Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6757/MTV/18
MTV

Otsikko, muu esittely

MTV mainosti keskusteluohjelmaansa televisiossa kanavajuonnoilla, joissa väitettiin, että kantelija olisi yksi ohjelman vieraista. Väitteelle ei löytynyt ohjelman sisällöstä katetta.

Vapauttava 6496/AL/17
Suomen Kuvalehti

Journalistinen päätösvalta, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti kertoi jutussaan Asianajajaliiton tutkivan alkoholia työaikana nauttineen asianajajan toimia. Jutussa haastateltiin kirkkovaltuuston jäseniä, koska kyseinen asianajaja kuului kirkkovaltuustoon. Haastateltavien lausumia käytettiin totuudenmukaisesti. Asianajajaa ei tarvinnut kuulla samassa yhteydessä, koska kyseessä oli jatkojuttu, joka kommentoi aiempaa juttua, jossa häntä oli haastateltu. 

Langettava 5785/MTV/15
MTV3 Katsomo

Ihmisarvon kunnioittaminen

MTV3:n Katsomo-sivustolla mainostettiin keskusteluohjelmaa kansanryhmän etnistä alkuperää halventavalla väitteellä. Väitteen poistaminen ei riittänyt korjaamaan tapahtunutta vahinkoa.

Langettava 5659/SL/14
Iltalehti

Piilomainonta

Ilmoittaja julkaisi Iltalehden verkkosivulla tuottamaansa aineistoa, joka jäljitteli Iltalehden ulkoasua ja jutuntekotapaa. Sponsoroitu sisältö -merkintä ei riittänyt erottamaan ilmoitusta journalistisesta sisällöstä.

Langettava 5411/TV/14
MTV, Kymmenen uutiset

Virheen korjaus

STT:n tekemässä ja MTV:n julkaisemassa uutisessa oli olennainen virhe. Toimitus ei sitä korjannut kantelijan pyynnöstä ja STT:n oikaisusta huolimatta.  
   

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Vapauttava 5161/TV/13
MTV3.fi

Piilomainonta, konserniyhteys

Verkkosivulla julkaistiin uutinen saman konsernin elokuvapalvelusta. Sen sisältö oli osin kritiikitöntä, mutta konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi. Kysymys ei ollut piilomainonnasta. 

Langettava 5159/SL/13
Iltalehti

Otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietolähteen käyttö

Lehden lööppi ja etusivu kertoivat vauvan kuolleen rokotteen seurauksena. Jutusta ei löytynyt katetta väitteelle. 

Langettava 5149/TV/13
MTV3

Otsikko

Tv-kanavan teksti-tv:n uutisen otsikko "Tytöt ja media huono yhdistelmä" oli yleisluontoinen lausahdus. Jutussa ei ollut otsikon lupaamaa sisältöä, eikä teksti tarkentanut otsikkoa millään tavalla.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4837/TV/12
MTV3.fi

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja piilomainontaa koskevassa asiassa. Tv-kanava muokkasi nettiuutista kertomatta asiasta lukijoille. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisen asiavirheen korjauksesta, jolloin siitä olisi pakko kertoa. Viihdesivustolla julkaistu uutinen kertoi markkinointikampanjan aiheuttamasta hämmingistä, joten sille oli journalistiset perusteet.

Langettava 4767/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Maajussille morsian -ohjelmassa annettiin yhden elintarvikeyrityksen tuotteille silmiinpistävän paljon näkyvyyttä. Kysymys oli piilomainonnasta.

Langettava 4720/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa ja toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Urheilutoimittajan esiintyminen tv-mainoksissa selostamansa autokilpailun mainoskatkoilla hämärsi kaupallisen ja toimituksellisen aineiston rajan. Myös journalistinen päätösvalta joutui kyseenalaiseen valoon.

