Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava ja vakava huomautus 6319/R/16
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamujuontajat soittivat Välimereltä pelastetuista Eurooppaan pyrkijöistä kertovan uutisähkeen tehosteena Mikki Hiiri merihädässä -lastenlaulua ja vitsailivat asiasta. Tämä loukkasi Eurooppaan pyrkijöiden ihmisarvoa.

Langettava 6316/R/16
Radio Suomipop

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Langettava 5830/R/15
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamuohjelmassa arvosteltiin Suomen jääkiekkomaajoukkueen käyntiä Auschwitzin keskistysleirillä. Ohjelmassa vähäteltiin keskitysleirille joutuneiden juutalaisten kärsimyksiä ja naureskeltiin niille.

Vapauttava 5514/R/14
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanavan juontaja käytti alatyylisiä ilmaisuja afrikkalaislasten adoptoinnista keskusteltaessa. Muiden keskustelijoiden kommentit ja ohjelman luonne auttoivat kuitenkin kuuntelijoita asettamaan ilmaisut oikeisiin mittasuhteisiin.

Langettava 5459/R/14
Radio SuomiPop

Piilomainonta

Radiokanavan aamulähetyksessä hämärrettiin toimituksellisen materiaalin ja ilmoituksen rajaa. Toimittajat esittelivät kritiikittömästi tuotetta, jonka mainoskampanja oli samaan aikaan käynnissä kanavalla ja sen nettisivuilla. Toimittajat esiintyivät kaksoisroolissa antamalla kasvonsa ja äänensä mainoskampanjan käyttöön.

Vapauttava 5110/IL/13
Sompio

Pilapiirros, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehden pilapiirroksessa presidentti Barack Obama sanoi, että Sauli Niinistöstä ja Jyrki Kataisesta saisi neekereitä. Se ei loukannut kenenkään ihmisarvoa.

Vapauttava 4331/R/10
Radio SuomipopJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös etnistä alkuperää koskevassa asiassa. Radio-ohjelmassa tehtiin pilaa romaneihin kohdistuvilla ennakkoluuloilla syyllistymättä kuitenkaan ihmisarvon loukkaamiseen tai etnisen alkuperän halventamiseen. Neuvosto ei ota kantaa tyyli- ja makukysymyksiin.
Langettava 3619/PR/06
Radio SuomipopRadion juontajapari luki vanhan runon ”Heikki ja neekeri” levyjen välissä. Neuvoston mielestä vanha runo on ajankuva, mutta sen jälkeen juontajien kommentit ja heidän esiintymistyylinsä toivat etnisen alkuperän esiin halventavasti. Langettava.

Langettava 6316/R/16

Vastaaja: Radio Suomipop

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 16.11.2016

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Kantelu 1.9.2016

Kantelu kohdistuu Matti Nykäsen suoraan haastatteluun Radio Suomipopissa 1.9.2016  

Kantelijan mukaan Radio Suomipopin Popstudio-ohjelmassa haastateltiin vahvasti päihtynyttä Matti Nykästä. Kantelijan mielestä päihtynyttä haastattelemalla ei voida saada totuudenmukaista tietoa eikä yleisö ei voi erottaa faktaa ja fiktiota päihtyneen puheesta. 

Kantelijan mielestä Nykänen vahingoitti puheellaan sekä Aller-julkaisuja, entisiä vaimojaan että itseään. Kantelijan mielestä on eettisesti ja moraalisesti erittäin arveluttavaa haastatella päihtynyttä. Toimittajien olisi pitänyt suojella haastateltavaa ja hänen lähipiiriään haastateltavan haittaa tekeviltä lausunnoilta. Kantelijan mukaan Nykänen kertoi haastattelussa esimerkiksi menneensä naimisiin, koska hänelle on maksettu siitä. 

Radio Suomipopin vastaus 19.9.2016

Ohjelmapäällikkö Paula Niska-Vuorinen toteaa, että Matti Nykänen saapui Radio Suomipopin Popstudio-ohjelman vieraaksi puoli tuntia myöhässä. Ohjelmapäällikön mukaan Nykäsen luottotoimittaja Kai Merilä ilmoitti myöhästymisestä juontaja Sami Kuroselle Facebookin kautta. Viestissä ei mainittu sanallakaan Nykäsen humalatilaa. 

Ohjelmapäällikön mukaan Popstudion juontajat Sami Kuronen ja Jenni Alexandrova ovat kiinni lähetyksessä kello 14─18 ja heillä ei ole on-air -tuottajaa, joka ottaisi vieraat vastaan. Päätoimittaja kertoo, että siinä vaiheessa, kun Nykänen ja Merilä saapuivat paikalle, oli toimittava nopeasti, sillä haastattelu oli jo myöhässä. 

Ohjelmapäällikön mukaan Alexandrova ja Kuronen olivat luvanneet kuuntelijoilleen, että Nykänen on tulossa, joten paine ottaa hänet lähetykseen oli kova. Matti Nykäsen todellinen humalatila paljastui vasta kun lähetys oli jo käynnissä. 

