PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7510/R/20

Vastaaja: Radio Suomipop

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 7.4.2021

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Kantelu 12.11.2020

Kantelu kohdistuu Radio Suomipopin 27.10.2020 lähettämään Aamulypsy-ohjelmaan.

Kantelun on tehnyt Iltalehden julkaisupäällikkö. Hänen mukaansa Aamulypsy-ohjelma käyttää Iltalehden uutisia spiikkiensä aiheina ja lähteinä ilman, että lähdeviitteet mainitaan asiaankuuluvasti. Kantelun kohteena olevassa ohjelmassa juontajat keskustelivat Iltalehden jutusta, joka käsitteli julkisuuden henkilön testamenttia:
https://www.iltalehti.fi/talous/a/973e7b22-c22d-40e2-9792-dc23963671e1

Iltalehden uutisen alkuperäisenä lähteenä oli OP Median juttu, johon Iltalehti viittasi jutussaan. Kantelun mukaan Radio Suomipopin juontajat käyttivät kuitenkin lähteenään nimenomaan Iltalehteä, mikä paljastui siitä, että he nostivat esille yksityiskohtia, joita ei OP Median jutussa ollut, vaan jotka olivat Iltalehden omaa tuotantoa. Kantelussa on mainittu esimerkkinä tällaisesta kohdasta juontajan viittaus siihen, että ”testamentti lipsahti liian aikaisin”.

Lisäksi kantelussa on tuotu esiin ohjelmasta pidempi lainaus, jonka juontaja luki kantelijan mukaan suoraan ja sanatarkasti Iltalehdestä. Vaikka kyseinen spiikki oli pitkä, siinä ei mainittu Iltalehteä lähteeksi kertaakaan. Päätoimittajan vastaus 11.1.2021

Radio Suomipopin ohjelmapäällikkö Sami Virtanen toteaa vastauksessaan, että Aamulypsy on ajankohtainen radion viihdeohjelma, jonka sisältöihin kuuluvat myös ajankohtaiset huomiot päivän lehdistä. Ohjelmapäällikön mukaan suorassa radio-ohjelmassa juontajilla silloin tällöin tapahtuu virheitä ja lähteen maininta unohtuu.  
 
Radio Suomipopin vastauksen mukaan kyseessä ei ollut tahallinen teko, vaan inhimillinen virhe, joka sattui neljän tunnin suorassa radiolähetyksessä. Kantelun väite siitä, että ”ohjelma käyttää Iltalehden uutisia spiikkiensä aiheina ja lähteinä ilman, että lähdeviitteet mainitaan asiaankuuluvasti”, on ohjelmapäällikön mukaan virheellinen, sillä aamuohjelma käyttää monia lehtiä spiikkiensä aiheina ja näkökulmittaa maailmaa yleisölleen. Kanavan aiheet ja lähteet vaihtelevat päivittäin.
 
Ohjelmapäällikkö toteaa vastauksessaan, että kantelun kohteena oleva juonto-osuus kesti kokonaisuutena seitsemän minuuttia, josta Iltalehden osio oli noin kaksi minuuttia. Hänen mukaansa Iltalehden uutinen ei siis ollut juonnon keskiössä, vaan ohjelmassa muisteltiin enemmän juontajien omia muistoja julkisuuden henkilöstä. Kyseessä oli katsaus päivän lehtiin.

Ohjelmapäällikkö on liittänyt kanteluvastaukseensa ääninäytteitä, joista hänen mukaansa selviää, että ohjelmassa käytetään useita lähteitä ja pääsääntöisesti lähde mainitaan.
 
Ohjelmapäällikön mukaan Radio Suomipopissa on kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että lähteet mainitaan asiaankuuluvasti. Hän toteaa, että suoran radiolähetyksen kreditointeja ei voi korjata jälkikäteen. 


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): https://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelman juontajat keskustelivat suorassa lähetyksessä päivän uutisaiheista. Yksi näistä käsitteli julkisuuden henkilön testamenttia ja hänen elämäntapaansa. Lehdistökatsauksessa ei mainittu lainkaan ohjelmassa käsiteltyjen uutisten lähteitä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toisten tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita. Journalistin ohjeet edellyttävät, että lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. Testamenttiasiaa käsittelevässä osuudessa oli selvästi käytetty lähteenä Iltalehteä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Suomipop on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 7, ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Heidi Finnilä, Kyösti Karvonen, Valtteri Kujansuu, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Aija Pirinen, Tuomas Rantanen, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen ja Tuomo Törmänen.
 

Tämä päätös on avattu 1195 kertaa