Hakuohje

Nya beslut

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

Kantelumäärän kehitys