Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6688/SL/17
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti julkaisi verkkosivuillaan tieliikennelain uudistusta koskevan jutun. Jutussa väitettiin virheellisesti, että ylinopeusmaksusta valittaminen maksaisi syyttömälle 250 euroa. Tämä oli olennainen asiavirhe. Helsingin Sanomat korjasi juttua epätarkasti, mutta korjausten jälkeen siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6538/SL/17
Helsingin Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi kuntavaaliehdokkaan juutalais- ja maahanmuuttovastaisuudesta. Koska ehdokas oli esittänyt julkisuudessa hyvin kärjekkäitä mielipiteitä, hän oli altistanut omankin persoonansa kärkevälle kritiikille. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei erittäin kielteistä. Lisäksi lehti toi jutussa esille kantelijan oman näkemyksen hänen tiedotteensa perusteella.

Vapauttava 6513/SL/17
Helsingin Sanomat

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti käsitteli laajasti samaan konserniin kuuluvaa sarjakuvalehteä ja sen hahmoja. Jutut eivät olleet mainosmaisia. Konserniyhteydestä ei ollut erillisiä mainintoja, mutta lehtien yhteinen historia tuli selvästi esiin juttujen sisällössä. Lasten sivujen jutuissa konserniyhteyden mainitseminen olisi ollut suositeltavaa. Vapauttava äänin 11 – 1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6496/AL/17
Suomen Kuvalehti

Journalistinen päätösvalta, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti kertoi jutussaan Asianajajaliiton tutkivan alkoholia työaikana nauttineen asianajajan toimia. Jutussa haastateltiin kirkkovaltuuston jäseniä, koska kyseinen asianajaja kuului kirkkovaltuustoon. Haastateltavien lausumia käytettiin totuudenmukaisesti. Asianajajaa ei tarvinnut kuulla samassa yhteydessä, koska kyseessä oli jatkojuttu, joka kommentoi aiempaa juttua, jossa häntä oli haastateltu. 

Vapauttava 6435/SL/16
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi kulttuurihenkilön muistokirjoituksen. Lukijoilla oli oikeus saada tietää tunnetun henkilön kuolemasta, vaikka vainajaa ei ollut vielä virallisesti tunnistettu eikä omaiseen ollut oltu yhteydessä.

Vapauttava 6379/SL/16
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, konserniyhteys

Lehti julkaisi kolumnin, jossa esitettiin kärjekkäitä tulkintoja venäläismediasta. Oikaisun jälkeen juttuun ei jäänyt asiavirheitä. Jutussa ei myöskään ollut välttämätöntä tuoda esiin lehden konserniyhteyttä jutussa mainittuun esitutkintaan.

Vapauttava 6354/SL/16
Helsingin Sanomat

Verkkoarkistot

Lehti kertoi taloyhtiön ja asukkaan kiistasta. Jutuista selvisi turvakiellossa olleen asukkaan osoite. Lehti poisti tietoja verkkolehdestä mutta ei näköislehdestä. 

Langettava 6295/SL/16
Helsingin Sanomat

Totuudellinen tiedonvälitys, virheen korjaus

Lehti kertoi, että tutkimuslaitos on aloittamassa uuden selvityksen tiedevilpistä. Jutussa käytettiin virheellisesti termiä ”läpimurtotapaus”, joka antoi väärän kuvan jutussa käsitellystä tutkimuksesta. Lehti ei pyydettäessä oikaissut tietoja.

Vapauttava 6287/SL/16
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa, otsikko

Lehti käsitteli tunnettua rokotusten vastustajaa, vaikka tämä ei suostunut haastatteluun. Juttu ei loukannut hänen tai hänen lapsensa yksityiselämän suojaa. Lapsesta julkaistiin mahdollisimman vähän tunnistamiseen johtavia tietoja. Tiedoilla oli suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Vapauttava 6278/SL/16
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi televisiossa esitettävästä dokumentista. Jutussa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi verkkosivuillaan mutta ei printtilehdessä. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisesta asiavirheestä.

