Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

Langettava 6484/SL/17
Kauppalehti

Tietojen tarkistaminen, lainaaminen, otsikko, virheen korjaus

Talouslehti kertoi tutkijoiden olevan varmoja, että äskettäin havaitut radiosignaalit olisivat avaruusolentojen lähettämiä. Tiedot perustuivat toisen käden lähteeseen, jota oli referoitu virheellisesti ja harhaanjohtavasti, ja jota ei ollut merkitty selvästi lähteeksi.

Vapauttava 6353/SL/16
Aamulehti

Virheen korjaus

Verkkolehden juttu käsitteli Talvivaaran yrityssaneerausohjelmaa. Jutussa käytettiin yrityssaneerauksen käsitettä epämääräisesti, mutta se ei ollut olennainen asiavirhe. 

Langettava 6271/SL/16
Kauppalehti

Piilomainonta, toimittajan asema

Lehti julkaisi blogitekstin yrittäjän tietoturvasta. Blogin kirjoittaja oli mukana yrityksessä, joka myy tietoturvatuotteita. Teksti oli mainosmainen, ja siinä oli kaksi linkkiä yrityksen verkkosivuille. 

Langettava 6220/SL/16
Kauppalehti

Tietojen tarkistaminen, kuvan harhaanjohtava käyttö, virheen korjaaminen, totuudellinen tiedonvälitys

Talouslehti väitti verkkosivuillaan, että hammastahnan fluoridi heikentää lasten älykkyysosamäärää. Juttu antoi lukijalle väärää ja vahingollista tietoa.

Vapauttava 6187/SL/16
Kauppalehti

Ihmisarvo

Lehti julkaisi tyyliltään kevyen ja pakinanomaisen kirja-arvion, jossa 1930-luvun suojeluskunnat ja sotaväki yhdistettiin fasismiin ja alkoholin käyttöön. Teksti ei kuitenkaan loukannut kenenkään ihmisarvoa.

Langettava 5452/SL/14
Kauppalehti

Virheen korjaus, lähdekritiikki

Lehden juttu perustui kaksi kuukautta vanhaan tiedotteeseen. Tämän vuoksi siinä oli virheellistä tietoa, jota lehti ei korjannut, vaikka sai siitä tiedon. Myös lähdekritiikissä oli toivomisen varaa.

Vapauttava 5128/SL/13
Kauppalehti

Oikuedenkäynnin seuraaminen

Lehti raportoi yli 10 vuotta kestäneen esitutkinnan ja oikeudenkäynnin viimeisistä vaiheista vajavaisesti. Toimitus korjasi kuitenkin myöhemmin laiminlyöntinsä ja seurasi oikeudenkäynnin muutoksenhakuprosessin loppuun saakka.

Vapauttava 4433/SL/10
Kauppalehti

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja koskevassa asiassa. Lehti teki jutun yksittäisten henkilöiden tuomien uusien autojen verotuksesta. Juttu perustui tullin ja ministeriön virkamiesten tietoihin ja sen hetkisiin tulkintoihin. Toimittajalla oli syytä uskoa virkavastuulla puhuvia henkilöitä. Lehti ei syyllistynyt sananvapauden rajoittamiseen poistaessaan nettikeskustelusta kantelijan puheenvuoron, joka oli lehden omien sääntöjen vastainen.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