Vapauttava 4692/SL/11
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden suojaa koskevassa asiassa. Lehti saattoi kertoa alaikäisiin kohdistuvista rikosnimikkeistä poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, koska kysymyksessä oli yhteiskunnallisesti merkittävä rikosvyyhti.

Langettava 4669/TV/11
MTV3, Makuja

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. MTV3.fi referoi nettisivuillaan karppaukseen kielteisesti suhtautunutta juttua. Samassa yhteydessä julkaistiin leipomon mainontaa. Kun mainoskampanja loppui, poistui juttukin yleisön saatavilta.

Vapauttava 4592B-G/YLE+SL+TV/11
Yle, Iltalehti, Ilta-Sanomat, MTV3, Helsingin Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös sanan ”persu” käyttöä koskevassa asiassa. Neuvosto ei voi eikä halua kieltää yksittäistä sanaa. Sanaa on käytetty vailla halventavaa tai loukkaavaa tarkoitusta kantelijan esiin nostamissa tapauksissa.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 4552A-D/TV/11

Vastaaja: MTV3, uutiset

Ratkaistu: 22.8.2011

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Uutisessa kerrottiin Tokiossa valitsevasta tilanteesta Japanin maanjäristyksen, tsunamin ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Uutisessa saattoi jälkikäteen arvioiden olla liioiteltuja sanamuotoja, mutta pian luonnonmullistuksen jälkeen liikkeellä oli ristiriitaista tietoa, josta oli vaikea muodostaa täsmällistä kokonaiskuvaa. Seurantajutuissa tiedot tarkentuivat.

Kantelut 18.3.2011

MTV3:n 18.3.2011 julkaistusta nettiuutisesta tehtiin neljä kantelua. Uutisessa siteerattiin toimittajaa, jonka televisioraportti Tokiosta oli esitetty aikaisemmin kanavan aamulähetyksessä. Kantelijoiden mielestä verkkouutinen oli sensaatiohakuinen ja lietsoi paniikkia vastuuttomasti. He kyseenalaistivat toimittajan kommentit säteilyarvojen vaarallisuudesta ja pitivät uutisen tietoja ristiriitaisina virallisten tietolähteiden kanssa. Kantelijoiden mukaan toimittaja myös sekoitti Japanin pohjoisosien katastrofin ja ydinvoimalaonnettomuuden sekä linkitti tarkoitushakuisesti yhteen kuolonuhrien määrän ja säteilytilanteen.


MTV3:n vastaus 18.4.2011

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttilan mukaan raportti, johon nettiuutinen perustui, kertoi sen hetkisestä tilanteesta kirjeenvaihtajan silmin. Ylä-Anttila kirjoittaa, että kirjeenvaihtaja oli juuri kyseisenä aamuna ollut neuvonpidossa Suomen Tokion-suurlähettilään kanssa, ja jutun faktat perustuivat suurlähettiläältä ja tämän käyttämältä asiantuntijaryhmältä saatuihin tietoihin. Samana päivänä Suomi ja muut EU-maat olivat olivat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Tokiosta tai lähtemään koko maasta. Myös suurlähetystö ilmoitti siirtävänsä toimintansa pois Tokiosta, mitä ulkoministeriö perusteli epävarmoilla turvallisuusnäkymillä.

Uutisessa siteerattiin toimittajaa, jonka mukaan Japanissa oli pian oleva kuolemanvaara. Päätoimittajan mukaan jutussa ei väitetty, että kuolemanvaara olisi sillä hetkellä päällä, vaan siitä puhuttiin yleisellä tasolla, kuten altistumisesta säteilylle pitkän ajan kuluessa. Hän huomauttaa, että edellisenä päivänä Kansainvälisen atomienergiajärjestön johtaja luonnehti Fukushiman ydinvoimalan tilannetta hyvin vakavaksi. Myös Säteilyturvakeskus arvioi, että pahimmassa tapauksessa voimalan lähelle voi levitä yhtä voimakas ydinlaskeuma kuin Tsernobylin onnettomuudessa.

