BLOG

Hakuohje

Nya beslut

Friande 5784/SL/15
Vasabladet

Sanningsenlig informationsförmedling, korrigering av fel, eget ställningstagande

Fällande 5723/SL/15
Hufvudstadsbladet

Smygreklam

Fällande 5673/SL/14
Hufvudstadsbladet

Införskaffande av information, den intervjuades ställning, eget ställningstagande

Fällande 5588/SL/14
Hufvudstadsbladet

Rättelse av fel

Friande 5497/SL/14
Nya Åland

Anonymitetsskydd, igenkännlighet

Kantelumäärän kehitys