Langettava 6277/SL/16
Helsingin Sanomat

Totuudellinen tiedonvälitys

Lehti kertoi tiedevilppiä selvittäneistä raporteista. Lehti antoi lukijoilleen virheellisen kuvan selvitysten sisällöstä, eikä oikaissut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 6157/SL/16
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu, valokuva, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi valokuvan Brysselin terrori-iskussa loukkaantuneista kahdesta ihmisestä. Julkaisemisella oli yhteiskunnallista merkitystä eikä se rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.

Vapauttava 6146/SL/16
Helsingin Sanomat

Totuudellinen tiedonvälitys, kuvan harhaanjohtava käyttö, virheen korjaus, oma kannanotto

Lehti kertoi tiedevilppiepäilystä ja sen selvittämisestä valtion tutkimuslaitoksessa. Jutuissa esitettiin yksipuolisia tulkintoja, ja vilppiepäilyt kohdistuivat yhteen tutkijaan. Pelkkien epäilyjenkin käsitteleminen oli yhteiskunnallisesti merkittävää ja perusteltua. Vapauttava äänin 10-2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6112/SL/16
Helsingin Sanomat

Kuvan harhaanjohtava käyttö, oma kannanotto

Lehti kertoi tiedevilppiepäilystä ja sen selvittämisestä valtion tutkimuslaitoksessa. Lehdelle ei muodostunut velvollisuutta julkaista omaa kannanottoa tutkijalta, joka oli osallistunut yhteen mainituista tutkimuksista mutta jonka nimeä jutussa ei mainittu.

Vapauttava 6016/SL/15, 6025/SL/15, 6028/SL/15
Helsingin Sanomat

Oikeat tiedot, virheen korjaus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa kirjoittaja käsitteli ilmastonmuutosta. Tekstissä ei ollut olennaisia asiavirheitä, vaan kyse oli kiistanalaisista näkemyksistä.

Vapauttava 5937/SL/15
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, rikoksen uhri

Helsingin Sanomat uutisoi laajassa jutussa kansalaisaktivistiin kohdistuneesta vainoamisesta ja häirinnästä sekä pelottelukäynneistä hänen kodissaan. Jutusta kävi ilmi kodin sijainti ja siinä oli mainintoja aktivistin puolisosta ja perheestä. Lehti ja kantelija neuvottelivat jutun verkkoversioiden poistamisesta.

Langettava 5835/SL/15, 5836/SL/15
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi kartan, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti korjasi virheen seuraavan päivän lehdessä lyhyellä oikaisutekstillä. Korjaus oli tulkinnanvarainen eikä sen huomioarvo vastannut virheen vakavuutta.

Vapauttava 5797A-M/SL/15
Helsingin Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti pyysi lukijoilta pilkkanimiä virolaisista ja järjesti saamiensa ehdotusten perusteella lukijoilleen äänestyksen parhaista nimityksistä. Lehti osoitti huonoa harkintaa, mutta pakinanomaisessa tekstissä voi sananvapauden nimissä julkaista myös ironisia luonnehdintoja. Lisäksi lehti poisti jutun verkosta ja päätoimittaja pyysi anteeksi lukijoilta. Äänestyspäätös 6–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 5794/SL/15
Helsingin Sanomat

Yksityiselämän suoja

Helsingin Sanomat julkaisi verkkosivullaan kontaktipalveluhuijauksesta kertovan jutun kuvituksena tunnistettavan kuvan yksityishenkilöstä. Hänellä ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Lehti poisti kuvan jutun yhteydestä kantelijan pyynnöstä, mutta ei poistanut sitä postauksestaan Facebook-sivullaan. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 4069/SL/09

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Ratkaistu: 3.9.2009

Julkisen sanan neuvoston vapauttava, periaatteellinen ennakkopäätös nimen suojaa ja arkistokäyttöä koskevassa asiassa. Verkossa olevat arkistot ovat osa historiaa, eikä niihin yleensä pidä puuttua. Erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa muutos voi kuitenkin kuulua journalistisen päätösvallan piiriin. Ratkaisun tekee aina vastaava toimittaja.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava, periaatteellinen ennakkopäätös nimen suojaa ja arkistokäyttöä koskevassa asiassa. Verkossa olevat arkistot ovat osa historiaa, eikä niihin yleensä pidä puuttua. Erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa muutos voi kuitenkin kuulua journalistisen päätösvallan piiriin. Ratkaisun tekee aina vastaava toimittaja.