Langettava 4216A/SL/09
KauppalehtiJulkisen sanan neuvoston äänin 8-3 antama langettava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Lehdessä kerrottiin, että yritys esittää markkinointikirjeessään tekaistua tietoa aikakauslehdessä julkaistusta tuotetestistä. Tieto ei pidä paikkaansa. Virhe on niin merkittävä, että sen korjaaminen jälkikäteen ei olisi riittänyt poistamaan syntynyttä vahinkoa. Eriävä mielipide.
Vapauttava 4190/SL/09
KauppalehtiJulkisen sanan neuvoston vapauttava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Jutusta käy riittävän selvästi ilmi, että kuvat ovat esitellystä kirjasta. Myös kirjan nimi, tekijä ja kustantaja on mainittu.
Vapauttava 4024/SL/08
IltalehtiPääministerin seuralaisen on kestettävä julkista arvostelua, joka kohdistuu hänen tyyliinsä ja pukeutumiseensa sekä parin esiintymiseen virallisissa tilaisuuksissa ja julkisuudessa ylipäätään.
Vapauttava 3214/MTV/02
MTV3MTV3:n Kymmenen uutiset raportoi öljyn hinnan noususta. Uutisen lopussa ankkuri sanoi: ”Aiheesta lisää huomisen Kauppalehdessä”. Uutisessa oli kyse Kauppalehden hankkimasta tiedosta, joten MTV3:n piti tuoda esille uutisen lähde, siis toimitus joka oli tiedon hankkinut. Viittaukselle Kauppalehteen oli journalistiset perusteet, eikä kyse ollut piilomainonnasta. Vapauttava.
Vapauttava 2963/SL/00
Kauppalehti
Vapauttava 2957/SL/00
KauppalehtiPäätoimittaja kommentoi kantelijan yleisönosastokirjoitusta omassa kolumnissaan. Vaikka kolumni oli kantelijaa käsitelleissä kohdissa tyylitön, se ei kuitenkaan kohdistunut kantelijaan sillä tavoin, että hänelle olisi sen johdosta syntynyt vastineoikeus. Vapauttava.
Vapauttava 2487/SL/97
KauppalehtiKauppalehden artikkelissa käsiteltiin lentoliikenteen ongelmia ja asetettiin vastuu lentoliikenteen myöhästymisistä Helsingin lennonjohdolle. Lennonjohtajiin kohdistettiin voimakasta kritiikkiä ilman, että heidän näkemyksensä tilanteesta olisi selvästi ilmennyt artikkelista. Toisaalta kritiikki kohdistui lennonjohtajiin ammattiryhmänä. Artikkelin sanavalinnat ja siinä esitetyt väitteet eivät myöskään poikenneet tavanomaisena pidettävästä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Kun arvostelu oli kohdistettu ammattiryhmään, olisi vastineoikeuden käyttäminen ollut luontevin ja tarkoituksenmukaisin tapa vastata esitettyyn kritiikkiin. Näin ollen kantelu ei johtanut enempiin toimiin.

Langettava 6271/SL/16

Vastaaja: Kauppalehti

Asia: Piilomainonta, toimittajan asema

Ratkaistu: 19.10.2016

Lehti julkaisi blogitekstin yrittäjän tietoturvasta. Blogin kirjoittaja oli mukana yrityksessä, joka myy tietoturvatuotteita. Teksti oli mainosmainen, ja siinä oli kaksi linkkiä yrityksen verkkosivuille. 

Kantelu 26.6.2016

Kantelu kohdistuu Kauppalehden verkkosivuilla 8.6.2016 julkaistuun blogikirjoitukseen ”Muistitko suojata verkkoliikenteesi?”.

http://blog.kauppalehti.fi/menesty-yrittajana/muistitko-suojata-verkkoliikenteesi

Kantelijan mukaan kyseisessä blogikirjoituksessa on rikottu Journalististen ohjeiden kohtaa 16 "Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava." 

Kantelijan mukaan blogikirjoituksessa käsitellään yleisellä tasolla verkkoliikenteen suojaamista mutta kirjoitus loppuu viittauksilla kirjoittajan edustamaan yritykseen. Kauppalehti jakaa blogikirjoitukset siten, että mainontaa sisältävät kirjoitukset sisältävät merkinnän "Kaupallinen yhteistyö" ja näiden blogikirjoitusten pohjaväri on beige, kun taas journalististen blogien pohjaväri on vaalean sininen. Edellä mainittu blogikirjoitus on kategorisoitu ei kaupalliseksi sekä vaalean sinisen pohjavärinsä että "Kaupallinen yhteistyö" merkinnän puuttumisen takia.

Kauppalehden vastaus 15.9.2016

Päätoimittaja Arno Ahosniemen mukaan Kauppalehden Menesty yrittäjänä -blogissa kesäkuussa 2016 ilmestynyt kirjoitus ei ole mainos eikä piilomainos. Kauppalehti ei ole saanut kirjoittajalta tai hänen edustamaltaan taholta rahaa tai muita etuja tekstin julkaisemista vastaan. Blogi ei ole kaupallinen vaan journalistinen, Kauppalehden Oma Yritys -toimituksen ylläpitämä, joten siksi sitä ei ole merkitty ”Kaupallinen yhteistyö”-merkinnällä tai beigellä pohjavärillä, kuten tapana on merkitä kaupalliset blogit. 

