Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6757/MTV/18
MTV

Otsikko, muu esittely

MTV mainosti keskusteluohjelmaansa televisiossa kanavajuonnoilla, joissa väitettiin, että kantelija olisi yksi ohjelman vieraista. Väitteelle ei löytynyt ohjelman sisällöstä katetta.

Vapauttava 6496/AL/17
Suomen Kuvalehti

Journalistinen päätösvalta, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, toimittajan asema, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti kertoi jutussaan Asianajajaliiton tutkivan alkoholia työaikana nauttineen asianajajan toimia. Jutussa haastateltiin kirkkovaltuuston jäseniä, koska kyseinen asianajaja kuului kirkkovaltuustoon. Haastateltavien lausumia käytettiin totuudenmukaisesti. Asianajajaa ei tarvinnut kuulla samassa yhteydessä, koska kyseessä oli jatkojuttu, joka kommentoi aiempaa juttua, jossa häntä oli haastateltu. 

Langettava 5785/MTV/15
MTV3 Katsomo

Ihmisarvon kunnioittaminen

MTV3:n Katsomo-sivustolla mainostettiin keskusteluohjelmaa kansanryhmän etnistä alkuperää halventavalla väitteellä. Väitteen poistaminen ei riittänyt korjaamaan tapahtunutta vahinkoa.

Langettava 5659/SL/14
Iltalehti

Piilomainonta

Ilmoittaja julkaisi Iltalehden verkkosivulla tuottamaansa aineistoa, joka jäljitteli Iltalehden ulkoasua ja jutuntekotapaa. Sponsoroitu sisältö -merkintä ei riittänyt erottamaan ilmoitusta journalistisesta sisällöstä.

Langettava 5411/TV/14
MTV, Kymmenen uutiset

Virheen korjaus

STT:n tekemässä ja MTV:n julkaisemassa uutisessa oli olennainen virhe. Toimitus ei sitä korjannut kantelijan pyynnöstä ja STT:n oikaisusta huolimatta.  
   

Vapauttava 5284/SL/13
Helsingin Sanomat

Haastattelu

Lehti haastatteli entistä pitkäaikaisasunnotonta. Toimitus korjasi jutun virheet jälkikäteen. Neuvoston mielestä lehden olisi ollut reilua lähettää haastatellulle hänen sitaattinsa luettavaksi etukäteen. Se ei kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita. 

Vapauttava 5282/TV/13
MTV3.fi

Haastattelu

Toimittaja haastatteli poliitikkoa tv-uutisissa ja kertoi myöhemmin verkossa julkaistussa kolumnissaan muun muassa haastatellun käyttäytymisestä haastattelutilanteessa. Menettelytapa ei loukannut haastatellun oikeuksia.

Vapauttava 5161/TV/13
MTV3.fi

Piilomainonta, konserniyhteys

Verkkosivulla julkaistiin uutinen saman konsernin elokuvapalvelusta. Sen sisältö oli osin kritiikitöntä, mutta konserniyhteys tehtiin lukijoille selväksi. Kysymys ei ollut piilomainonnasta. 

Langettava 5159/SL/13
Iltalehti

Otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietolähteen käyttö

Lehden lööppi ja etusivu kertoivat vauvan kuolleen rokotteen seurauksena. Jutusta ei löytynyt katetta väitteelle. 

Langettava 5149/TV/13
MTV3

Otsikko

Tv-kanavan teksti-tv:n uutisen otsikko "Tytöt ja media huono yhdistelmä" oli yleisluontoinen lausahdus. Jutussa ei ollut otsikon lupaamaa sisältöä, eikä teksti tarkentanut otsikkoa millään tavalla.

Vapauttava 4897/TV/12
MTV3, uutiset

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös nimen suojasta ja epäillyn asemasta. Kantelijan entisen sukunimen näyttäminen uutisen kuvituksessa ei paljastanut hänen nykyistä henkilöllisyyttään. Uutisesta kävi selvästi ilmi, että kyseessä oli vasta epäily.