Kantelu 3.2.2009

Kantelun mukaan uutinen aiheuttaa huomattavaa haittaa kantelijan yksityiselämälle. Hän on kärsinyt rangaistuksensa ja haluaa palata yhteiskuntaan ja elää normaalia elämää. Tämä ei onnistu, jos Helsingin Sanomat ei muiden lehtien tavoin suostu poistamaan arkistosta kantelijan nimeä. Hakukoneet löytävät kantelijan nimellä petosuutisen, eikä hän pysty tämän vuoksi esimerkiksi vuokraamaan itselleen asuntoa tai saamaan töitä. Esimerkiksi Google antaa kantelijan nimellä ensimmäiseksi hakutulokseksi Helsingin Sanomien uutisen.

Kantelu koskee sekä nimen julkaisua yli kaksi vuotta sitten että sen löytymistä arkistoista edelleen. Tiedon levittämiselle näinkin yksityiskohtaisesti (koko nimi ja asuinpaikka) ei ole hyväksyttävää syytä varsinkaan enää. Aineiston säilyttäminen internetissä on katsottava jatkuvaksi julkaisuksi. Kantelija sanoo sovittaneensa rikoksensa yhteiskunnalle, eikä hyväksyttävää syytä julkaisemisen jatkamiselle enää ole. Median tehtävä tiedottajana ja julkisen keskustelun herättäjänä on päättynyt. Ainoa uutista koskeva ”arvo” on tällä hetkellä se, että kantelijaa internetistä nimellä etsivä voi saada tietoonsa kantelijan vanhan, jo yhteiskunnalle sovitetun rikoksen. Tämä ei voi olla hyväksyttävä syy julkaisemisen jatkamiselle. Kantelijan henkilöllisyyden paljastamisella ei ole tässä vaiheessa, hänen eläessään rehellistä elämää, mitään yhteiskunnallista merkitystä.

Uutisen julkaisuoikeutta arvioitaessa on kantelun mukaan otettava huomioon se, että kantelija ei ole yhteiskunnallisesti merkittävä henkilö. Lisäksi hänet on yksilöity koko nimellä ja kertomalla hänen asuinpaikkansa. On myös huomioitava kantelijan harvinainen nimi. Helsingin Sanomia on pyydetty poistamaan uutisesta nimi, mutta tähän ei ole suostuttu.


Helsingin Sanomien vastaus 23.2. ja 23.3.2009

Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että kantelijan nimen julkaiseminen tuomioistuimen päätöksen yhteydessä on ongelmatonta. Kantelijan on rikoksia tehdessään täytynyt ymmärtää, että hänen rikoksensa ovat niin vakavia, että rikosten paljastuminen johtaa väistämättä nimen julkaisuun tiedotusvälineissä. Nimen julkaiseminen perustuu JSN:n voimassa olevaan lausumaan ja HS:n omaan nimenjulkaisuohjeeseen, jossa yhtenä keskeisenä periaatteena on kahden vuoden tuomio julkaisurajana. Tapauksessa on kysymys ei-vähäisestä ja suunnitelmallisesta rikoksesta. Kantelija on tuomittu kaiken kaikkiaan 32 talousrikoksesta, joista 10 on katsottu törkeiksi, yhteensä 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeustuomioon. Tapaus on uutisoitu asiallisesti eikä henkilöstä ole nimen ja asuinpaikan lisäksi paljastettu muita yksityiseksi luonnehdittavia seikkoja.

Kantelija toivoo nimensä poistamista Helsingin Sanomien verkkopalvelusta sillä perusteella, että hän on rangaistuksensa kärsinyt ja haluaa palata yhteiskuntaan ja elää normaalia elämää. Päätoimittajan mielestä on totta, että internetin kehittyminen on muuttanut julkisuuden luonteen. Ns. vanhassa maailmassa kerran julkaistu juttu oli suuren yleisön saatavilla ainoastaan rajoitetusti, arkistoissa ja kirjastoissa. Internetin myötä asiat ja tapahtumat tallentuvat eri paikkoihin ja hakukone löytää asianomaisesta kertovan tiedon. Jokaisen julkisuuteen joutuvan tai pääsevän on syytä ymmärtää muuttuneen julkisuuden luonne. Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että tiedotusvälineiden arkistot ovat käytännössä yleisölle avoimia, joten kaikki sisältö saattaa olla kaikkien saatavilla jatkuvasti.

