Hur vi hanterar personuppgifter i ONM

Opinionsnämnden för massmedier uppger på sin webbplats och i årsberättelsen namnen på opinionsnämndens medlemmar och suppleanter, de anställda, de förtroendevalda i ONM:s understödsförening samt vilka organisationer de representerar. Nämnden ger inte ut dessa personers kontaktuppgifter till utomstående.  

Anmälarnas personuppgifter utgör inte något enhetligt personregister, utan anmälningarna lagras adekvat skyddade som separata filer på den server som ONM använder. Anmälningar som kommit på papper eller per e-post lagras adekvat skyddade på opinionsnämndens kansli. Anmälarens namn meddelas alltid chefredaktören för det medium som anmälan gäller och opinionsnämndens medlemmar får också kännedom om det. Chefredaktörerna har förbundit sig att följa ONM:s anvisningar, enligt vilka anmälarens namn är offentlig information, som dock inte publiceras. Anmälarens kontaktuppgifter ges inte ut till utomstående.  

Opinionsnämnden har en e-postadresslista för informationsutskick. Det går att anmäla sig till listan eller be att få bli struken från den per e-post till sakari.ilkka(at)jsn.fi.  

Mera information om hur personuppgifter hanteras ger beredningssekreterare Nenne Hallman på e-postadressen nenne.hallman(at)jsn.fi.