Kauppalehden digipalvelussa jo pitkään julkaistussa Menesty Yrittäjänä -blogissa kaksi yrittäjää ja entistä konsulttia, Antti Sekki ja Mika Niemi käsittelevät yrityksen pyörittämiseen liittyviä operatiivisia asioita käytännönläheisesti. Blogi on tarkoitettu yrittäjälukijakunnalle, jolle halutaan tarjota aidosti lukijaa palvelevaa hyötytietoa. Päätoimittajan mukaan yrittäjät on yksi Kauppalehden tärkeimmistä kohderyhmistä. Blogistien sidonnaisuudet omistamiinsa yrityksiin on kerrottu blogissa selvästi ja avoimesti. Blogin sisältö on kirjoitettu yrittäjiltä toisille yrittäjille, hyötytietoa, neuvoja ja ratkaisuja tarjoten.

Päätoimittajan mukaan kirjoituksessa ”Muistitko suojata verkkoliikenteesi?” kirjoittaja käsittelee yrityksen verkkosivujen suojaamista. Kirjoituksessa muistutetaan yrittäjälle, että vastuu hänen omien verkkosivujensa turvallisuudesta kuuluu yritykselle itselleen ja tietoturvariskit voivat vaarantaa koko yrityksen olemassaolon. Blogikirjoituksessa ei suositella tai esitellä vain yhtä SSL-varmenteiden toimittajaa, vaan kehottaa tutustumaan laajaan tarjontaan ja valitsemaan yrittäjän liiketoimintaa parhaiten sopiva. Lisäksi kirjoittaja ohjaa eteenpäin tutustumaan aiheeseen lisää esimerkiksi oman yrityksensä nettisivuilla tai blogissa.

Kirjoitukseen lisätty linkki johtaa yrityksen etusivulle, ei mihinkään tiettyyn tuotteeseen. Toinen linkki vie yrityksen ylläpitämälle blogisivulle, jossa on teknistä, ei-kaupallista tietoa SSL-sertifikaateista sekä verkkoliikenteen suojaamisesta yleisellä tasolla. Päätoimittajan mukaan kirjoitusta ei ole tehty hyötymistarkoituksessa, eikä se sisällä piilomainontaan tyypillisesti liittyviä ostokehotuksia tai hintatietoja. Oman yrityksen käyttäminen esimerkkinä kirjoituksessa ei päätoimittajan mielestä ole piilomainontaa, vaikkei se tietenkään parasta makua osoitakaan. Aihetta ei myöskään ole kirjoituksessa kokonaisuudessaan käsitelty kritiikittömästi vain yhden toimijan kannalta.

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Kauppalehti julkaisi 8.6.2016 Menesty yrittäjänä -blogissa blogitekstin ”Muistitko suojata verkkoliikenteesi?”. Tekstin kirjoittaja oli mukana yrityksessä, joka myy jutussa laajasti käsiteltyjä SSL-tietoturvavarmenteita.

Yrittäjän tietoturva on yrittäjille suunnattuun blogiin sopiva aihe. Jutussa kuitenkin esitettiin, että nimenomaan SSL-varmenteiden ostaminen on välttämätöntä. Lukijaa jopa peloteltiin ongelmilla, joita voi aiheutua, jos kyseisiä tuotteita ei osta. Blogissa tuotiin esiin kirjoittajan yrityksen myymien varmenteiden etuja kilpailijoihin verrattuna. Tekstissä kehotettiin tutustumaan yrityksen tuotteisiin ja samassa yhteydessä linkattiin yrityksen verkkosivuille.

Juttu käsitteli itse aihetta asiantuntevasti mutta kirjoittajan yrityksen tuotteita kritiikittömästi ja mainosmaisesti. Siinä oli epäsuora ostokehotus ja kaksi linkkiä yrityksen verkkosivuille. Piilomainonnan kriteerit täyttyivät.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Venla Mäntysalo, Arja Lerssi-Lahdenvesi ja Johanna Vehkoo. 

Tämä päätös on avattu 5273 kertaa