Toinen haastattelupätkä päätettiin ohjelmapäällikön mukaan tehdä Merilän kirjasta, josta oli tarkoitus
puhua alun perin enemmänkin. Sami Kuronen ja Jenni Alexandrova keskeyttivät haastattelun tilanteen mennessä pahempaan suuntaan. 

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 
JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.
JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava.

− Lausuma julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa vuodelta 2004 (3420/L/04): ”Julkisen sanan neuvosto on huolissaan siitä, että kilpailu voi johtaa julkisuuden henkilöiden elämäntapojen kuvaamiseen hyvän maun ja kohtuuden rajat ylittävällä tavalla. Media perustelee toimintaansa sillä, että yleisöllä on oikeus tietää julkisen huomion tai ihailun kohteena olleen henkilön synkistäkin elämänvaiheista. Neuvosto kuitenkin tähdentää journalistin ohjetta, jonka mukaan kaikkien ihmisarvoa on kunnioitettava. Sen laiminlyöminen rikkoo hyvää journalistista tapaa, olipa julkaisemiseen muutoin kuinka painavat perusteet tahansa."

”Median kanssa tekemisissä olevat eivät aina ymmärrä mihin kaikkeen he tulevat sitoutuneeksi. Ihmisen harkintakyky oman elämän ja sen tapahtumien julkistamisen suhteen saattaa olla alentunut esimerkiksi kokemattomuuden, sairauden, rasituksen, päihteiden käytön tai muun syyn takia. Tämä korostaa median vastuuta asioista kerrottaessa, olkoonpa siitä sovittu tai ei.”

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-julkisuuden-henkiloiden-yksityisyyden-suojaa-koskevassa-asiassa/

Matti Nykänen esiintyi Radio Suomipopin suorassa haastatteluun vahvasti päihtyneenä. Haastattelussa oli tarkoitus esitellä kirjaa, joka sivusi hänen elämäänsä. Haastattelussa käsiteltiin kuitenkin enimmäkseen hänen alkoholinkäyttöään, seksielämäänsä ja raha-asioitaan ja kerrottiin loukkaavia ja varmistamattomia asioita hänestä ja hänen lähipiiristään.

Kantelijan mukaan haastattelussa ei voinut erottaa tosiasioita ja sepitteellistä aineistoa ja haastattelu vahingoitti haastateltavan lähipiiriä ja häntä itseään. 

Ohjelmapäällikkö puolusti haastattelua sillä, että kuulijoille oli luvattu Nykäsen haastattelu eivätkä ohjelman juontajat olleet tietoisia haastateltavan kunnosta ennen kuin hän tuli studioon.

Haastattelun ensimmäinen osa kesti 13 minuuttia. Jo ensi minuuteilla juontajille selvisi haastatellun humalatila, mutta he pyrkivät siirtämään vastuun haastattelun jatkamisesta haastatellulle kysymällä hänen suostumustaan. Viimeistään ensimmäistä haastattelujaksoa seuranneen tauon aikana, jolloin ohjelmassa soitettiin musiikkia, juontajilla olisi ollut mahdollisuus lopettaa haastattelu. He kuitenkin jatkoivat suoraa lähetystä tauon jälkeen. Lisäksi Radio Suomipop julkaisi haastattelun alkuosan videona verkkosivuillaan myöhemmin samana päivänä.

Neuvosto toteaa, että haastattelussa ei voinut erottaa tosiasioita sepitteellisestä aineistosta. Haastateltava saattoi myös loukata lähipiiriään ja yhteistyökumppaneitaan tahtomattaan ja kertoa yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita. Haastateltavan ihmisarvoa ei kunnioitettu, kun hänen annettiin esiintyä suorassa radiolähetyksessä vahvasti päihtyneenä. Erityisen raskauttavana neuvosto pitää sitä, ettei haastattelua keskeytetty edes tauon aikana, ja että radiokanava julkaisi siitä myöhemmin verkkovideon. 

Neuvosto muistuttaa tiedotusvälineitä vuonna 2004 antamastaan julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevasta lausumasta, jonka mukaan ”median kanssa tekemisissä olevat eivät aina ymmärrä mihin kaikkeen he tulevat sitoutuneeksi. Ihmisen harkintakyky oman elämän ja sen tapahtumien julkistamisen suhteen saattaa olla alentunut esimerkiksi kokemattomuuden, sairauden, rasituksen, päihteiden käytön tai muun syyn takia. Tämä korostaa median vastuuta asioista kerrottaessa, olkoonpa siitä sovittu tai ei”.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Suomipop on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 11 ja 26 sekä lausumaa julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa, ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riikka Kaihovaara, Riitta Raatikainen, Niklas Vainio, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo. 

Tämä päätös on avattu 11934 kertaa