Ylä-Anttila kirjoittaa, ettei toimittaja väittänyt kuolonuhrien ja säteilyn määrällä olleen muuta yhteyttä kuin se, että molempien määrä oli kasvussa.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei liioiteltu eikä vääristelty faktoja, mistä todistaa se, että huhtikuussa, kuukausi raportin lähettämisen jälkeen, kuolleita tai kadoksissa olevia oli Japanissa yli 27 000 ja Fukushiman voimala-alue oli edelleen epävakaassa tilassa. Eri viranomaiset arvioivat, että pahimmilla laskeuma-alueilla säteily oli ollut jopa monta sataa kertaa suurempaa kuin aikaisemmin oli ilmoitettu. Myös Tokiossa oli mitattu vähäisiä määriä säteilyä, vaikka viranomaiset olivat sen aiemmin kieltäneet. Ylä-Anttila kertoo, että Japanin viranomaiset nostivat Fukushiman ydinvoimalan onnettomuuden pahimpaan luokkaan kansainvälisellä asteikolla, eli samalle tasolle Tsernobylin onnettomuuden kanssa.

Japanin oma viranomaistiedotus oli Ylä-Anttilan mukaan koko kriisin ajan ristiriitaista. MTV3:n jutussa ei lietsottu paniikkia, vaan siinä todettiin, että ”viranomaiset yrittävät rauhoitella kansalaisia parhaansa mukaan. Luottamus viranomaisiin kuitenkin horjuu pahasti.” 


Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).  Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

Kanavan verkkouutisen otsikko kuului seuraavasti: ”MTV3:n toimittaja Japanissa: Täällä on todellakin pian kuoleman vaara.” Uutisessa siteerattiin kirjeenvaihtajaa, jonka mukaan tilanne Japanissa oli muuttumassa hengenvaaralliseksi. Jutussa kerrattiin toimittajan hankkimia tietoja, sekä hänen omia kokemuksiaan Tokiossa.

Tuhannet ihmiset Japanissa menehtyivät maanjäristyksen ja tsunamin uhreina, mutta pelkästään Fukushiman säteilypäästöt eivät tiettävästi ole aiheuttaneet kuolemantapauksia. Kun MTV3:n uutisessa toistuvasti käsiteltiin samassa yhteydessä kuolonuhreja ja kohoavia säteilyarvoja, lukijoille saattoi syntyä virheellinen käsitys, että asioilla oli välitön yhteys. Uutisen lopussa todettiin vielä, että tilanne on ”todellakin vaarallinen”. Välittömästi sen jälkeen julkaistiin toimittajan sitaatti, jossa hän totesi, että ”jos säteilyarvot ovat sitä luokkaa, jota Yhdysvallat ja EU esittävät, niin täällä on todellakin pian kuoleman vaara”. Näin kuoleman vaara lopulta esitettiin ehdollisena. Uutisen otsikon tekijä näyttää kärjistäneen tarkoituksellisesti tv-raportin sisällöstä yhden yksityiskohdan jättämällä puolet alkuperäisestä sitaatista pois. Raportista ja siitä tehdystä uutisesta selvisi kuitenkin asian oikea laita.

Japanin maanjäristys tapahtui 11.3.2011. Vielä viikko sen jälkeen maa oli sekasortoisessa tilassa, eikä tuhojen kokonaiskuva ollut selvillä. Eri puolilla maailmaa levisi ristiriitaista tietoa Fukushiman ydinvoimalan laskeumista, ja Suomen viranomaisetkin olivat kehottaneet ihmisiä poistumaan maasta tuulten mukana liikkuvan radioaktiivisen säteilyn varalta. Toimittaja joutui työskentelemään puutteellisen lähdemateriaalin varassa, mutta kanava julkaisi täsmällisempää tietoa, kun uutta informaatiota oli saatavilla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Riitta Pollari.

Tämä päätös on avattu 2649 kertaa