Eurooppalaisten medianeuvostojen konferenssissa puhuttivat algoritmit ja lehdistönvapaus

11.-12.10. pidetty Euroopan itsenäisten medianeuvostojen AIPCE-konferenssi täytti Tieteiden talon ison salin. Julkisen sanan neuvoston järjestämässä konferenssissa keskusteltiin erityisesti sananvapaudesta ja algoritmien sekä mediaetiikan suhteesta. Konferenssissa nousi voimakkaasti esiin, että kun mediat käyttävät algoritmeja esimerkiksi uutisautomatiikassa tai personoinnissa kyse on journalistisista päätöksistä. 

Torstaina pidetyssä avoimessa seminaarissa olivat puhumassa muun muassa Emily Bell ja Matthias Spielkamp. Bell ja Spielkamp osallistuivat myös paneelikeskusteluun, jossa olivat lisäksi mukana Eero Korhonen ja Esa Mäkinen. Keskustelua moderoi Jussi Pullinen. Avoimeen seminaariin osallistui yhteensä noin 100 henkeä. 

Matthias Spielkamp keskittyi puheessaan erityisesti niin sanottuun Saksan ”Facebook-lakiin”, jonka tarkoituksena on saada alustat vastuuseen vihapuheesta. Uusi laki uhkaa alustoja jopa 50 miljoonan euron sakoilla. Lain seurauksena Facebook poisti 90 000 postausta ensimmäisen 6 kuukauden aikana, vihapuheeseen vedoten. Spielkamp suhtautui lakiin kriittisesti, koska se on tehnyt alustat ylivarovaisiksi. Hän ehdotti tilalle lainsäädäntöä, jossa alustat tulkittaisiin infrastruktuuriksi eikä medioiksi, jolloin niiden mahdollisuuksia rajoittaa sisältöjen julkaisemista voitaisiin säännellä. 

Konferenssi jatkui perjantaina 12.10. suljetulla osuudella, joka oli tarkoitettu AIPCEn jäsenille. Päivän käynnisti Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smithin esitys hybridiuhista, niiden torjunnasta ja disinformaatiosta Euroopassa. Keskustelussa nousi esiin erityisesti Euroopan ja sen lähialueiden dramaattisesti heikentynyt lehdistönvapaus. Perjantaina kuultiin journalisti Balazs Weyeria, joka kertoi Unkarin lehdistönvapaustilanteesta. Weyer pystyi osallistumaan konferenssiin ainoastaan Skypen välityksellä. 

Koko konferenssiin osallistui yhteensä noin 70 medianeuvostojen edustajaa 31 eri maasta. Euroopan maiden lisäksi mukana on tarkkailijoita muun muassa Aasiasta ja Kanadasta.