Henkilötietojen käsittely JSN:n toiminnassa

Julkisen sanan neuvosto kertoo verkkosivuillaan ja vuosikertomuksissaan neuvoston jäsenten, varajäsenten ja työntekijöiden sekä JSN:n kannatusyhdistyksen luottamushenkilöiden nimet ja heidän edustamansa organisaatiot. Neuvosto ei luovuta edellä mainittujen henkilöiden yhteystietoja ulkopuolisille.

Kantelijoiden tiedot eivät muodosta yhtenäistä henkilörekisteriä, vaan kantelut säilytetään erillisiä tiedostoina asianmukaisesti suojattuina JSN:n käyttämällä palvelimella. Paperilla tai sähköpostitse saapuneet kantelut säilytetään neuvoston toimistossa asianmukaisesti suojattuina. Kantelijan nimi kerrotaan aina kantelun kohteena olevan tiedotusvälineen päätoimittajalle ja se tulee myös neuvoston jäsenten tietoon. Päätoimittajat ovat sitoutuneet noudattamaan JSN:n ohjeita, joiden mukaan kantelijan nimi on julkinen tieto, mutta sitä ei julkaista. Kantelijoiden yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Neuvostolla on tiedotteiden lähettämistä varten sähköpostiosoitelista. Listalle voi ilmoittautua tai siitä voi pyytää poistamaan nimensä sp-osoitteessa sakari.ilkka(at)jsn.fi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Julkisen sanan neuvoston toiminnassa antaa valmistelija Nenne Hallman sp-osoitteessa nenne.hallman(at)jsn.fi.