Kantelija on aiemmin joulukuussa 2008 pyytänyt häntä koskevan kirjoituksen poistamista Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Tuolloin Helsingin Sanomat vastasi, ettei poistamiselle ole perusteita. Perusteluissa todettiin, että julkaistujen artikkelien poistaminen sillä perusteella, että
ne eivät yksittäisten henkilöiden subjektiivisen käsityksen mukaan enää ole ajankohtaisia tai välttämättömiä, johtaisi tiedotusvälineiden toimintaedellytysten perusteettomaan rajoittumiseen sekä käytännön kannalta kestämättömään tilanteeseen ottaen huomioon Helsingin Sanomien verkkosivuilla ja painetussa lehdessä julkaistujen artikkeleiden määrä. Kantelija on saanut tuomionsa marraskuussa 2006, eikä siitä kulunutta aikaa voida pitää merkityksellisenä. Varsinaisen kirjoituksen tai nimen poistamista koskevalle vaatimukselle ei päätoimittajan mukaan ole perusteita.

Vastauksessaan päätoimittaja toivoo, että ratkaisua tehdessään Julkisen sanan neuvosto kuitenkin kiinnittää huomiota yksityisyyden suojaa koskeviin ongelmiin internetin mahdollistaman uuden julkisuuden ympäristössä. On kohtuullista, että yksityinen, tavallista elämää elävä ihminen ei loputtomiin päädy hakukoneiden takia tilille menneisyydestään. Yksiselitteinen rajanveto rikostapauksissa on kuitenkin vaikeaa. Siihen vaikuttavat mm. teon vakavuusaste, toistuminen, tuomion pituus ja rikoksen saama yleinen julkisuus.


Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Helsingin Sanomat julkaisi verkkosivuillaan 22.11.2006 STT:n jutun autokaupoissa petoksiin syyllistyneen tuomiosta. Kantelijan nimi mainittiin jutussa. Hänet tuomittiin käräjäoikeudessa 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kantelija pyysi tuomion kärsittyään vuoden 2008 lopulla uutisen poistamista www-sivuilta, mutta lehti ei siihen suostunut. Kantelu kohdistuu sekä uutisen julkaisuun 2006 että lehden kieltäytymiseen uutisen poistamiseksi nettiarkistosta kaksi vuotta myöhemmin. JSN ei käsittele uutisen alkuperäistä julkaisua, koska kantelu on siltä osin vanhentunut.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että internetin myötä tiedotusvälineiden verkossa olevien ja lukijoille avoimien arkistojen luonne on radikaalisti muuttunut. Kuka vain voi nopeasti ja helposti hakea valitsemillaan hakusanoilla vanhoja uutisia vuosien ja kohta vuosikymmentenkin takaa. Tietosuojalaki ei ulotu median sähköisiin arkistoihin, joten toimitukset voivat päättää itse niiden sisällöstä. Julkisen sanan neuvosto ei voi perussopimuksensa puitteissa puuttua kolmea kuukautta vanhempaan aineistoon.

Julkisen sanan neuvoston mielestä tiedotusvälineet yleensä harkitsevat tarkasti jo nyt julkaistessaan rikoksesta epäillyn tai tuomitun nimen ja muita tunnistetieoja. Verkossa olevien, lukijoille avoimien arkistojen takia neuvosto kuitenkin suosittaa jopa nykyistä perusteellisempaa harkintaa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä historiaan ei yleensä pidä puuttua jälkeenpäin. Verkkoarkistoihin tehtävät muutokset voivat kuitenkin erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa sisältyä journalistiseen päätösvaltaan, jos arkistotieto aiheuttaa kohtuuttomiksi katsottavia seuraamuksia varsinkin nuorille henkilöille. Tällöin on kuitenkin ehdottomasti huolehdittava siitä, että päätösvalta pysyy toimituksissa ja lukija saa tiedon muutoksista. Neuvosto korostaa erityisesti sitä, että ratkaisut eivät saa olla sattumanvaraisia, vaan päätökset tekee vastaava toimittaja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 3231 kertaa