Vapauttava 4872/TV/12
MTV3, 45 minuuttia

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös tietojen hankkimisesta ja haastattelusta. Jutussa kerrottiin laittomia ylitöitä tekevän taksinkuljettajan aiheuttamista riskeistä ja taksien valvontaan liittyvistä puutteista. Neuvoston mielestä haastattelut oli tehty asianmukaisesti eikä haastatteluaineistoa käytetty Journalistin ohjeiden vastaisesti.

Vapauttava 4837/TV/12
MTV3.fi

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja piilomainontaa koskevassa asiassa. Tv-kanava muokkasi nettiuutista kertomatta asiasta lukijoille. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisen asiavirheen korjauksesta, jolloin siitä olisi pakko kertoa. Viihdesivustolla julkaistu uutinen kertoi markkinointikampanjan aiheuttamasta hämmingistä, joten sille oli journalistiset perusteet.

Langettava 4767/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Maajussille morsian -ohjelmassa annettiin yhden elintarvikeyrityksen tuotteille silmiinpistävän paljon näkyvyyttä. Kysymys oli piilomainonnasta.

Langettava 4720/TV/11
MTV3

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa ja toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Urheilutoimittajan esiintyminen tv-mainoksissa selostamansa autokilpailun mainoskatkoilla hämärsi kaupallisen ja toimituksellisen aineiston rajan. Myös journalistinen päätösvalta joutui kyseenalaiseen valoon.

Vapauttava 4692/SL/11
Satakunnan Kansa

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden suojaa koskevassa asiassa. Lehti saattoi kertoa alaikäisiin kohdistuvista rikosnimikkeistä poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, koska kysymyksessä oli yhteiskunnallisesti merkittävä rikosvyyhti.

Langettava 4669/TV/11
MTV3, Makuja

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. MTV3.fi referoi nettisivuillaan karppaukseen kielteisesti suhtautunutta juttua. Samassa yhteydessä julkaistiin leipomon mainontaa. Kun mainoskampanja loppui, poistui juttukin yleisön saatavilta.

Vapauttava 4592B-G/YLE+SL+TV/11
Yle, Iltalehti, Ilta-Sanomat, MTV3, Helsingin Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös sanan ”persu” käyttöä koskevassa asiassa. Neuvosto ei voi eikä halua kieltää yksittäistä sanaa. Sanaa on käytetty vailla halventavaa tai loukkaavaa tarkoitusta kantelijan esiin nostamissa tapauksissa.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Langettava 4527/TV/11

Vastaaja: MTV3, Helmi

Ratkaistu: 22.8.2011

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Nettisivuilla julkaistussa tiedotusvälineen ja mainostajan yhteistyönä järjestämässä kilpailussa toimituksen aineiston ja kaupallisen aineiston raja ei ollut riittävän selkeä.

Kantelu 3.3.2011

Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtaan 16: "Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava." MTV3.fi:n Helmi-osiossa julkaistiin juttu ”Danone Activia -testiryhmän arvio: Turvotus hävisi!”. Jutussa arvioidaan yksittäistä tuotetta yksinomaan positiivisessa valossa.
http://www.mtv3.fi/helmi/hyvinvointi/artikkeli.shtml/2011/03/1283628
Jutussa ei huomioida millään tavalla julkisuudessa esitettyjä tietoja siitä, ettei vastaavien tuotteiden tehosta ole takeita. Kyseessä ei myöskään ole vertailu tuoteryhmän sisällä, sillä jutussa käsitellään vain yhtä tuotetta, eikä sen kilpailijoita edes mainita. Jutun loppuun on myös liitetty tuotteen mainoslauseita, jotka on erotettu muusta tekstistä ainoastaan kursivoimalla.

Kaikesta tästä huolimatta jutun tekijäksi on merkitty MTV3/Helmi. Kantelijan mielestä kyseessä on aivan ilmeisesti tietyn tuotteen mainosteksti, joka esitetään osana journalistista aineistoa.


MTV3:n vastaus 31.3.2011

Verkkojohtaja Henrik Laine vastaa, että Helmi-osaston sivulla kerrotaan, että kyse on Danone Activian kanssa yhteistyössä toteutetusta kilpailusta, johon kuka tahansa on voinut hakeutua testaamaan 14 päivän ajaksi valitsemaansa Activia-tuotetta. Kuluttajalle on tehty selväksi jo hakuprosessin aikana se, että kyseessä ovat yhden valmistajan tuotteet.

