Euroopan medianeuvostoilla uudet nettisivut – JSN on kansainvälisessä vertailussa vakaa ja aktiivinen itsesääntelyneuvosto

Eurooppalaisten medianeuvostojen eroja ja yhtäläisyyksiä kartoittava selvitys piirtää Suomen Julkisen sanan neuvostosta kuvan yhtenä Euroopan vakaimmista median itsesääntelyjärjestelmistä.

Selvityksen laatinut tutkija Raymond Harder Antwerpenin yliopistosta Belgiasta kommentoi JSN:n asemaa seuraavasti:

”JSN on rahoitukseltaan ja henkilöstöresursseiltaan vakaa organisaatio. Tämä mahdollistaa sen, että JSN pystyy pelkän kanteluiden käsittelemisen lisäksi pohtimaan myös teknologisen kehityksen mukanaan tuomia eettisiä haasteita, joita journalismi saattaa tulevaisuudessa kohdata. JSN myös jakaa mielellään ajatuksiaan näistä aiheista kansainvälisten kollegoidensa kanssa.”

Selvitys on julkaistu kokonaisuudessaan Euroopan itsenäisten medianeuvostojen yhteistyöverkosto AIPCE:n uusilla nettisivuilla www.presscouncils.eu. Nimi AIPCE tulee sanoista Alliance of Independent Press Councils of Europe.

Sivuilta löytyy myös eri maiden medianeuvostojen rakenteita ja toimintatapoja koostava tietopankki sekä muuta tietoa median itsesääntelystä Euroopassa.

Median itsesääntely toimii monissa maissa samankaltaisilla perusperiaatteilla kuin Suomessa. Esimerkiksi Pohjoismaille on tyypillistä, että itsesääntelyn piiriin kuuluu kattavasti koko mediakenttä, joka myös maksaa itsesääntelystä koituvat kulut suurelta osin tai kokonaan. Ruotsin erikoisuus on langettavasta päätöksestä medialle koituva sanktiomaksu. Maksujen tuotto kattaa kolmanneksen Ruotsin itsesääntelyn budjetista.

Tietopankkiin voit tutustua täällä.
 

Lisää materiaalia tulossa

Myöhemmin vuoden 2020 aikana sivuilla julkaistaan muun muassa JSN:n tekemä algoritmien käyttöä journalismissa ja siihen mahdollisesti liittyviä itsesääntelytarpeita kartoittava selvitys. Tutkija Lauri Haapanen kertoi alustavista havainnoistaan kesäkuussa.

Nettisivu ja sen materiaalit on luotu osana EU-rahoitteista hanketta Media Councils in the Digital Age. Hankkeeseen osallistuvat Suomen Julkisen sanan neuvoston lisäksi Belgian, Irlannin, Itävallan ja Saksan medianeuvostot sekä yliopistot Blanquerna-Universitat Ramon Llull Espanjasta ja Université libre de Bruxelles Belgiasta. Konsortion toimintaa koordinoi eurooppalaisten journalistiliittojen yhteistyöjärjestö European Federation of Journalists. 

Tuen lokakuussa 2019 aloitetulle hankkeelle myönsi Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto.