäksi JSN lähetti noin 60 tiedotusvälineelle kyselyn, jonka avulla selvitettiin algoritmien käytön laajuutta ja lausuman tarvetta. 

Koko lausuma on luettavissa: Lausuma uutisautomatiikan ja personoinnin merkitsemisestä
Kysymyksiä ja vastauksia lausumasta on kerätty JSN:n blogiin:  Mitä lausuma tarkoittaa käytännössä?