Sivustolla ei Laineen mukaan väitetä, että kyse olisi virallisesta kuluttajatestistä tai usean valmistajan tuotteiden vertailusta. Kyse on kaupallisesta kilpailusta, jossa lukija on voinut hakeutua Danone Activian testiryhmän jäseneksi.

Ilmoituksen ja toimituksellisen sisällön raja on verkkojohtajan vastauksen mukaan selkeä, koska kaupallinen testiryhmäsivusto eroaa ulkoasultaan täysin MTV3.fin muusta sisällöstä. Sivusto ei näytä tavalliselta MTV3.fin uutis- tai viihdejutulta, koska graafinen ilme on toteutettu yhteistyökumppanin värien mukaisesti.

Myös jutun rakenne poikkeaa täysin MTV3.fin muista artikkeleista. Jo pääotsikko Liity Activia-testiryhmään! kertoo, että kyse ei ole normaalista juttusisällöstä. Sivuston alaosassa todetaan, että kilpailu on päättynyt ja että voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. MTV3.fin julkaisemalle sivulle on vastauksen mukaan koottu käyttäjien aitoja kommentteja, joista on korjattu vain kirjoitusvirheitä. Muutoin testiryhmäläisten kirjoitukset on julkaistu sellaisinaan.

Vaikka kantelussa toisin väitetään, mukana on MTV3:n vastauksen mukaan useita kriittisiä vastauksia: "En huomannut mitään merkittävää eroa olotilaani." "Ihan hyvän makuinen, mutta en kokenut ihmeidentekijäksi." "Ainakaan vatsan toimintani ei parantunut. Pikemminkin päinvastoin vatsan toiminta hidastui ja laiskistui. Vatsa kyllä sitten lopulta toimi päivittäin, mutta paljon laiskemmin kuin tavallisesti."

Kantelussa viitataan sivun lopussa olevaan kursivoituun mainostekstiin. Kantelun liitteenä on testiryhmän ensimmäinen versio, joka julkaistiin 3.3.2011. Virhe huomattiin ennen kantelun saapumista. Se korjattiin nopeasti. Selvityksen liitteenä on kuvakaappaus, josta käy ilmi artikkelin muutosaika 4.3.2011. Välittömästi kantelun saamisen jälkeen MTV3 lisäsi yhteistyössä toteutetuille testiryhmäsivustoille tekstin: Testiryhmän tarjoaa.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

MTV3:n www-sivuilla Helmi-osiossa julkaistussa jutussa kerrottiin MTV3:n ja Danone Activian yhteistyössä toteuttamasta kilpailusta, johon kuka tahansa on voinut hakeutua testaamaan terveysvaikutteista jogurttia. Jutun mukaan ”kokonaisarvioksi Activia-tuotteet saivat testiryhmältä huikeat 4 Helmi-pistettä asteikolla 1-5”. Jutun lopussa on merkintä ”MTV3/Helmi” ja linkki, joka johtaa mtv3.fi:n sivuston Danone-osioon. Se alkaa otsikolla ja tekstillä, jotka ovat samat kuin mtv3.fi:n/Helmen toimituksellisella sivulla. Yläkulmassa on merkintä ”Testiryhmän tarjoaa Danone”. Linkit johtavat yhteistyössä toteutettuun kilpailuun ja sen tuloksien esittelyyn.

Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja MTV3.fi:n Helmi-sivustolla on yhtiön tekemien täsmennystenkin jälkeen epäselvä. Nettisivustolla käytetään esimerkiksi termejä toimitus, toimittajat ja artikkeli, jotka viittaavat perinteisiin journalistisiin ilmaisuihin. Nettisivuilla liikkuvalta henkilöltä edellytetään erityistä tarkkaavaisuutta, jotta hän pystyisi hahmottamaan, kenen tuottamilla sivuilla hän kulloinkin on. Helmi-nettisivustolla tuodaan selkeästi kaupallisen aineiston sisään toimituksen nimiin kirjattuja, uutisia muistuttavia juttuja. Niiden tarkoitus on tukea mainostajan kaupallista sanomaa ja tuoda journalistisin keinoin uskottavuutta mainostajan viestille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Riitta Pollari.

Tämä päätös on avattu 2990 kertaa